Adomas Danusevičius

Adomas Danusevičius (g. 1984) Lietuvos tapybos kontekste išsiskyrė kūrybos stiliumi ir tuo, kaip traktavo vyriškumo temą jau pirmojoje savo personalinėje …

Andrius Zakarauskas

Andrius Zakarauskas (g. 1982) – jaunosios kartos konceptualiosios tapybos atstovas, nagrinėjantis pačią tapybos mediją, jos bei tapytojo padėtį šiuolaikinio meno …

Antanas Gerlikas

Antanas Gerlikas (g. 1978) kūryboje nagrinėja daugeliui neokoncenptualistų aktualią reprezentacijos temą, tačiau ją savitai subjektyvizuoja ir „sumedžiagina“. Jis išsikelia tikslą …

Artūras Raila

Bendradarbiavimo praktika grįsta Artūro Railos (g. 1962) kūryba apima provokatyvias tautinio tapatumo, politinio prisitaikymo, nacionalizmo temas, įtraukia institucinės kritikos diskursus …

Arūnas Gudaitis

Arūno Gudaičio (g. 1973) kūriniai subtiliai komentuoja sociologinius, ideologinius, meninius reiškinius. Ankstyvuosiuose darbuose naudojęs (pseudo)dokumentikos ir performanso prieš kamerą strategijas, …

Augustas Serapinas

Augustas Serapinas (g. 1990) – jaunosios kartos menininkas, jau gerai pažįstamas tarptautiniame meno lauke, savitai atnaujinantis įvietintas ir institucinės kritikos …

Dainius Liškevičius

Dainius Liškevičius (g. 1970) – vienas iš vidurinės kartos atstovų, Lietuvos meno lauke konceptualizavusių skulptūrinio objekto ir instaliacijos sampratą. Pastaraisiais …

Darius Mikšys

Darius Mikšys (g. 1969) – idėjų menininkas, neretai pristatomas tiesiog kaip „konceptų dizaineris“. Tokiais sumanymais kaip parapsichologų mugės Vilniaus sporto …

Deimantas Narkevičius

Skulptūros studijas baigęs Deimantas Narkevičius (g. 1964, gyvena ir dirba Vilniuje) – vienas ryškiausių filmų kūrėjų vizualiojo meno kontekste Lietuvoje …

Eglė Budvytytė

Eglė Budvytytė (g. 1981) kuria performatyvias ir kinematografines situacijas, kuriose tiria kūno galimybę keisti elgesio viešojoje erdvėje konvencijas. Autentiškas judėjimas …

Eglė Karpavičiūtė

Tapybą Eglė Karpavičiūtė (g. 1984) traktuoja kaip mąstymo procesą, ir jos refleksijų objektu pirmiausia tampa tapybos diskursas, į kurį įeina …

Emilija Škarnulytė

Emilija Škarnulytė (g. 1987) – jaunosios kartos menininkė, dirbanti tarpdisciplininio meno srityje, daugiausia eksperimentuojanti videomedijos suteikiamomis galimybėmis. Škarnulytės filmams ir …