Apie mus

ORGANIZACIJOS MISIJA

Lietuvos kultūros institutas (LKI) – biudžetinė įstaiga, įsteigta LR kultūros ministerijos, kurios pagrindinė funkcija yra vykdyti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje ir pristatyti pasauliui Lietuvą per kultūrą.

Veiklos ir tikslai

Lietuvos kultūros institutas, iki 2014 metų lapkričio vadinęsis Tarptautiniu kultūros programų centru (TKPC), vykdo šias pagrindines veiklas:

· rengia bei koordinuoja kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje programas;
· rūpinasi Lietuvos meno kūrėjų žinomumo stiprinimu užsienio šalių profesionalų tarpe: organizuoja ekspertų vizitus, supažindina juos su vietos meno įstaigomis ir kūrėjais;
· tampriai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros atašė ir įgyvendina atašė projektus užsienio valstybėse;
· vykdo lietuvių literatūros sklaidą užsienyje: informuoja ir konsultuoja užsienio leidėjus ir vertėjus lietuvių     literatūros ir jos vertimų klausimais, organizuoja seminarus vertėjams ir leidėjams, rengia Lietuvos rašytojų knygų pristatymus bei kūrybos vakarus užsienyje, vykdo lietuvių literatūros vertimų skatinimo programą;
· organizuoja ir įgyvendina Vilniaus knygų mugės kultūrinių renginių programą;
· koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos programose „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“;
· rengia ir platina informaciją apie Lietuvos kultūrą, kūrėjus ir kūrybą;
· leidžia informacinius leidinius, pristatančius Lietuvos meną ir kultūrą.

Įgyvendinamas šias veiklas, Lietuvos kultūros institutas siekia:

· prisidėti prie užsienio politikos krypčių įgyvendinimo, formuoti kultūros diplomatijos politiką;
· didinti kultūros lauko tarptautiškumą;
· inicijuoti tarpvalstybinius dialogus ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą;
· stiprinti kūrybines industrijas;
· kurti globalaus Lietuvos meno viziją.

Lietuvos kultūros instituto nuostatus galite atsisiųsti ČIA:

Narystė EUNIC

Lietuvos kultūros institutas priklauso Europos Sąjungos nacionalinių kultūros institutų tinklui EUNIC, vienijančiam bendradarbiaujančias ir patirtimi besidalijančias institucijas iš 28 Europos Sąjungos valstybių. Institutas tiesiogiai ar per atstovus veikia 15-oje EUNIC klasterių visame pasaulyje.