Lietuvos Kultūros Institutas

Vertimų skatinimo programa

žmogus varto knygą

Lietuviškų tekstų vertimų į užsienio kalbas skatinimo programa Lietuvoje vykdoma nuo 2001 metų. Ją pradėjo įgyvendinti tuo metu veikusi viešoji įstaiga „Lietuviškos knygos“. Nuo 2010 m. šią veiklą tęsia Lietuvos kultūros institutas. Per programos gyvavimo dvidešimtmetį yra finansuota  500 Lietuvos autorių knygų vertimai į 42 užsienio kalbas.

Programos tikslas

Vertimų skatinimo programa siekiama prisidėti prie Lietuvos literatūros sklaidos užsienyje.
Programa skatinamas grožinės  ir negrožinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros, poezijos, dramaturgijos, taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimas ir leidyba.

ATNAUJINTAS VERTIMŲ SKATINIMO PROGRAMOS KONKURSAS BUS PASKELBTAS 2024 M. VASARIO MĖN.