Lietuvos Kultūros Institutas

Vertimų skatinimo programa

žmogus varto knygą

Lietuviškų tekstų vertimų į užsienio kalbas skatinimo programa Lietuvoje vykdoma nuo 2001 metų. Ją pradėjo įgyvendinti tuo metu veikusi viešoji įstaiga „Lietuviškos knygos“. Nuo 2010 m. šią veiklą tęsia Lietuvos kultūros institutas. Per programos gyvavimo dvidešimtmetį yra finansuota  500 Lietuvos autorių knygų vertimai į 42 užsienio kalbas.

Programos tikslas

Vertimų skatinimo programa siekiama prisidėti prie Lietuvos literatūros sklaidos užsienyje.
Programa skatinamas grožinės  ir negrožinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros, poezijos, dramaturgijos, taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimas ir leidyba.

Kas gali teikti paraiškas?

Pirmenybė teikiama užsienio leidėjams, ketinantiems išleisti lietuvių (arba su Lietuva susijusio) autoriaus (-ių) didesnės apimties teksto (knygos, leidinio) vertimą į užsienio kalbą. Konkurse gali dalyvauti ir Lietuvos leidėjai, tačiau jie privalo pateikti išsamią knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją bei preliminarų jos sklaidos (platinimo) užsienio šalyse planą.

Kada galima teikti paraiškas?

Paraiškos priimamos 2 kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir iki spalio 1 d. (imtinai).
Paraiškas svarsto nepriklausoma 5 ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.
Paraiškas galima teikti tik elektroniniu formatu el. paštu translationgrants@lithuanianculture.lt. Sulaukite mūsų patvirtinimo el. paštu, kad paraiška priimta.
Visi pareiškėjai apie komisijos sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 6 savaites nuo paraiškų priėmimo termino.

Kokias išlaidas finansuoja programa?

• Knygų vertimo skatinimo konkurse gautas finansavimas gali padengti iki 100% vertimo išlaidų;
• Iliustruotų knygų (paveikslėlių knygų ir grafinių romanų) skatinimo konkurse gautas finansavimas gali padengti iki 100 % vertimo išlaidų ir papildomas leidybos išlaidas (iki 1 000 Eur) – autorių teisių įsigijimo, iliustracijų, redagavimo, dizaino, spaudos ir pan.

Kokius dokumentus reikia pateikti Knygų vertimo skatinimo konkursui?

• Užpildytą paraiškos formą
• Sutarties su autorių teisių turėtoju (-ais) kopiją
• Sutarties su vertėju (-ais) kopiją
• Vertėjo (-ų) kvalifikacijos apibūdinimą (pvz., CV, ankstesnių vertimų sąrašą)
• Trumpą leidyklos veiklos aprašymą
• Verčiamos knygos pasirinkimo motyvaciją
• Knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją ir preliminarų platinimo užsienio šalyse planą (tik Lietuvos leidėjui).

Kokius dokumentus reikia pateikti Iliustruotų knygų (paveikslėlių knygų ir grafinių romanų) skatinimo konkursui?

• Užpildytą paraiškos formą
• Sutarties su autorių teisių turėtoju (-ais) kopiją
• Sutarties su vertėju (-ais) kopiją (jei paraiška teikiama ir vertimo išlaidoms padengti),
• Vertėjo (-ų) kvalifikacijos apibūdinimą (pvz., CV, ankstesnių vertimų sąrašą, jei paraiška teikiama ir vertimo išlaidoms padengti)
• Trumpą leidyklos veiklos aprašymą
• Leidžiamos knygos pasirinkimo motyvaciją
• Knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją ir preliminarų platinimo užsienio šalyse planą (tik Lietuvos leidėjui)

Informacija apie gautą finansavimą

Lietuvos kultūros instituto logotipas turi būti naudojamas visuose leidiniuose, kuriems skirtas Vertimų skatinimo programos finansavimas.
Logotipas turi būti naudojamas kartu su sakiniu apie skirtą finansavimą.
Jei skirtas Knygų vertimo skatinimo programos finansavimas:

Šios knygos vertimą rėmė Lietuvos kultūros institutas

Jei skirtas Iliustruotų knygų (paveikslėlių knygų ir grafinių novelių) skatinimo programos finansavimas:

Šios knygos leidimą rėmė Lietuvos kultūros institutas

 

Atsisiųsti LKI logotipą

Paraiškos priimamos ir išsamesnė informacija teikiama el. paštu translationgrants@lithuanianculture.lt