Lietuvos Kultūros Institutas

Vizitų programa

Kas yra Vizitų programa?

Vizitų programa – tai būdas pristatyti ir populiarinti Lietuvos kultūrą užsienyje, stiprinti Lietuvos menininkų ir srities profesionalų įsitvirtinimą tarptautiniuose tinkluose, skatinti globalų bendradarbiavimą. Ši programa sujungia užsienio šiuolaikinio meno kuratorius, festivalių bei rezidencijų atstovus, kultūros apžvalgininkus, leidėjus su Lietuvos kūrėjais, institucijomis ir kuratoriais, suteikdama galimybę užsienio ekspertams susipažinti su Lietuvos menų scena, o Lietuvos kultūros profesionalams – sužinoti apie kitas meno vadybos, kuratorystės praktikas, dalytis idėjomis, įgyti naujų partnerysčių.

Nuo 2014 m. vykdomos programos rezultatai – didėjantis Lietuvos kultūros tarptautiškumas: užsienio kultūros institucijose ir tarptautiniuose festivaliuose pristatoma Lietuvos kultūra ir jos vertinimai užsienio žiniasklaidoje, o taip pat – užsienio rezidencijose kuriantys Lietuvos menininkai, nuolat augantis partnerysčių tinklas ir šiuolaikinės Lietuvos kultūros žinomumas.

Vizitų programą iki 2019 m. iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 

Kaip yra inicijuojami vizitai?

Kontaktai su programoje dalyvaujančiais įvairių kultūros ir profesionaliojo meno sričių ekspertais iš užsienio institucijų užmezgami:

  • Lietuvos kultūros institutui stebinti ir analizuojant užsienio kultūros lauką prieš Lietuvos kultūros pristatymo projektų įgyvendinimą ir kaupiant kontaktų bazę;
  • konkrečioje užsienio valstybėje paskirto Lietuvos kultūros atašė iniciatyva;
  • partnerių – Lietuvos ir užsienio kultūros organizacijų – patarimu.

 

Kokie yra kviečiamų ekspertų atrankos kriterijai?

Programoje kviečiami dalyvauti aktyviai veikiantys ir sprendimus priimantys įvairių kultūros ir profesionaliojo meno sričių užsienio ekspertai (kuratoriai, organizacijų, kultūros renginių, festivalių atstovai, prodiuseriai, leidėjai ir kt.). Vykdant atranką, į Lietuvos kultūros instituto dėmesio lauką neretai patenka ir jau iš anksto konkrečios srities projektais ar menininkais suinteresuoti profesionalai, o taip pat atstovaujantys užsienio kultūros institucijas, su kuriomis Lietuvos kultūros institutas planuoja įgyvendinti stambius kompleksinius Lietuvos kultūros pristatymus konkrečiose užsienio šalyse.

 

Kaip vykdoma Vizitų programa?

Vizitų programa vyksta trimis skirtingais būdais:

  • organizuojant grupinius vizitus – sudarytai konkrečios srities ekspertų grupei parenkamas vizito laikas, kuris derinamas pagal svarbiausius meno renginius Lietuvoje (festivaliai, bienalės-trienalės, mugės, literatūros festivaliai ir kt.);. Tuomet suplanuojama Lietuvos menininkų kūrybos „vitrina“: kūrinių peržiūros, susitikimai su kūrėjais, vertintojais ir renginių organizatoriais;
  • organizuojant individualius vizitus – pagal poreikį rengiami individualūs arba grupiniai 3-4 dienų trukmės vizitai. Lietuvos kultūros institutas (arba kultūros atašė) sudaro individualią vizito programą pagal iš anksto ištirtą poreikį (atsižvelgus į eksperto pageidavimus, suteikiama informacija apie jo sričiai arba organizacijos profiliui artimus Lietuvos kūrėjus ir organizacijas). Tokios programos planuojamos kaip studijiniai vizitai, kuriuos sudaro: susitikimai su menininkais jų kūrybinėse erdvėse, parodų, spektaklių, kitų renginių lankymas;
  • konsultuojant savarankiškai atvykstančius ekspertus – ekspertams teikiama informacija apie Lietuvos kultūrą ir profesionalųjį meną, tarpininkaujama supažindinant su konkrečiais kultūros ir profesionaliojo meno atstovais.

 

Kaip Lietuvos menininkai gali Lietuvos kultūros institutui pristatyti savo kūrybą?

Lietuvos menininkai gali pateikti savo kūrybos portfolio, kuris pateks į Lietuvos kultūros instituto kaupiamą kontaktų bazę ir bus saugomi visą programos vykdymo laiką, nebent menininkas pageidautų kitaip. Menininkas būtų pakviestas susitikti su atvykstančiais ekspertais tuo atveju, jei jo kūryba atitiktų atvykstančiųjų interesus. Kūrybos portfolio prašome siųsti elektroniniu paštu kristina.agintaite@lithuanianculture.lt

 

Vizitų programą koordinuoja ir su ja susijusią informaciją teikia projektų vadovė Kristina Agintaitė (kristina.agintaite@lithuanianculture.lt).