Lietuvos Kultūros Institutas

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTIS, 2021 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO
UŽMOKESTIS EURAIS,  NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vid. mėnesinis DU
Direktorius 1 3121
Skyriaus vadovas 2 2265
Projektų vadovai 8 1920
Projektų koordinatoriai 3 1714
Administracijos darbuotojai 2 1438