Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Algirdas Šeškus


Algirdas Šeškus, „84 1848 956“ (1984 m.), skaitmenizuotas 35mm juodai baltas negatyvas, kintamos dimensijos. Vaizdas: Algirdo Šeškaus ir Galería PM8 nuosavybė

Algirdas Šeškus (g. 1945 m.) – fotografas, kurio kūryba išsiskiria dėmesiu atvaizdo sandarai. Jį domina menininko ketinimas, kūrinio reikšmės ir fotografavimo įvykio (ne)atitikimai, turinio dekontekstualizavimas. Menininkas savo praktikoje nuolat balansuoja tarp meninio nihilizmo ir kūrybinio veiksmo fetišizavimo, tarp pogrindžio ir oficialiosios meno scenos, tarp bendruomeniškumo ir individualumo.  

A. Šeškaus nuotraukos – tarsi paslėpta kino juosta, kurią reikia suaktyvinti. Ši juostelė gali perkelti žiūrovą į skirtingus gyvenimo fragmentus ir nuotaikas: paprastos, tvarkingos kasdienybės akimirkas, erotiškumą, keistumą, paslaptingumą, baimę, vienišumą – visos šios būsenos gali tilpti vienoje nuotraukoje. Jo vaizduojama tikrovė nekonkreti, blyški, tad ir fotografijų kompozicija dažnai netvarkinga. Fotografijose fiksuojamas iš pirmo žvilgsnio niekuo neypatingas turinys atsispindi blausiuose, prislopintuose nuotraukų tonuose. Kūrėjo įsitikinimu, fotografiją reikia grąžinti prie jos šaknų akimirkos, kai pats fotografavimo veiksmas virsta meno kūriniu. Jo  aštuntojo ir devintojo dešimtmečių nuotraukose sustabdytos intymaus ir paslaptingo kūniškojo pasaulio nuotrupos, tolimos, tyliai besipriešinančios oficialiems tarybinės tikrovės vaizdavimo kanonams.

A. Šeškus 1968–1970 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Maskvoje baigė kinematografijos kursus, nuo 1979 m. ilgus metus dirbo televizijos ir radijo operatoriumi. 2014 m. jam buvo suteikta Lietuvos nacionalinė meno ir kultūros premija. Tarp pastarojo meto projektų –  personalinė paroda „TV“ Vilniaus šiuolaikinio meno centre, dalyvavimas „documenta14“ Kaselyje ir Atėnuose 2017 m. Menininko darbai yra įtraukti į MoMA (Niujorkas) ir Ispanijos nacionalinio Reina Sofia muziejaus (Madridas) viešąsias kolekcijas.  

 

Menininkui atstovauja galerija „PM8“ (Vigo, Ispanija): www.pm8galeria.com