Lietuvos Kultūros Institutas

Instituto ir kultūros atašė partnerystė

Šalies diplomatinėse atstovybėse dirbantys kultūros atašė padeda įgyvendinti strateginę Lietuvos pristatymo pasauliui per kultūrą viziją. Siekdami šio tikslo, kultūros atašė tarpininkauja tarp Lietuvos ir paskirties valstybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių profesionalų, skatina jų bendradarbiavimą, vykdo bei nuolat ieško naujų galimybių vykdyti Lietuvos kultūros ir meno produktų eksportą.

Šiuo metu Lietuvos kultūros atašatą sudaro 11 darbuotojų. Kultūros atašė veiklą įgyvendina bendradarbiaudami su Lietuvos kultūros institutu, kuris teikia ekspertinius siūlymus, tarpininkauja rengiant ir koordinuoja bendrai įgyvendinamas didelės apimties Lietuvos pristatymo užsienyje programas, administruoja kultūros atašė vykdomus projektus. Glaudžią abiejų šalių partnerystę stiprina tarpusavio pagalba vystant tos pačios krypties strategines veiklas.