Lietuvos Kultūros Institutas

Kūrybiškos Europos programa

„Kūrybiška Europa 2021-2027“ yra Europos sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Įgyvendinant daugiau nei 20 metų sėkminga patirtimi paremtas paprogrames „Kultūra“ ir MEDIA, 2021-2027 m. bus  skiriama 2, 4 milijardo eurų parama Europos menininkams, atlikėjams bei audiovizualinio sektoriaus pramonei. Programa siekiama saugoti ir skatinti Europos kalbinę bei kultūrinę įvairovę, paveldą ir konkurencingumą, taip pat padėti kultūros ir kūrybos sektoriams kurti kartu ir bendradarbiauti tarptautiškai, pasiekti platesnes auditorijas, atliepti šių dienų socialinius klausimus ir paremti kylančius kūrėjus. Artėjančiais metais pirmą kartą per programos istoriją bus skelbiami kvietimai žiniasklaidos sektoriui (angl. news media), kuriais bus siekiama skatinti medijų raštingumą, pliuralizmą ir žiniasklaidos laisvę. Šie kvietimai bus skelbiami tarpsektorinėje „Kūrybiškos Europos“ paprogramėje.

„Kūrybiškos Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose šalyse, narys, o jo veiklą iš dalies finansuoja Europos Komisija. Lietuvoje ES programą „Kūrybiška Europa“ koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Lietuvos kino centru. Lietuvos kultūros institute yra įsikūręs „Kūrybiškos Europos“ biuro skyrius, atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

Išsamiau apie programą:

www.kurybiskaeuropa.eu