Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Andrius Zakarauskas

Andrius Zakarauskas. Exhibition „Stories from before”, The Rooster Gallery, 2020. Photo Vidmantas Ilčiukas.

Andrius Zakarauskas (g. 1982 m.) – konceptualiosios tapybos atstovas, nagrinėjantis pačią tapybos mediją, jos ir tapytojo padėtį šiuolaikinio meno kontekste. Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedrą baigusio menininko ankstyvojoje kūryboje paveikslų motyvai dažniausiai būdavo atrinkti iš antrinės realybės, kultūrinių šaltinių – meno istorijos, kino. Vėlesniuose darbuose išryškėjo pagrindinė A. Zakarausko kūrybos tema – pati tapyba. 

Pasitelkdamas esminius tapybos elementus – potėpį, spalvą bei kompoziciją – A. Zakarauskas kuria asmeninę tapybos istoriją, į kurią aktyviai įtraukiami žiūrovai. Menininko tapyboje anonimiškos figūros veikia schematiškuose interjeruose, varijuojama tarp abstrakčiosios ir figūratyviosios tapybos tradicijų. Iš tiesų šios anonimiškos figūros – pats autorius, kartais virstantis beveidžių kūrėjų armija, kartais – veržlia teptuku apsiginklavusia ranka, kartais – potėpiu. Tapybos ciklus menininkas papildo piešiniais, stiklo darbais bei nedidelėmis drobėmis su savita ženklų sistema, taip sureikšmindamas patį kūrybos procesą. Naujausiuose menininko darbuose (2017–2019) šalia įprastų motyvų atsiranda šiuolaikiniam menui neįprasta religinė tematika ir klasikinių krikščioniškų siužetų interpretacijos. Tai galima suprasti kaip dar vieną meno istorijos ir kūrybos proceso refleksiją: tapytojas šiuose paveiksluose transliuoja ne konkrečią asmeninę patirtį ar poziciją, o tapyboje įvykstantį susidūrimą su ja.  

Zakarauskas pristatytas tarptautinėse meno mugėse „Vienna Fair“ (Viena), „Art Cologne“ (Kelnas), „Cornice“ (Venecija), surengė personalines parodas galerijose „The Rooster Gallery“ (Vilnius), „Michael-Schultz“ (Berlynas), „Andreas Binder“ (Miunchenas) „Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art“ (Pekinas). Tarp grupinių parodų – ekspozicijos MO Muziejuje (Vilnius), Gdansko vizualiųjų menų akademijoje, M. K. Čiurliono muziejuje (Kaunas), „AQB“ (Budapeštas) ir kitur. 2009 m. menininkas tapo pirmuoju projekto „Jaunojo tapytojo prizas“ nugalėtoju, 2018 m. jam skirta Bavarijos stipendija parodai tarptautiniuose „Villa Concordia“ meno rūmuose, 2019 m. – festivalio „Vilnius Photo Circle“ „Instant Instax“ prizas. 

Menininkui atstovauja:  

„The Rooster Gallery“ (Vilnius): www.roostergallery.eu 

„Galerie Andreas Binder“ (Miunchenas): https://www.galerieandreasbinder.de/