Lietuvos kultūros gidas

Šiuolaikinis šokis

Lyginant su teatru, šiuolaikinio šokio scena Lietuvoje – dar gana jauna, tačiau sparčiai ir nuolat kinta... »»»

Muzika

Lietuvos valstybei – tik 100 metų, tačiau kultūriniu požiūriu ji nukeliavusi gerokai ilgesnę distanciją... »»»

Literatūra

Atrodytų, tarsi tokioje civilizuotoje šalyje kaip Lietuva metai turėtų baigtis gruodžio 31-ąją. Gal ir taip – bet tik ne literatūriniai metai... »»»

Vizualieji menai

Kultūrinę Lietuvos raidą, kaip įprasta pasaulio istorijoje, sąlygojo globalesni politiniai bei ekonominiai procesai... »»»

Teatras

Teatras Lietuvoje žinomas nuo XVI a., kai dvaruose ir Vilniaus universitete pradėta rodyti vaidinimus. Tačiau lietuvišką teatrą pradėta kurti tik XIX a. pabaigoje... »»»

Kinas

Pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių kinas vis dažniau minimas tarptautiniu mastu... »»»

Architektūra

Lietuvos architektūra – besikeičianti ir moderni; joje atsispindi šalies kultūros tradicijos ir socialinė bei ekonominė padėtis... »»»

Dizainas

Apie Lietuvos dizainą: per patirčių, pokyčių ir jungčių paieškas... »»»