Lietuvos Kultūros Institutas

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATOS

Biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros institutas (toliau – Lietuvos kultūros institutas) jam patikėtus asmeninius duomenis laiko vertingu turtu ir įsipareigoja juos tvarkyti sąžiningai ir teisėtai, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, toliau – BDAR) bei nacionaliniais teisės aktais nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t. t.

Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Lietuvos kultūros institutui savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, susiekdami su mumis žemiau nurodytais kontaktais, taip pat kitais šioje privatumo politikoje nurodytais būdais.

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Lietuvos kultūros institutui gali prireikti atnaujinti šią privatumo politiką. Dėl šios priežasties Lietuvos kultūros institutas rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Lietuvos kultūros instituto interneto svetainėje www.lithuanianculture.lt, kurioje visada rasite naujausią šios privatumo politikos versiją.

Jei Lietuvos kultūros institutas atliks esminius šios privatumo politikos pakeitimus, apie tai Lietuvos kultūros institutas iš anksto informuos, paskelbdamas pranešimą Lietuvos kultūros instituto interneto svetainėje www.lithuanianculture.lt.

I. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros institutas
Į. k. 301505599
Adresas Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 2312639
El. p. info@lithuanianculture.lt

 II. LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO RENKAMI ASMENS DUOMENYS

2.1. Jums lankantis Lietuvos kultūros instituto valdomoje interneto svetainėje www.lithuanianculture.lt (toliau – interneto svetainė) Lietuvos kultūros institutas renka, naudoja ir apdoroja tuos asmens duomenis, kurie yra būtini suteikti kokybišką prieigą prie Lietuvos kultūros instituto teikiamo turinio interneto svetainėje (asmens duomenų tvarkymo tikslas). Lietuvos kultūros instituto atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas dėl tokio tvarkymo.

2.2. Renkami asmens duomenys apie:

2.2.1. Lietuvos kultūros instituto interneto svetainės automatiškai renkami duomenys apie lankytojus (žr. skyrių „Slapukai ir adresai“);
2.2.2. naujienlaiškio prenumeratorius, kurie registruojasi gauti Lietuvos kultūros instituto naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Registruojantis/užsisakant naujienlaiškius renkami šie duomenų subjektų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, el. pašto adresas. Registruodamiesi gauti naujienlaiškį, asmenys duoda sutikimą rinkti ir tvarkyti jų pateiktus asmens duomenis, kad Lietuvos kultūros institutas galėtų pateikti jiems užprenumeruotas naujienas ir informaciją apie renginius. Visi naujienlaiškio       prenumeratoriai turite teisę bet kada atsisakyti naujienlaiškio, pasinaudoję nuoroda „unsubscribe from this list“, esančia kiekvieno naujienlaiškio apačioje;
2.2.3. socialinių tinklų naudotojus, sekančius Lietuvos kultūros instituto profilius socialiniuose tinkluose  „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“, „Twitter“. Lietuvos kultūros institutas gali gauti informacijos apie naudotojus, kurie kreipiasi į Lietuvos kultūros institutą per aukščiau išvardytų socialinių tinklų paskyras arba aktyviai jose dalyvauja, iš trečiųjų šalių, teikiančių socialinių tinklų paslaugas.

2.3. Lietuvos kultūros institutas tikslingai nerenka jokios informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Speciali pastaba vaikams iki 14 metų: jeigu esate jaunesni nei 14 metų, Lietuvos kultūros institutas pataria prieš pateikiant Lietuvos kultūros institutui savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą. Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 14 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudojasi Lietuvos kultūros instituto paslaugomis, kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Lietuvos kultūros institutui asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo.

III. LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO SURINKTŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR JŲ SAUGOJIMAS

3.1. Surinkti asmens duomenys naudojami žemiau nurodytais tikslais:

3.1.1. gavus asmens sutikimą, naujienlaiškio bei kitos su Lietuvos kultūros instituto veikla susijusios informacijos siuntimo paslaugai teikti;
3.1.2. lankytojui sutikus su slapukų naudojimu, siekiant sužinoti, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, ir pagerinti jos veikimą bei kokybiškai pateikti turinį.

3.2. Surinkti asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, laikantis visų fizinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų visą informaciją, renkamą 3.1 punkte nurodytoms paslaugoms teikti. Primename, kad nors ir imantis tinkamų veiksmų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

3.3. Visi surinkti asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą, taip pat laikantis visų BDAR reikalavimų ir nacionalinių teisės aktų. Nebereikalingi asmens duomenys yra šalinami tokiais būdais, kad jų nebūtų įmanoma atgaminti, taip pat užtikrinant, kad jų konfidencialumui nekils joks pavojus.

3.4. Surinktus asmens duomenis Lietuvos kultūros institutas laiko saugiai ir reikalauja, kad tai užtikrintų visi partneriai ir paslaugų tiekėjai, kurie turi teisę prieiti prie surinktų asmens duomenų. Jūsų asmens duomenis turi teisę peržiūrėti svetainės talpinimo tiekėjai UAB „Telia Lietuva“ (Hostex.lt), UAB „Interaktyvios paslaugos“ ir rinkodaros paslaugų tiekėjas „Mailchimp“.

IV. SLAPUKAI IR IP ADRESAI

4.1. Jums naudojantis interneto svetaine, Lietuvos kultūros institutas gali rinkti lankytojų IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas sistemos diagnostikos ir apsaugos tikslais, taip pat nustatant lankytojo geografinius duomenis. Jūsų kompiuterio IP adresas saugomas tik tuo metu, kol naršote mūsų tinklapyje, o po to ištrinamas arba anonimizuojamas sutrumpinta forma. Likę duomenys saugomi ribotą laiką.

4.2. Slapukai (angl. „cookies“) yra mažos iš raidžių ir skaitmenų sudarytos rinkmenos, kurios, internetinės svetainės lankytojo sutikimu, yra įrašomos į jo naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Slapukai siunčia anoniminį identifikavimo kodą, kurį lankytojo kompiuteris ar kitas mobilusis įrenginys išsaugo tam, kad galėtų naudotoją atpažinti kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir kitą kartą jis galėtų naršyti paprasčiau. Slapukai taip pat gali būti skirti pamatuoti auditorijos, srauto ar navigacinius rodiklius, apskaičiuoti lankytojų skaičių ir jų lankymosi svetainėje trukmę.

4.3. Interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Būtinieji slapukai – tai slapukai, padedantys užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Jie renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

Analitiniai/veikimo slapukai – šių slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek lankytojų naudojasi svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Funkciniai/nustatymų slapukai – tai slapukai, naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio lankytojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Pastaba. Internetinės svetainės lankytojai naudodami naršykles Lietuvos kultūros instituto teikiamam turiniui pasiekti, gali konfigūruoti jų naršykles taip, kad jos priimtų visus slapukus, atmestų visus slapukus arba lankytojams būtų pranešama, kada slapukai yra atsiunčiami. Lankytojai turi būti informuojami, kad jų naudojamų naršyklių nustatymus gali keisti peržiūrėję jų naršyklių žinyno meniu, o taip pat, kad jų naudojamo kompiuterio ar kito mobiliojo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti įdiegti papildomi slapukų valdikliai. Lankytojai, norintys, kad slapukai nebūtų naudojami informacijai rinkti, gali pasinaudoti daugelyje naršyklių esančia paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Išsami informacija, kaip valdyti slapukus, skelbiama adresu <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies>.

4.4. Kai kurios paslaugos interneto svetainėje gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, todėl juos išjungę lankytojai šių paslaugų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalės.
4.5. Interneto svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos į kitų fizinių ir juridinių asmenų interneto tinklalapius, į kuriuos lankytojas gali patekti paspaudęs šias nuorodas. Lietuvos kultūros institutas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus.

V. PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TEISĖS

5.1. Pagal BDAR, asmenys, kurių duomenis naudoja ir saugo Lietuvos kultūros institutas, turi teisę:

5.1.1. susipažinti su jų asmens duomenimis, kuriuos turi ir naudoja Lietuvos kultūros institutas; taip pat sužinoti iš kur, kokiu būdu ir kokiu tikslu jie yra tvarkomi;
5.1.2. kreiptis į Lietuvos kultūros institutą su prašymu papildyti, ištaisyti ar atnaujinti jų asmens duomenis;
5.1.3. reikalauti, kad jų asmens duomenys būtų sunaikinti ar nutraukti jų tvarkymo veiksmai;
5.1.4. reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas esant vienai iš teisėtų priežasčių;
5.1.5. prašyti perkelti jų asmens duomenis;
5.1.6. kitas fizinių asmenų duomenų apsaugos teises, nurodytas BDAR ir nacionaliniuose teisės aktuose.

5.2. Norėdami pasinaudoti 5.1 punkte nurodytomis teisėmis ar turėdami klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Lietuvos kultūros instituto privatumo politikos nuostatomis, asmenys gali kreiptis aukščiau šiame dokumente bei interneto svetainėje nurodytu el. paštu ar telefonu.

5.3. Lietuvos kultūros institutas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Lietuvos kultūros institutas gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. Tam tikrais atvejais, prieš pradėdamas vykdyti Jūsų prašymą, Lietuvos kultūros institutas gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

5.4. Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, (8 5) 271 2804, 279 1445, ada@ada.lt) ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

__________________________

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 16 d.