Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Vytautas Martinkus

Vytautas Martinkus (gimė 1943 m. gegužės 28 d. Jerubiškiuose, Jurbarko r.) – rašytojas, socialinių mokslų daktaras, docentas, visuomenės veikėjas. 1965 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. 1966–1971 m. ir 1982–1986 m. šiame institute dėstė filosofiją. Nuo 1994 m. dėsto Vilniaus pedagoginiame universitete.
Išleido apsakymų, apysakų, eseistikos rinkinių, penkis romanus.  Už romaną Medžioklė draustinyje V. Martinkui skirta 1985 m. Valstybinė premija, už romaną Simonija 1997 m. – Juozo Paukštelio literatūrinė premija, 2003 m. už reikšmingus Lietuvos menui ir kultūrai darbus paskirta LR Vyriausybės meno premija.
V. Martinkaus kūryba versta į anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbas.
Šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje.

Bibliografija:

Loterija: [apsakymai]. Vilnius: Vaga, 1969.
Akmenys: [romanas]. Vilnius: Vaga, 1972.
Rotušės laikrodžio vagis: [apsakymai]. Vilnius: Vaga, 1974.
Vėtrungė šeimos šventei: [apysakos]. Vilnius: Vaga, 1978.
Lašai; Rašmenys ant klepsidros Autų gatvėje: [romanas]. Vilnius: Vaga, 1980.
Medžioklė draustinyje: [romanas]. Vilnius: Vaga, 1983.
Nebausti prapultim amžina: [apysakos]. Vilnius: Vaga, 1987.
Negęsta žvaigždė paukščio pėdoje: [romanas]. Vilnius: Vaga, 1988.
Simonija: [romanas]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Gabatos knyga: [poetinė eseistika]. Kaunas: Santara, 1999.
Literatūra ir paraliteratūra: [straipsnių ir esė rinkinys]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Intelektinės metaforos tikrovė Juozo Grušo kūryboje: [metodinė priemonė Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams]; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lietuvių literatūros katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004.
Estetinė literatūros gyvybė: aksiologinis šiuolaikinės lietuvių prozos spektras; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių literatūros katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Aktualūs meno filosofijos klausimai: metodinė priemonė / Vytautas Martinkus; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Dvylika lieptų: kalendorinės novelėsVilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

Angliškai
Essays / Vytautas Martinkus; vert.: Antanas Danielius, Joseph Everatt, Darius James Ross. Vilnius : Lithuanian Assotiation of Artists, 2004.

Estiškai
Kivid: romaan / Vytautas Martinkus; [illustreerinud Anatoli Strahhov; tõlkinud Tiina Juodkiene]. Tallinn : Eesti Raamat, 1982.
Jaht keelualal: romaan / V. Martinkus; leedu keelest tõlkinud Mihkel Loodus. Tallinn : Eesti Raamat, 1989.

Latviškai
Medības liegumā: romāns / V. Martinkus ; no liet. valodas tlk. D. Avotiņa. Rīga: Sprīdītīs, 1990.

Lenkiškai
Cudzy ogień nie grzeje / V. Martinkus; przeł. Anastazja Stoberska. Warszawa: Czytelnik, 1981.

Slovėniškai
Kamene / Vytautas Martinkus; z rus. prekl. lit. prel. Milan Tokár. Bratislava: Rovesnik: Smena, 1981.