Lietuvos Kultūros Institutas

Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024

Antrasis kvietimas paraiškoms vyksta iki vasario 20 dienos. Programa bus paskelbta 2024 m. kovo pabaigoje – balandžio mėnesį.

Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024 – tai partneryste tarp Lietuvos ir Prancūzijos kuriama programa, kuri įvairiomis kultūros ir meno formomis, diskusijomis ir pristatymais supažindins Prancūzijos visuomenę su šiuolaikine Lietuva ir jos kultūra. Projektu siekiama inicijuoti ilgalaikį Lietuvos organizacijų ir kūrėjų bendradarbiavimą su Prancūzijos partneriais. Sezono programą vienija idėja „Kitas tas pats“: kvietimas per projekto veiklas Prancūzijoje pamatyti save kitame. Programa, subūrusi menininkus, mąstytojus ir visuomenės veikėjus, aprėps platų šiuolaikinės kultūros reiškinių, medijų ir aktualių temų spektrą, įsitrauks į kūrybinius ieškojimus bei apmąstys praeitį, dabartį ir galimus ateities scenarijus.

KADA: 2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d. visoje Prancūzijoje.

LIETUVOS SEZONO PRANCŪZIJOJE 2024 M. KOMISARĖ: Dr. Virginija Vitkienė (Lietuva), meno istorikė ir kritikė, šiuolaikinio meno parodų kuratorė (2004–2022 m.), Kauno bienalės meno vadovė (2009–2017 m.), projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ iniciatorė ir vadovė (2015–2023 m.).

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA: iš Lietuvos pusės – Lietuvos kultūros, iš Prancūzijos pusės – Prancūzų institutas.

Projektu siekiama:

  1. Meninėmis ir kultūrinėmis priemonėmis išgryninti, sustiprinti ir pagyvinti Europos dabarčiai ir ateičiai aktualias vertybes: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, kūrybiškumą, lygybę, žmogaus teises ir reakciją į klimato krizę;
  2. Didinti Lietuvos ir lietuvių kultūros matomumą ir žinomumą Prancūzijoje;
  3. Tapti platforma, kuri skatintų ilgalaikę partnerystę, bendrakūrybą ir bendradarbiavimą tarp Prancūzijos ir Lietuvos institucijų bei specialistų;
  4. Tapti įtraukiu projektu, skirtu įvairiai publikai, o ypač jaunimui.

 

LIETUVOS SEZONAS PRANCŪZIJOJE 2024: KITAS TAS PATS

Kitas visuomet yra kitoks, tačiau niekada nėra absoliučiai kitas. Lietuvos sezonas Prancūzijoje – tai kvietimas kiekviename kitame įžvelgti save patį.  Sezone, kurį vienija idėja „KITAS TAS PATS / SE VOIR EN L’AUTRE“, Lietuva ir Prancūzija susitiks per kultūrines partnerystes ir paskatinti pamatyti save kitame. Kultūrinė programa bus išskleista per šias temas:

  1. GLOBALIOS KAIMYNYSTĖS
  2. ĮGALINTOS TAPATYBĖS
  3. IŠLAISVINTA VAIZDUOTĖ

 Plačiau apie koncepciją ir šias temas: Apie projektą Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024

 

PROJEKTO TVARKARAŠTIS (2023-2024 m.)

2023 m. vasario 10 d. – balandžio 10 d.
Kvietimas siūlyti idėjas
Iki 2023 m. birželio
Pradinė pateiktų projektų idėjų atranka
2023 m. liepos pabaiga – spalio 16 d. 
Projektų paraiškų teikimas
2023 m. spalio pabaiga – lapkričio pradžia 
Paraiškų administracinis vertinimas
2023 m. lapkričio pabaiga 
Paraiškų ekspertinis vertinimas
2023 m. lapkričio pabaiga – gruodžio vidurys
Jungtinės atrankos komisijos sprendimai
2023 m. gruodžio vidurys – gruodžio pabaiga 
Įtraukimas į programą (teisės naudoti Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklą suteikimas)
Pranešimas apie paskirtą finansavimą
2023 m. gruodžio pabaiga – 2024 m. sausis
Paskirto finansavimo sutarčių sudarymas
2023 m. gruodžio pabaiga – 2024 m. sausis
Antrasis projektų paraiškų teikimas
2024 m. sausis – rugpjūtis
Projekto parengiamieji darbai
2024 m. kovas-balandis
Antrasis Jungtinės atrankos komisijos posėdis (jei reikės), projektų akreditavimas
Galutinis programos patvirtinimas
2024 m. balandis – rugsėjis
Projekto komunikacija
2024 m. rugsėjo 12 d.
  gruodžio 12 d.
Lietuvos sezonas Prancūzijoje

Kontaktai

Norėdami pasikonsultuoti administraciniais ar turinio klausimais susisiekite su Lietuvos kultūros institutu: sezonas2024@lithuanianculture.lt.

Arba telefonu +370 659 93 829