Lietuvos Kultūros Institutas

Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024

Projekto vinjetė

KADA: 2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d.

KUR: Prancūzija

LIETUVOS SEZONO PRANCŪZIJOJE 2024 M. KOMISARĖ: Dr. Virginija Vitkienė (Lietuva), meno istorikė ir kritikė, šiuolaikinio meno parodų kuratorė (2004–2022 m.), Kauno bienalės meno vadovė (2009–2017 m.), projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ iniciatorė ir vadovė (2015–2022 m.).

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

 • Lietuvos kultūros institutas, įgyvendinantis  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje politiką;
 • Prancūzų institutas, įgyvendinantis Prancūzijos Respublikos Europos ir užsienio reikalų ministerijos bei Prancūzijos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą  Prancūzijos užsienio kultūros politiką.

 

Šimtmečius trunkantys mainai meno, architektūros, mokslo, technologijų, gastronomijos srityse – tai bendra Prancūzijos ir Lietuvos kultūros istorija, rašoma ir šiandien.  XIX-XX a. ypač didelę reikšmę Lietuvos politiniam ir socialiniam gyvenimui turėjo prancūzų mąstytojų darbai, modernaus meno kūriniai – juk būtent Prancūzijoje studijavo ne vienas lietuvių tapytojas, skulptorius, architektas, mokslininkas. XX a. 3-4 dešimtmečiais laikinąja Lietuvos sostine tapęs Kaunas suklestėjo veikiamas pirmiausiai paryžietiškų tendencijų. Jau 1919 m. Lietuvoje egzistavo paramos programa studentams, norintiems studijuoti Prancūzijoje, o 1936 m. Lietuvos švietimo ministerija prancūzų kalbą pavertė pagrindine užsienio kalba Lietuvos mokyklose. Teatro pasaulį iš pagrindų pertvarkė Paryžiuje mokęsis režisierius Juozas Miltinis, o filosofui Leonidui Donskiui esminės įtakos turėjo Kaune gimęs prancūzakalbis Emanuelis Levinas. Paryžius taip pat suformavo iš Lietuvos kilusius Romaną Gary, Jurgį Baltrušaitį, Oskarą Milašių, į naujuosius namus taip pat atvežusius gaivių, Prancūzijoje įvertintų idėjų.

Išskirtinė asmenybė, tikra lietuvių ir prancūzų tradicijas jungianti grandis, buvo Algirdas Julius Greimas. „Dictionnaire de l’ancien français“ („Senosios prancūzų kalbos žodynas“) autorius dėl savo indėlio į semiotiką vienodai gerai žinomas ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje.

XXI amžiuje lietuviai ne tiesiog seka ir vertina prancūzų literatūrą, kiną ir muziką – visose srityse vyksta nuolatinis lietuvių bendradarbiavimas su prancūzų kuratoriais ir menininkais. Nepriklausomo kino mylėtojai puikiai žino lietuvio Šarūno Barto kūrybą, prancūzams atpažįstami ir lietuvių fotografų, tarp kurių – Vitas Luckus ir Gintaras Česonis, darbai; menininkų duetas „S&P Stanikas“ yra dalyvavęs parodose Paryžiaus Žoržo Pompidu centre. Maištingoji lietuvių kilmės dainų autorė ir dainininkė GiedRé jau yra koncertavusi legendinėje „L’Olympia“ salėje. Prancūzijoje vertinami ir Jonas Mekas, Mirga Gražinytė-Tyla, Deimantas Narkevičius, menininkų duetas „Pakui Hardware“, Lina Lapelytė.

Žinoma, aukščiau pradėtas tiltus tarp dviejų šalių tiesiančių kūrėjų sąrašas nėra baigtinis. Tačiau, žvelgiant iš prancūzų perspektyvos, Lietuva ir jos kultūra kaip visuma vis dar yra le pays lointain (liet. tolima šalis). Būtent todėl Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais sieks atverti naują prancūzų ir lietuvių kultūros mainų puslapį. Programą prancūzų publikai kursime bendradarbiaudami su Lietuvos ir Prancūzijos menininkais, kuratoriais ir kultūros renginių prodiuseriais. Šis sezonas taps atspirties tašku ilgalaikėms partnerystėms, kurios ir toliau prisidės prie istoriškai pagrįstos bendros intelektinės ir kultūrinės tapatybės stiprinimo.

 

KVIETIMAS SIŪLYTI IDĖJAS LIETUVOS SEZONUI PRANCŪZIJOJE 2024 m.

Lietuvos kultūros institutas kviečia Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas siūlyti idėjas Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. programai. Programos renginiai vyks 2024 m. rugsėjo 12 – gruodžio 12 dienomis, tad kviečiame pristatyti išimtinai šiuo laikotarpiu Prancūzijoje planuojamus projektus. Individualiems menininkams paraiškas rekomenduojame teikti per organizacijas. Dėl galimų išimčių susisiekite konsultacijai su Lietuvos kultūros institutu.

Siūlomos idėjos turi atitikti Koncepcijos aprašymą (pagrindinį dokumentą, aprašantį kultūros sezoną) ir žemiau pateiktus kriterijus. Projekto idėjos aprašyme paminėkite instituciją (-as) partnerę (-es) Prancūzijoje arba įvardykite, kokioje meno ar veiklos srityje, su kokio tipo organizacijomis siektumėte bendradarbiavimo.

Kiekvienai siūlomai projekto idėjai pildykite atskirą paraišką. Vienai organizacijai rekomenduojame pateikti ne daugiau kaip tris paraiškas.

Siūlomos idėjos turi atitikti bent vieną koncepcijos aprašyme pateikiamą temą (Globalios kaimynystės, Įgalintos tapatybės ir Išlaisvinta vaizduotė).

Taip pat – bent tris iš penkių žemiau pateikiamų kriterijų:

 1. didinti šiuolaikinės Lietuvos ir lietuvių kultūros matomumą ir žinomumą Prancūzijoje;
 2. išgryninti, sustiprinti ir pagyvinti dabar ir ateityje svarbias europietiškas vertybes: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, žmogaus teises ir reakciją į klimato krizę;
 3. kartu su partneriu (-iais) Prancūzijoje imtis projektų, kalbančių apie bendrą Lietuvos ir Prancūzijos istoriją, kultūrą ir vertybes;
 4. siekti ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Prancūzijos kultūros organizacijų ir specialistų;
 5. sudominti ir įtraukti kuo įvairesnes auditorijas, ypač jaunimą.

 

Projekto idėjos pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. balandžio 10 d. Projekto idėjos pasiūlymo formoje turi būti nurodyta:

– organizacijos pavadinimas;

– trumpas organizacijos pristatymas (+ kontaktiniai duomenys);

– organizacijos partnerės Prancūzijoje pavadinimas (+ kontaktiniai duomenys) arba, jei bendradarbiavimas dar nėra patvirtintas, su kokios srities ar tipo organizacija būtų siekiama dirbti;

– Prancūzijos miestas/regionas, kuriame planuojamas projektas;

– projekto pavadinimas;

– pagrindinė projekto sritis;

– kitos sritys, kurias apima projektas;

– projekto įgyvendinimo datos (veiklos turi vykti tarp 2024 m. rugsėjo 12 d. ir gruodžio 12 d.);

– projekto idėjos aprašymas;

– projekto idėjos sąsajos su sezono koncepcija ir kriterijais;

– projekto eigos aprašymas (pasirengimas, įgyvendinimas, reikalingos paslaugos, pagrindiniai dalyvaujantys menininkai ir kitų sričių specialistai, bendras dalyvių skaičius, įranga, specifiniai techniniai parametrai ir kt.);

– planuojamas projekto biudžetas: a) iki 20 tūkst. Eur; b) iki 50 tūkst. Eur.; c) iki 100 tūkst. Eur.; d) kita.

Pildyti projekto idėjos pasiūlymo formą

 

Idėjų konkurso kvietimą Prancūzijos kultūros organizacijoms skelbia Prancūzų institutas.

 

Remiantis šia informacija ir tuo atveju, jei siūloma idėja atitiks aukščiau nurodytus kriterijus, Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. komisarė susisieks su atrinktų idėjų autoriais ir pakvies oficialiai pateikti detalią projekto paraišką internetu nuo 2023 m. gegužės vidurio. Antrajame etape bus prašoma pateikti išsamų projekto aprašymą, preliminarų projekto biudžetą, nurodant numatomas išlaidas ir pajamas, projekto viešinimo auditorijai strategiją bei komunikacijos planą. Tuomet jūsų projektas bus pristatytas vieno iš Jungtinės atrankos komisijos posėdžių metu (prašome žiūrėti žemiau pateiktą tvarkaraštį), kuri priims sprendimą dėl projekto įtraukimo į programą. Antrojo etapo sąlygos detaliau bus pateiktos Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projektų valstybinio finansavimo taisyklėse.

 

Vasario 28 dieną, antradienį, 11 val. „Meno avilio“ erdvėje „Planeta“ (A. Goštauto g. 2, Vilniuje) Lietuvos kultūros institutas kviečia į idėjų konkurso sąlygų pristatymą. Jo metu Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. komisarė dr. Virginija Vitkienė ir Instituto Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė papasakos apie pasirengimą sezonui, atsakys į kylančius klausimus dėl dalyvavimo idėjų konkurse.

 

PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS (2023-2024 m.)

 • 2023 m. vasario 10 d. – balandžio 10 d.
  Kvietimas siūlyti idėjas
 • Iki 2023 m. gegužės vidurio
  Pradinė pateiktų projektų idėjų atranka
 • 2023 m. gegužės vidurys
  Atrinktoms idėjoms atveriama detalių projekto paraiškų teikimo platforma
 • 2023 m. gegužės pabaiga – rugsėjo pradžia
  Projekto paraiškų teikimas
 • 2023 m. spalis
  Jungtinės atrankos komisijos sprendimai
 • 2023 m. lapkritis
  Įtraukimas į programą (teisės naudoti Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklą suteikimas)
  Pranešimas apie paskirtą finansavimą
 • 2023 m. gruodis – 2024 m. sausis
  Sutarčių sudarymas
 • 2024 m. sausis – rugpjūtis
  Projekto parengiamieji darbai (pvz., tekstų rengimas ir komunikacijos koordinavimas), bendradarbiaujant su Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. komisare
 • 2024 m. kovas
  Antrasis Jungtinės atrankos komisijos posėdis (jei reikės), projektų akreditavimas
  Galutinis programos patvirtinimas
 • 2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d.
  Projekto programos įgyvendinimas

 

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad pildyti detalią projektų pateikimo paraišką Lietuvos kultūros institutas pakvies tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo teikti projekto idėjas terminui jūsų siūloma idėja bus atrinkta.

Prancūzų institutas Paryžiuje taip pat pakvies jūsų partnerį (-us) Prancūzijoje pateikti dalyvavimo prašymą toje pačioje internetinėje platformoje.

 

Pildyti projekto idėjos pasiūlymo formą.

 

Kontaktai

Norėdami pasikonsultuoti administraciniais ar turinio klausimais susisiekite su Lietuvos kultūros institutu: sezonas2024@lithuanianculture.lt.