Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Julius Keleras

Julius Keleras (gimė 1961 m. kovo 3 d. Vilniuje) – poetas, fotografas, dramaturgas. Baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą (dabartinę Vilniaus Konservatoriją), vėliau Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Baigęs studijas, dirbo redaktoriumi Lietuvos Kino studijoje ir Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros asistentu. 1989 m. priimtas į Ilinojaus valstybinį universitetą (UIC) Čikagoje, JAV, kur 1992 m. jam buvo suteiktas laisvųjų menų magistro laipsnis. 1992-1995 m. dirbo redaktoriumi bei vertėju Lumen/Logos leidykloje, Vilniuje. Niujorke dirbo Tėvų Pranciškonų leisto savaitraščio „Darbininkas“ vyr. redaktoriumi (1995–2001).
Nuo 1992 m. yra tarptautinio PEN klubo narys, nuo 1999 m. – Lietuvos Rašytojų sąjungos narys, nuo 2005 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Rengia fotografijos parodas.
Išleido septynias poezijos knygas. 2007 m. Juliaus Kelero pjesė „A-B“ antrajame Nacionalinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ buvo pripažinta viena geriausių. 1995 m. išleista knyga „Sauja medaus“ pelnė Lietuvių rašytojų draugijos premiją už geriausią metų poezijos knygą.
Eilėraščiai versti į rusų, slovakų, vengrų, bulgarų, anglų, švedų, lenkų, latvių, gruzinų, čekų, slovakų, italų, maltiečių, portugalų kalbas, publikuoti tų šalių periodikoje bei antologijose.
Dalyvavo tarptautiniuose poezijos festivaliuose: Varšuvoje (2011), Maskvoje (2011), Sankt Peterburge (2011), Rygoje (Latvija), Medanoje (Slovėnija), Visbyje (Švedija); tarptautinio PEN klubo kongresų skaitymuose: Maskvoje (2000), Helsinkyje (1998) ir kitur. Yra gavęs Baltijos šalių rašytojų ir vertėjų centro (Visbis, Švedija, 2006) stipendiją.
Šiuo metu J. Keleras gyvena ir dirba Vilniuje.

Bibliografija:

Žiemos valtys: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1988.
Baltas kalėdaitis: [eilėraščiai]. Chicago: Ateities literatūros fondas, 1990.
Sauja medaus: [eilėraščiai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
XL eilėraščiai = XL poems. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Sniegas, benamis, krentantis: [eilėraščiai, fotografijos]. Vilnius: Apostrofa, 2007.
Pažadink: [eilėraščiai]: atrinkta iš Balto kalėdaičio, Juliaus Kelero fotografijos. Vilnius: Naujoji Romuva [i.e. Naujosios Romuvos fondas], 2008.
58 sapnai ir kitos vienaveiksmės pjesės. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Tai tu: eilėraščiai. Vilnius [i.e. Kaunas]: Kitos knygos, 2010.
Karalaitė murzė: [pasaka]. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Dviese apie meilę / Dvoje o milosci [bendras rinkinys su Barbara Gruszka-Zych]. Vilnius: Naujosios Romuvos fondas, 2012.
66 istorijos: [pasakojimai vaikams]. Vilnius: Kitos knygos, 2012.