Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Alma Karosaitė

Alma Karosaitė (gimė 1945 m. sausio 19 d. Gavėnuose, Biržų r.) – poetė. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo spaudos leidinių korespondente ir redaktore, „Vagos“ leidyklos redaktore. Nuo 1995 m. dirbo Muitinės mokymo centro vyr. metodininke.
Lietuvos rašytojų sąjungos ir IBBY narė. BendradarbiaujaŠeimininkės savaitraštyje, žurnale Slauga: teorija ir praktika, kur rengia kalbos kultūros skyrelį „Konsultuoja Matas Švirkštas“. Išleido eilėraščių rinkinius Eini su manimi, 1979;Žemė balų akimis, 1983. Tikrasis pašaukimas – poezija vaikams.
Rašytoja gyvena Vilniuje.

Rašytojas apie save:

Jei teberašyčiau rašikliu, sakyčiau, kad jame pasimato du lazdos galai, kai iškyla būtinybė kurti ir su savo mintimis išeiti į viešumą. Vienas rašiklio galas lyg ir drąsiai brėžia pirmuosius žodžius, o kitą nejučiom nervingai imi kramtyti. Kažko baiminiesi, nors dar taip toli iki galutinio rezultato. Bijai ne skaitytojo, kurio dar nematai, ne pirkėjo, kuris gal nebeturi pinigų knygai, ne kritiko, kuris nueis vertinti tik reikšmingų leidinių. Yra toks kūrybinis nervas, kuriam apmalšinti neužtenka valerijono lašų.

Nemunas: Alma Karosaitė. Kūrybinė drąsa ir baimė

Bibliografija:

Eini su manimi: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1979.
Gatvė be skėčio: [eilėraščiai]. Vilnius: Vaga, 1982.
Žemė balų akimis: [eilėraščiai]. Vilnius: 1983.
Kas mažas neišdykęs: [eilėraščiai vaikams]. Vilnius: Vyturys, 1986.
Trakšt ir brakšt: [eilėraščiai vaikams]. Vilnius: Vyturys, 1989.
Kaip lapė vilkui vištieną virė: [eiliuota pasaka]. Vilnius: Galia, 1991.
Zuikiui Puikiui šešeri: [eilėraščiai vaikams]. Panevėžys: E. Vaičekauskas, 1996.
Nosytės tiesumu: [eilėraščiai vaikams]. Vilnius: Presvika, 1997.
Mikė, Milda ir Matilda: [eilėraščiai vaikams]. Vilnius: Žuvėdra, 1997.
Šilėnų šarkos šokoladas: [kalėdinis balsingųjų šilo gyventojų vaidinimas]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla 1997.
Eilėraštukai Kalėdų Seneliui. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla 1999.
Metų ratas: [eilėraščiai]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla 1999.
Asilėlis: [eilėraščiai vaikams]. Vilnius: Vyturys, 1999.
Dėmesio, aš Dėmesys!: [eilėraščiai vaikams]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2000.
Kaip išnešti uodegytę: [posmai mažyliams]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla 2000.
Mano pirmosios raidės. Kartu su Erna Jaudzemaite ir Jerute Vaičekauskiene. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2000.
Kas negavo dovanos? Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2001.
Asilėlis Benas žinių šaltinyje: [pasaka]. Vilnius : Mažasis Vyturys, 2001.

Gero elgesio pradinė: [eilėraščiai vaikams]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2002.
Kurgi ta Asilija?: [pasaka]. Kartu su Artūru Karosu. Vilnius: Mažasis Vyturys, 2003.
Aš ir visi kiti: [eilėraščiai]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2003.
Konsultuoja Balys Gražbylys: [eilėraščiai]. Vilnius: Tyto alba, 2004.
Baltoji viešnia: [eilėraštukai žiemai ir Kalėdų seneliui]. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2004.
Meilės vakaro rankraštis: [eilėraščiai]. Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Kačiukų ABC. Kaunas : Šviesa, 2007.