Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Viktorija Daujotytė-Pakerienė (gimė 1945 m. spalio 1 d. Keiniškėse, Telšių r.) – Vilniaus universiteto profesorė humanitarinių mokslų habilituota daktarė, literatūrologė, literatūros kritikė-interpretatorė, eseistė, parašiusi per 30 svarbių veikalų, lietuvių literatūros vadovėlių vidurinėms ir aukštosioms mokykloms. Žymi visuomenės veikėja, Nacionalinės (1993), Meno kūrėjų asociacijos (2001), Santarvės (1996) premijų laureatė.
Eiliuotų tekstų knygą Perrašai (2005) pasirašė: Viktorija Daujotė.

Kritika:

Literatūrą Daujotytė interpretuoja egzistencinių problemų aspektu („Kūryba yra ir būties prasmės ieškojimas, ir būties gilusis pasireiškimas, ir būties pojūtį dramatizuojanti galia“), ją laikydama egzistencinio atsivėrimo forma, kur susitinka autorius ir skaitytojas (Lyrikos būtis). Yra kritikė interpretatorė, kūrinio estetinę vertę liudijanti jo prasmės sklaida, atsižvelgianti į autoriaus diktuojamas „žaidimo taisykles“ (Janina Degutytė), ir įžvalgi analitikė, tekstų prasmines sugestijas atskleidžianti iš jų kalbinių struktūrų (Jurgis Baltrušaitis). Būdingas dėmesys kalbai, kaip literatūros provaizdžiui (Kalbos kalbėjimas,Trys sakiniai). Kritiko dalyvavimą kuriant literatūros kūrinio prasmę atspindi eseistinis rašymo stilius, vis ryškėjęs XX a. 10-ojo dešimtmečio darbuose. Daug rašo apie moters kūrėjos fenomeną.
Elena Baliutytė, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.

Bibliografija:

Jurgis Baltrušaitis. Vilnius: Mintis, 1974.
Lietuvių filosofinė lyrika. Vilnius: Vaga, 1977.
Kas tu esi, eilėrašti?. Vilnius: Vaga, 1980.
Janina Degutytė: Gyvenimo ir kūrybos apybraiža, Vilnius: Vaga, 1984.
Lyrikos būtis: Teminiai portretiniai etiudai, Vilnius: Vaga, 1987.
Tautos žodžio lemtys. XIX amžius. Vilnius: Vaga, 1990.
Moters dalis ir dalia. Vilnius: Vaga, 1992.
Su Jurgiu Baltrušaičiu, Vilnius: Regnum, 1994.
Salomėjos Nėries ruduo: Esė, tekstų skaitymai, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Viktorija Daujotytė. Klausimai; Janina Degutytė. Atsakymai,  Vilnius: Regnum, 1996.
Šatrijos Raganos pasaulyje. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Tekstas ir kūrinys, Vilnius: Kultūra, 1998.
Kultūros šalys ir nuošalės. Kaunas: Technologija, 2000.
Parašyta moterų. Vilnius: Alma littera, 2001.
Esė apie poeziją ir esimą. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Literatūros filosofija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai. Vilnius: Tyto alba, 2003.
Literatūros fenomenologija. Problemikos kontūrai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Raštai ir paraštės. Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Salomėja Nėris: Fragmento poetika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Mažoji lyrikos teorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas, 2005.
Žmogus ir jo kalnas. Apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla,
2005.
Perrašai: [eiliuoti tekstai]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Sauganti sąmonė. Literatūra ir patirtis: [užrašai], Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.
Šokėja virš liepto per prarają. Onės Baliukonės poezija. Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 2008.
Gyvenimas prie turgaus: [monografija apie Joną Strielkūną]. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Kalba ir jos menas. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
Tragiškasis meilės laukas / apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų. Vilnius, 2010.
Justino Marcinkevičiaus žemė. Vilnius: Alma littera, 2012.
Sugrįžęs iš gyvenimo: pokalbiai, literatūriniai laiškai / Viktorija Daujotytė, Marcelijus Martinaitis. Vilnius: Alma littera, 2013.

Latviškai
Balsā ūkūs‘ = Balsai ūkuose: [poezija]. [Fotografai Jonas Daujotis, Danutė Mukienė, Jonas Strazdauskas, Arvydas Šliogeris, Virginija Valuckienė]. Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2010.

Išsamus publikacijų ir darbų sąrašas