Bandomųjų vertimų skatinimo konkursas

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys autoriai, rašytojai, vertėjai ir leidėjai. Skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių) tekstų ištraukų vertimas. Versti pasirinktas kūrinys turi būti publikuotas.

Lietuvos kultūros institutas su bandomąjį vertimą atliekančiu vertėju (-ais) pasirašo dvišalę sutartį. Su bandomąjį vertimą atlikusiu vertėju (-ais) atsiskaitoma gavus išversto teksto ištrauką. Vertimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Lietuvos kultūros institutas turi teisę naudoti teksto ištraukos vertimą arba perduoti jį tretiesiems asmenims. Vertėjui paliekama teisė lygiagrečiai naudotis kūriniu.

 

KAIP DALYVAUTI?

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:
• užpildytą paraiškos formą,
• verstinio teksto pasirinkimo motyvaciją,
• vertėjo (-ų) gyvenimo ir veiklos aprašymą,
• teksto autoriaus arba autoriaus teisių turėtojo (-ų) sutikimą, kad tekstas būtų verčiamas.

Esant reikalui galime papildomai paprašyti pateikti pageidaujamą versti tekstą (daugiausia 1 autorinis lankas, 40 000 ženklų (su tarpais); poezijos – iki 120 eilučių).

 

Bandomųjų vertimų skatinimo paraiškos forma

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas galima teikti tik elektroniniu formatu žemiau nurodytu kontaktu. Paraiškos priimamos du kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir spalio 1 d. Ar patenkinti jūsų paraišką, svarsto nepriklausoma penkių ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.

 

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia programos vadovė Vakarė Smaleckaitė.
Tel. +370 5 2629115
El. p. vakare.smaleckaite@lithuanianculture.lt