Lietuvos Kultūros Institutas

Bandomųjų vertimų skatinimo konkursas

Programos tikslas

Bandomųjų vertimų skatinimo konkursu siekiama prisidėti prie lietuvių literatūros sklaidos užsienyje. Skatinamas grožinės  ir negrožinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros, poezijos, dramaturgijos, taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) tekstų ištraukų vertimas. Versti pasirinktas kūrinys turi būti publikuotas.

Kas gali teikti paraiškas?

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys vertėjai, rašytojai ir leidėjai.

ATNAUJINTAS VERTIMŲ SKATINIMO PROGRAMOS KONKURSAS BUS PASKELBTAS 2024 M. VASARIO MĖN.