Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube

Birutė Jonuškaitė (gimė 1959 m. spalio 5 d. Seinų apskrityje, Lenkijoje) – prozininkė, publicistė ir poetė. Baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. Dirbo Lenkijoje Suvalkų vaivadijos savaitraštyje Krajobrazy bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje Aušra. Nuo 1985 metų gyvena Lietuvoje. Septynerius metus buvo populiaraus […]

Eglė Juodvalkė (gimė 1950 m. sausio 28 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose) – poetė, žurnalistė, rašytoja. Čikagos universitete baigė Slavistikos fakultetą, šeštadieninį Pedagoginį lituanistikos institutą. Pirmoji kalba – lietuvių, antroji – anglų, trečioji – vokiečių, ketvirtoji – graikų. Beveik dvidešimt metų […]

Kalytis, Ričardas (gimė 1932 kovo 31 d. Kauliniškyje, Utenos r.) – prozininkas, memuaristas. 1949 m. su motina ištremtas į Sibirą, dirbo kolchoze, miškų ūkyje, fabrikuose. 1961 baigė vakarinį Irkutsko politechnikos institutą. Grįžęs į Lietuvą (1961), dirbo konstruktoriumi Vilniaus gamyklose, 1977–1993 […]

Grigorijus Kanovičius (gimė 1929 m. birželio 18 d. Jonavoje) – prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas. Vilniaus universitete baigė rusų kalbos ir literatūros studijas. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, Lietuvos kino studijoje, buvo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas, Sąjūdžio tarybos narys. Debiutavo […]

Alma Karosaitė (gimė 1945 m. sausio 19 d. Gavėnuose, Biržų r.) – poetė. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo spaudos leidinių korespondente ir redaktore, „Vagos“ leidyklos redaktore. Nuo 1995 m. dirbo Muitinės mokymo centro vyr. metodininke. Lietuvos rašytojų […]

Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus, gimė 1914 m. rugsėjo 26 d. – mirė 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte, JAV) – prozininkas. Mokėsi Žagarės progimnazijoje, dirbo tėvų ūkyje, vėliau, atitarnavęs kariuomenėje, Pasvalio bibliotekos vedėju. 1944 m. pasitraukė […]

Laurynas Katkus (gimė 1972 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje) – poetas ir vertėjas. Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, Vilniaus ir Leipcigo universitetuose – visuotinę literatūrą. Dirbo radijuje, leidykloje. 1998 m. debiutavo eilėraščių knyga Balsai, rašteliai. Eilėraščių vertimai spausdinti amerikiečių, vokiečių, […]

Vytautas Kavolis (gimė 1930 m. rugsėjo 8 d. Kaune  – mirė 1996 m. birželio 24 d. Vilniuje) – sociologas, kultūrologas. 1944 m., baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė su tėvais iš Lietuvos. Gimnaziją baigė Vokietijoje, nuo 1950 m. gyveno JAV. Viskonsino, […]

Giedrė Kazlauskaitė (gimė 1980 m. Kėdainiuose) – poetė, prozininkė, eseistė. Mokėsi Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje, tačiau formacijos įkarštyje metė ir baigė paprastą provincijos vidurinę. 2004 m. įgijo Vilniaus universiteto lietuvių filologijos bakalauro laipsnį. Pirmoji knygaSudie, mokykla (dvi apysakos) išleista 2001 […]

Julius Keleras (gimė 1961 m. kovo 3 d. Vilniuje) – poetas, fotografas, dramaturgas. Baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą (dabartinę Vilniaus Konservatoriją), vėliau Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Baigęs studijas, dirbo redaktoriumi Lietuvos Kino studijoje ir […]

Nijolė Kepenienė (gimė 1957 m. gegužės 1 d. Vilniuje) – prozininkė, poetė. 1982 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute, mokytojavo Vilniuje ir Klaipėdoje. Šiuo metu studijuoja anglų kalbą Vilniaus universitete, dirba anglų kalbos mokytoja. Debiutavo 1992 […]

Gabrielė Klimaitė (gimė 1980 m. vasario 16 d. Klaipėdoje) – prozininkė, eseistė. Baigusi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, 2002 metais pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje, o 2004 m. išvažiavo į Vašingtoną, kur dirba Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV. Rašyti prozą […]

Rimantas Kmita (g. 1977) buvo tipiškas jaunas poetas. Išleido tris rinkinius – visi sakė, kad „daug žadantys“, – apsigynė disertaciją literatūrine tematika ir kurį laiką dėstė universitete, pagarsėjo kaip kritikas ir apžvalgininkas. Bet 2013 m. visa tai pasikeitė: jis išvertė […]

Vytautas Kubilius (gimė 1926 m. lapkričio 23 d. Aukštadvaryje, Rokiškio r. – mirė 2004 m. vasario 19 d. Vilniuje) – literatūros kritikas, literatūrologas. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologiją (1952), 1955–1990 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1990–2001 m. […]

Darius Kuolys (gimė 1962 m. birželio 17 d. Vilniuje) – kultūros istorijos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas (1985) ir nuo tų pačių metų jame dėstė; humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 1988–1990 m. su kitais jaunosios […]

Algirdas Landsbergis (gimė 1924 m. birželio 23 d. Vilkaviškio r. – mirė 2004 m. balandžio 4 d. Friporte, JAV) – dramaturgas, prozininkas, kritikas. Studijavo lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur tęsė studijas Mainzo universitete, vėliau Niujorke, Kolumbijos universitete. […]

Juozas Lukša-Daumantas (gimė 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdyje, Marijampolės apskritis – žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d. Kauno rajone) – atsiminimų knygos Partizanai autorius, pasirašęs Daumanto slapyvardžiu. 1940 m. baigė gimnaziją ir, sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į rezistencinę kovą, […]

Algimantas Mackus (gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose – mirė 1964 m. gruodžio 28 d. Čikagoje) – poetas, kritikas eseistas. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Studijavo Roosvelto universitete Čikagoje. Dirbo lietuvių radijo […]

Justinas Marcinkevičius (gimė 1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų r. – mirė 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. Dirbo Genio irPergalės redakcijose, buvo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, vėliau […]

Birutė Marcinkevičiūtė (Birutė Mar) (gimė 1969 m. kovo 23 d. Kaune) – poetė, aktorė. Baigė J. Naujalio meno mokyklą, studijavo Sankt Peterburgo teatro, muzikos ir kinematografijos institute. Nuo 1993 m. – Vilniaus akademinio, vėliau – Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė. Debiutavo 1995 […]

Vytautas Martinkus (gimė 1943 m. gegužės 28 d. Jerubiškiuose, Jurbarko r.) – rašytojas, socialinių mokslų daktaras, docentas, visuomenės veikėjas. 1965 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą. 1966–1971 m. ir 1982–1986 m. šiame institute dėstė filosofiją. Nuo 1994 m. dėsto […]

Jonas Mekas (gimė 1922 m. gruodžio 24 d. Semeniškiuose, Biržų r.) – poetas, prozininkas, antiholivudiško kino kūrėjas, kritikas. Mokėsi Biržų gimnazijoje, dirbo Biržų laikraščio redakcijoje, lankė J. Miltinio teatro studiją. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Mainzo universitete klausė filosofijos ir […]

Eugenijus Ališanka (g. 1960) gimė tremtinių šeimoje Rusijos gilumoje ir pirmuosius dvejus gyvenimo metus Lietuvos neregėjo. Atsitiktinai, nesąmoningai ar tyčia tokį santykį jis išlaikė ir beveik visą gyvenimą. Turbūt nebus klaida vadinti Ališanką dažniausiai verčiamu lietuvių poetu – daugiau kaip […]

Nijolė Miliauskaitė (gimė 1950 m. sausio 23 d. – mirė 2002 m. kovo 25 d.) – poetė. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Dirbo Centriniame archyve, Knygų rūmuose, spaudoje. Debiutavo eilėraščių rinkiniuUršulės S. portretas (1985). Vėliau išleido dar […]

Jaroslavas Melnikas (g. 1959) – bent trijų kultūrų atstovas. Gimęs Ukrainoje, kur ir pradėjo publikuoti darbus (tiek grožinius, tiek mokslinius ir kritinius) ukrainiečių bei rusų kalbomis. Atsidavęs frankofilas, du jo romanus publikavo Prancūzijos leidyklos. Galiausiai gyvenimas jį atvedė į Lietuvą, […]

Gintaras Beresnevičius (1961–2006) buvo vienas nedaugelio tikrų, nuoširdžiai suinteresuotų senosios Baltijos religijos ir mitologijos tyrinėtojų. Dauguma jo darbų – svarūs ir gerai kolegų įvertinti moksliniai šios srities tyrimai. Įvairiuose universitetuose dėstė religijos studijas ir Lietuvos mitologiją ir buvo labai mėgstamas […]

Donata Mitaitė (gimė 1960 m. spalio 24 d. Ruponių kaime Pakruojo rajone) – literatūrologė. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologiją (1983), mokėsi Maskvos pasaulinės literatūros instituto aspirantūroje (1984–1987). Nuo 1987 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute; humanitarinių mokslų daktarė (1989 […]

Danielius Mušinskas (gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose) – rašytojas, novelistas. 1974 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Mokytojavo Tryškiuose, vėliau dirbo Jaunimo gretų ir Pergalės žurnaluose. Nuo 1994 m. Metų mėnraščio vyriausiasis redaktorius. 1996–2001 m. […]

Pirmąją savo poezijos knygą Vladas Braziūnas (g. 1952) parašė 1977 m., tačiau leidykloje ji išgulėjo 7 metus, nes buvo įvertinta kaip „meniškai ir ideologiškai nebrandi“. Tačiau 1983 m., vos tik buvo publikuota, iškart apdovanota pačia svarbiausia premija, skiriama už poetinį […]

Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, gimė 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Vilkaviškio r.  – mirė 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – ryškiausia tarpukario nepriklausomos Lietuvos poetė, žavinti jausmo grynumu, formos lengvumu ir melodingumu. Baigusi gimnaziją, 1924 m. S. Nėris įstojo į […]

Jutta Noak (autorinis pseudonimas) Vaitkienė (gimė 1942 m. rugsėjo 23 d. Kaune) – gydytoja, rašytoja, Hamburgo autorių susivienijimo ir Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 1965 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja. Priklausė medikų rašytojų susivienijimui, tačiau publikacijos […]

Marius Burokas (g. 1977) – vienas ryškiausių ir garsiausių jaunesnės kartos balsų. Studijavo užsienyje, dirbo vietinėje žiniasklaidoje ir reklamoje; visa tai suteikė jam labai platų gyvenimišką ir kultūrinį akiratį. Pirmoji poezijos knyga pasirodė 1999 metais. Kūryba laikoma postavangardine. Jis arba […]

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikr. pavardė Čipkus) (gimė 1919 m. liepso 15 d. Nemeikščiuose, Utenos r.) – poetas, vertėjas, kritikas. Vilniaus universitete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo romanistiką ir filosofiją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Vėliau studijavo Tiubingeno ir Freiburgouniversitetuose, mokytojavo šių miestų […]

Kostas Ostrauskas (gimė 1926 m. balandžio 5 d. Veiveriuose, Prienų r. – mirė 2012 m. sausio 9 d. Newtown Square, Pensilvanijoje, JAV) – dramaturgas, literatūros kritikas. Pasirašinėjo Andriaus Baltaragio slapyvardžiu. Kauno jaunimo teatro aktorius, 1946–1949 m. studijavo Pabaltijo universitete Hamburge, 1949 m. […]

Gytis Norvilas (g. 1976) pagal išsilavinimą istorikas, bet nuo 1997 m. jis publikuoja poeziją (pirmasis rinkinys – 2002 m.) ir daugiausia siejamas su žurnalu Literatūra ir menas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidžiamu dvisavaitiniu leidiniu. Jame dirbti pradėjo 2011 m., nuo 2014 […]

Valdas Papievis (g. 1962) nuo 1992 m. gyvena Paryžiuje, tačiau vis dar yra svarbi Lietuvos literatūrinio gyvenimo figūra ir aktyvus lietuvių išeivių bendruomenės Prancūzijoje narys. Išleidęs keturis romanus ir dvi trumposios prozos knygas, o tarp Lietuvos skaitytojų jis itin išpopuliarėjo, […]

Donatas Petrošius gimė 1978 m. lapkričio 28 d. mažame Vakarų Lietuvos miestelyje. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Dirba Lietuvos rašytojų sąjungoje. Nuo 2001 m. skelbia savo eilėraščius literatūrinėje spaudoje. Pirmasis poezijos rinkinys Iš tvermės D (2004) buvo […]

Henrikas Algis Čigriejus (g. 1933) pirmąjį poezijos rinkinį išleido 1977 m. Kelis dešimtmečius jis rašė eiles – mielus, nostalgiškus eilėraščius apie kaimo gyvenimą, gamtos grožį ir mažą taškelį po saule – žmogų. Nepaisant to, kad jo temos dvidešimt pirmojo amžiaus […]

Kornelijus Platelis (gimė 1951 m. sausio 22 d. Šiauliuose) – poetas, vertėjas, eseistas. Baigė Vilniaus statybinį inžinerinį institutą, buvo sovietų armijos karininkas. Po to kelerius metus dirbo įvairiose Druskininkų statybos organizacijose. 1991–1993 m. ėjo Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos viceministro […]

Mari Poisson (Marija Jurgelevičienė- Lukoševičiūtė, gimė 1948 m. rugsėjo 22 dieną Šilalės rajone, Dirgėlų kaime) – poetė, rašytoja, fotografė. 1972 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetą, kur įsigijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Mokytojavo, dirbo bibliotekininke. Pirmąjį eilėraštį paskelbė […]

Ričardas Gavelis (1950–2002) – legendinė Lietuvos literatūros figūra. Studijavo teorinę fiziką, buvo paskirtas dirbti (kaip buvo įprasta Sovietų Sąjungoje) mokslo populiarinimo žurnale, kur atrado gebėjimą rašyti. Debiutavo 1976 m. ir po to išleido kelis apsakymų rinkinius. Svarbiausias kūrinys, romanas Vilniaus […]

Sara Poisson (tikr. Rasa Čergelienė, gimė 1964 m. Plinkšėse, Mažeikių r.) – poetė, prozininkė, eseistė, fotografė. 1990 metais baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalistės specialybę. Dirbo dokumentinių filmų bei radijo laidų redaktore, dienraščio Lietuvos rytas korespondente. Nuo 2001 metų – […]

Sigitas Poškus (g. 1957 m. rugsėjo 13 d. Alseikose, Šilutės r.) – poetas, prozininkas. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Ilgus metus dirbo pedagoginį darbą, Šiaulų ir Klaipėdos universitetuose skaitė paskaitas apie vaikų literatūrą. Taip pat dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose […]

Sigitas Geda (1943–2008) buvo vienas produktyviausių Lietuvos poetų ir vis dar tebėra svarbi literatūrinė figūra. Debiutavo 1966 m., išleido daugiau kaip 50 rinkinių – poezijos vaikams ir suaugusiesiems, libretų, scenarijų, keletą dienoraščių ir esė knygų. Nors jo kūrybą nuolat publikavo, […]

Aistė Ptakauskaitė (gimė 1979 m. gegužės 20 d. Kaune) – prozininkė ir dramaturgė. Vilniaus universitete įgijo anglų filologijos bakalauro ir literatūros teorijos magistro laipsnius. Nuo 2001 m. pradėjo spausdinti trumpus prozos kūrinius periodinėje spaudoje, jaunųjų autorių antologijose. 2003 m. išleido […]

Birutė Pūkelevičiūtė (gimė 1923 m. rugpjūčio 12 d. Kaune – mirė 2007 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje) – poetė, prozininkė, dramaturgė. Mokėsi Kauno gimnazijoje, Kauno konservatorijoje, lankė dramos studiją, karo metais Vytauto Didžiojo universitete studijavo germanistiką ir žurnalistiką. 1944 m. […]

Paulina Eglė Pukytė (gimė 1966 m. Vilniuje) – menininkė, rašytoja, eseistė, kultūros komentatorė. Baigė Vilniaus Dailės Akademiją, Londono karališkajame meno koledže apsigynė magistro laipsnį. 2001–2003 ir 2006 mm. dėstė Vilniaus Dailės akademijos Kauno dailės institute. Kuria tarpdisciplininį meną daugiausia judančio […]

Jurga Ivanauskaitė (1961–2007) net ir po savo ankstyvos mirties išlieka viena mylimiausių Lietuvos rašytojų. Įgijusi menininkės išsilavinimą, visą gyvenimą liko ištikima dvejopam pašaukimui – dirbo įvairiose su vaizduojamuoju menu susijusiose srityse bei rašė. Debiutavo apsakymų rinkiniu Pakalnučių metai (1985), kuris […]

Vytautas Račickas (gimė 1952 m. sausio 1 d. Keblonyse, Anykščių r.) – prozininkas. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo įvairiose redakcijose, redagavo vaikų žurnalą Genys, dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos fondo pirmininku. Pirmoji V. Račicko knyga išėjo 1980 m. Nuo 1987m. Lietuvos […]

Marius Ivaškevičius (g. 1973), save kartą apibūdinęs kaip „atrastosios kartos“ atstovą, priėmė iššūkį tapti jaunu rašytoju jaunoje valstybėje – ir jam pavyko. Jį galima pavadinti vienu sunkiausiai dirbančių rašytojų, žurnalistų, dramaturgų ir režisierių. Debiutavo 1998 m. apsakymų rinkiniu; labiausiai pagarsėjo […]

Bronius Radzevičius (gimė 1940 m. gruodžio 24 d. Radviliškyje – mirė 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje) – prozininkas. Anksti jaunystėje dirbo gamyklose, įsigijo tekintojo specialybę. Vilniaus universitete iš pradžių studijavo fiziką ir matematiką, bet vėliau perėjo į lituanistiką ir […]

Kazys Saja (gimė 1932 m. birželio 27 d. Skėriuose, Pasvalio r.) – dramaturgas, prozininkas. 1954 m. baigė Klaipėdos Mokytojų institutą, vėliau studijavo lietuvių filologiją Vilniaus pedagoginiame institute. Kovo 11-osios akto signataras. Debiutavo kaip komedijų autorius. Vėliau kūrė apsakymus, pjeses, komedijas, […]

Andrius Jakučiūnas (g. 1976) – turbūt ryškiausia kylanti žvaigždė šiuolaikinėje elitinėje Lietuvos literatūroje. Studijavo klasikines kalbas ir dirbo mokytoju, bet vėliau ši darbą metė, norėdamas atsidėti rašytojo karjerai. Debiutavo 1999 m. (vos metai nuo tada, kai baigė universitetą) apsakymų rinkiniu […]

Saulius Šaltenis (gimė 1945 m. gruodžio 24 d. Utenoje) – prozininkas, dramaturgas, scenaristas. Studijavo lietuvių filologiją, dvejus metus tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Dirbo Lietuvos kino studijoje, laikraščių redaktoriumi. Debiutavo apsakymų rinkiniu Atostogos 1966 m. Vėliau rašė apysakas, noveles, kino scenarijus, dramaturgijos kūrinius […]

Julius Sasnauskas (g. 1959 m. ) – lietuvių kunigas, pranciškonas. 1987-1992 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1994-1997 m. gyveno Kanadoje. 1996 davė vienuolio pranciškono įžadus. Nuo 1997 m. Vilniaus Bernardinų bažnyčios rektorius. Dirba katalikų radijuje „Mažoji studija“. Parašė tris knygas. Paskutinioji […]

Antanas A. Jonynas (g. 1953) – vienas žinomiausių lietuvių poetų. Debiutavo 1977 m., nuo tada maždaug kas trejus metus išleidžia po eilėraščių rinkinį. Bandydami apibūdinti jo poeziją, kritikai dažnai pasitelkia muzikines metaforas, nuolat mini džiazą. Jo stilius itin dinamiškas, ritmai […]

Rūta Šepetys (gimė 1967 m. lapkričio 19 d. Detroite, Mičigano valstijoje) – lietuvių kilmės amerikiečių rašytoja. Hilsdeilo (Hillsdale) kolegijoje studijavo tarptautinių finansų mokslus, pastaruosius dvidešimt metų dirba muzikos industrijoje, padėdama skleistis dainininkų ir muzikantų kūrybinėms karjeroms. Pirmąjį savo romaną Tarp […]

Antanas Šileika gimė 1953 metais Toronte, Kanadoje, lietuvių išeivių šeimoje. Po studijų Toronto universitete, keletą metų gyveno Paryžiuje, kur vedė menų kolegijos Ecole des Beaux-Arts studentę Snaigę Valiūnas. Paryžiuje A. Šileika studijavo prancūzų kalbą, dirbo anglų kalbos mokytoju ir literatūrinio […]

Vanda Juknaitė (gimė 1949 m. lapkričio 28 d. Papiliuose) – prozininkė, dramaturgė, eseistė. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Dėstė mokykloje, Vilniaus Muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose, nuo 1976 m. dirba Vilniaus pedagoginiame universitete, yra Lietuvių literatūros katedros docentė. Pirmoji knyga Ugniaspalvė lapė išėjo […]

Lidija Šimkutė (gimė 1942 Krakių kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kretingos apskrityje, dabar Skuodo r.) – poetė ir vertėja, rašanti lietuvių ir anglų kalbomis. Vaikystę praleido Oldenburge ir kitose pabėgelių stovyklose Vokietijoje. Su tėvais ir vyresniu broliu Algirdu 1949 m. atvyko į Australiją. […]

Antanas Škėma (gimė 1910 lapkričio  29 d. Lodzėje, Lenkijoje – mirė 1961 rugpjūčio 11 netoli Čikagos, JAV) – rašytojas, dramaturgas, aktorius, režisierius. Nepriklausomoje Lietuvoje kurį laiką studijavo mediciną ir teisę, mokėsi dramos studijoje, dirbo aktoriumi ir režisieriumi. 1949 m. išvyko […]

Pagal išsilavinimą Donaldas Kajokas (g. 1953) – fizinio lavinimo mokytojas, tačiau iš tiesų daugelį metų dirbo Nemuno, svarbiausio kultūrinio leidinio Kaune, literatūrinės dalies redaktoriumi. Kaip kūrėjas debiutavo 1980 m. ir yra išleidęs 14 knygų. Dauguma jų – poezijos, ir tai […]

Ramutė Skučaitė (g. 1931 m. Palangoje) – poetė, dramaturgė, libretų autorė. Mokėsi Panevėžyje, iš kur buvo išvežta į Sibirą, Limos miestą. Limoje baigė vidurinę mokyklą, Irkutsko užsienio kalbų institute – vėliau – Vilniaus pedagoginiame institute studijavo prancūzų kalbą. Grįžusi į […]

Alvydas Šlepikas (g. 1966) – vienas iš šiuolaikinių Lietuvos rašytojų, kurie taip pat yra ir visų galų meistrai – migruoja tarp literatūros, teatro, kino ir televizijos pasaulių. Jis poetas, romanistas, dramaturgas, scenarijų autorius, aktorius ir režisierius. Aktyviai dalyvauja šalies teatro […]

Jolita Skablauskaitė (1950–2018) pati buvo ne mažiau paslaptinga nei jos romanai. Įgijo meno istorikės išsilavinimą ir net svajojo tapyti, tačiau pasirinko rašymą. Bet po rašytojos kauke įžvelgti tapytoją ne itin sunku. Buvo užsidariusi – ne tokia, kurią sutiksi literatūriniame renginyje […]

Kęstutis Kasparavičius (g. 1954) lankė mokyklą muzikaliems vaikams, kurią baigusieji paprastai tampa profesionaliais muzikantais. Tačiau kol ją baigė, nusprendė, kad jį labiau traukia piešimas ir tapyba, tad Vilniaus dailės akademijoje studijavo dizainą. Ilgą laiką dirbo knygų iliustratoriumi ir laimėjo daugybę […]

Balys Sruoga (gimė 1896 m. vasario 2 Baibokuose, Biržų r., – mirė 1947 m. spalio 16 Vilniuje) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, publicistas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, nuo ketvirtos klasės uždarbiavo privačiomis pamokomis. Nuo 1911 pradėjo […]

Tomas Staniulis (gimė 1976 m. sausio 11 d. Palangoje) – prozininkas. Persikraustęs į Vilnių, 1999 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, šiuo metu dirba vienoje ryšių su visuomene agentūroje, kasdienes ekonominio ir politinio gyvenimo aktualijas praskaidrindamas kūryba. Bendradarbiauja su […]

Saulius Tomas Kondrotas (g. 1953) pačiais paskutiniais Sovietų Sąjungos gyvavimo metais emigravo ir persikėlė į Vakarus: pirma – į Vokietiją ir Čekijos Respubliką (ten dirbo Laisvosios Europos radijuje), vėliau – į JAV. Pagal išsilavinimą istorikas, rašyti pradėjo baigęs universitetą ir […]

Rimvydas Stankevičius (gimė 1973 m. sausio 7 d. Elektrėnuose) – poetas. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką, įgijo lietuvių literatūros magistro laipsnį. Nuo 1997 m. dirba dienraštyje Respublika. 2001 m. Lietuvos televizijoje vedė kultūrinę laidą „Kultūros spąstai“. Debiutavo 1993 m. eilėraščiais almanache […]

Dalia Staponkutė (g. 1964) užaugo Šiauliuose, bet 1989 m., vos tik jauniems lietuviams atsirado tokia galimybė, išvyko į Kiprą ir ligi šiol ten gyvena. Ji prisimena, kad tuo metu progų – tiek keliauti, tiek apskritai veikti ką nors įdomaus – […]

Jurgis Kunčinas (1947–2002) – vis dar vienas populiariausių Lietuvos rašytojų. Buvo labai produktyvus, rašė pusiau fikcinius autobiografinius apsakymus (romano ilgio ir trumpesnius). Išleido keletą poezijos knygų (taip pat poezijos vaikams) ir keletą negrožinės eseistikos rinkinių. Talentingai vertė iš vokiečių kalbos. […]

Laimonas Tapinas (gimė 1944 m. birželio 6 d. Palangoje) – eseistas, prozininkas, kino istorikas ir kritikas. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, jame dėstytojavo. Leningrado valstybiniame teatro, muzikos ir kinematografijos institute apgynė disertaciją „Lietuvos TSR kino publicistikos istorija“, menotyros mokslų kandidatas.  1978–1979 m. […]

Artūras Tereškinas (gimė 1965 m. rugsėjo 18 d. Telšiuose) – Lietuvos kultūros tyrinėtojas, poetas. Vilniaus universitete 1990 m. baigė lituanistikos studijas. Nuo 1991 m. studijavo Ilinojaus ir Harvardo universitetuose, 2000-aisiais Harvardo universitete apgynė daktaratą. Nuo 2000 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete, […]

Herkus Kunčius (g. 1965) – vienas produktyviausių Lietuvos rašytojų, nuo pat debiuto 1998 m. kasmet išleidžiantis po knygą ar dramą. Jo kūrybą – romanus, esė ir dramas – ženklina postmodernizmo bruožai ir paniekos kupina ironija vartotojų visuomenės, jos netikrų, paviršutiniškų […]

Antanas Vaičiulaitis (1906 birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose (Vilkaviškio r.) – 1992 liepos 22 d. Vašingtone) – prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas. Studijavo Lietuvos universitete (vėliau – Vytauto Didžiojo universitete) lietuvių ir prancūzų literatūras, vėliau studijas tęsė Prancūzijoje, Grenoblio ir Sorbonos […]

Vytautas V. Landsbergis (gimė 1962 m. gegužės 25 d. Vilniuje) – poetas, prozininkas, kino ir teatro režisierius. Baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete, studijavo kino režisūrą Tbilisio (Gruzija) Šota Rustavelio teatro institute, vėliau gilino kino žinias pas J. Meką „Anthology Film […]

Judita Vaičiūnaitė (1937 liepos 12 d. –2001 vasario 11 d.) – poetė, vertėja. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. Dirbo Literatūros ir meno, Kalba Vilnius, Naujojo dienovidžio redakcijose. Pirmasis poezijos rinkinys Pavasario akvarelės pasirodė 1960 m. Vėliau išleido nemažai eilėraščių rinkinių, […]

Martynas Vainilaitis (1933 m. sausio 26 d. –2006 m. birželio 20 d.) – poetas. 1957 m. Baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos teatrinį fakultetą. Dirbo Marijampolės dramos teatre, žurnalų vaikams Žvaigždutė ir Genys redakcijose. Dar studijų metais pradėjo spausdinti eilėraščius periodikoje. 1960 […]

Aidas Marčėnas (g. 1960) – vienas produktyviausių Lietuvos poetų, 12 eilėraščių rinkinių autorius. Iš savo kartos ir nuo jaunesnių poetų skiriasi tuo, kad itin kreipia dėmesį į formą, teikia pirmenybę tradiciniams rimams ir metrams, tačiau nevengia ir eksperimentuoti tokiais egzotiškais […]

Indrė Valantinaitė (gimė 1984 balandžio 5 d. Kaune) – poetė. Studijavo Vilniaus universitete ir Vilniaus dailės akademijoje. Savo pirmąją poezijos knygą Žuvim ir lelijomišleido 2006 m., nors eilėraščius rašo seniai, prieš tai juos publikavo kultūrinėje periodikoje, skaitė poezijos festivaliuose. Be […]

Andrių Tapiną (g. 1977) tikrai galima laikyti vienu žinomiausių Lietuvos žmonių. Nuo 1998 m. dirba televizijoje, neseniai įsteigė savo paties internetinės televizijos projektą „Laisvės TV“. Jo feisbuko profilis – vienas populiariausių Lietuvoje, jis žinomas kaip kandus politikos kritikas, nepailstamai viešinantis […]

Mindaugas Valiukas (gimė 1976 birželio 15 d. Molėtų r. Arnionių k.) – poetas, prozininkas, dramaturgas. 1994 m., baigęs Joniškio vidurinę mokyklą (Molėtų r.), įstojo į Klaipėdos universitetą studijuoti lietuvių filologijos ir režisūros. Pirmosios eilėraščių publikacijos pasirodė 1991 m. jaunimo žurnaleMoksleivis. […]

Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) karjera buvo ilga ir įspūdinga. Debiutavo kaip poetas 1962 m. ir turbūt vienintelis iš savo kartos pirmojoje knygoje nekeliaklupsčiavo prieš sovietų režimą. Kažkokiu būdu visada sugebėjo jam priešintis – dažnai daug atviriau ir akivaizdžiau, negu būtų atrodę […]

Vilė Vėl (tikr. Vilija Dailidienė, gimė 1953 spalio 28 d. Vilniuje) – prozininkė. 1971–1976 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi mokytojavo Kaune ir Vilniuje, porą metų dirbo žemės ūkio literatūros redaktore LŽŪM Leidybos skyriuje. Šiuo metu dėsto lietuvių […]

Tomas Vaiseta (g. 1984) studijavo žurnalistiką ir jau buvo tapęs žinomu žurnalistu, tačiau nusprendė, kad ši veikla jam per lengva ir per vienaplanė, taigi ėmėsi rašyti disertaciją istorine tematika. Tyrinėdamas nuobodulį vėlyvuoju sovietmečiu ir kitas susijusias temas (ypač studijuodamas sovietmečio […]

Tomas Venclova (gimė 1937 rugsėjo 11 d. Klaipėdoje) – poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, publicistas. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas, čia dirbo Istorijos fakultete. Šiuo metu – Yale’io universiteto slavų literatūros profesorius. T. Venclova taip pat yra Liublino universiteto garbės daktaras, Lietuvos Helsinkio grupės […]

Icchokas Meras (1934–2014) buvo kilęs iš Lietuvos žydų šeimos, gyvenusios Kelmėje. Tėvai nužudyti per Holokaustą jam dar esant vaikui, o jį patį išslapstė bei užaugino lietuvių šeima. Ši patirtis – absoliutaus žiaurumo ir visiško gerumo – ženklino visą tolesnį jo […]

Bitė Vilimaitė (gimė 1943 vasario 16 d. Lazdijuose – mirė 2014 spalio 11 d. Alytuje ) – prozininkė. Studijavo Vilniaus universitete, dirbo „Kino“ žurnale. Debiutavo 1966 m. novelių rinkiniu „Grūdų miestelis“. Vėliau išleido dar keletą novelių rinkinių. 1975 m. apdovanota Žemaitės […]

Aistė Vilkaitė (gimė 1988 liepos 1 d. Panevėžyje) – prozininkė. 2007 m. baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio ginaziją. Studijuoja bioinformatiką Vilniaus universitete. Rašyti pradėjo būdama keturiolikos. 2004 m. už poeziją buvo apdovanota „Panevėžio literatūrinės žiemos“ premija. Eilėraščiai buvo publikuoti mokyklos laikraštyje […]

Gendrutis Morkūnas (1960-2009) beveik visą gyvenimą buvo atominės saugos specialistas, nemažai pasiekęs savo srityje. Tačiau 2005 m. jis nei iš šio, nei iš to ėmė ir parašė knygą vaikams, linksmą pasaką apie keistą padarą, pusiau šunį, pusiau katiną. Knyga labai […]

Jonas Zdanys (gimė 1950 m. New Britaine, Connecticuto valstijoje, JAV) – dvikalbis poetas ir vertėjas. Įgijo anglų literatūros studijų bakalauro laipsnį Yale’o, o magistro ir daktaro laipsnį – Niujorko universitete. Yale’o universitete dėstė anglų literatūrą, vadovavo poezijos ir vertimo teorijos […]

Dovilė Zelčiūtė (gimė 1959 balandžio 30 d. Kaune) – poetė. Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Šiuo metu dirba Kauno kultūros ir meno savaitraštyje Nemunas, rengia meno skyriaus publikacijas. Debiutavo 1991 m. eilėraščių knyga Akligatvio […]

Kęstutis Navakas (g. 1964) – vienas matomiausių Lietuvos poetų. Užaugo Kaune, kuris figūruoja jo kūryboje kaip numylėtas miestas, visuomet buvo ir yra svarbi Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. K. Navakas rašo kultūrinei spaudai, buvo atidaręs savo knygyną – vieną pirmųjų privačių […]

Vytautė Žilinskaitė (gimė 1930 gruodžio 13 d. Kaune) – prozininkė. 1955 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. Kūrybą spausdina nuo 1950 m. 1961 m. išleidusi eilėraščių rinkinį Nesustok, valandėle, perėjo prie prozos. Savo satyromis rašytoja davė pradžią […]

Markas Zingeris (gimė 1947 sausio 2 d. Prienuose) – žurnalistas, prozininkas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Nuo 2005 metų M. Zingeris eina Vilniaus Gaono Valstybinio žydų muziejaus direktoriaus pareigas. Rašytojas yra Lietuvos rašytojų sąjungos, PEN lietuvių centro narys. Debiutavo 1984 m. eilėraščių knyga Namas iš […]

Sigitas Parulskis (g. 1965) – viena svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos literatūros figūrų. Debiutavo 1990 m. kaip poetas, netrukus parašė pirmąsias dramas, viena kurių („P. S. byla O. K.) sukėlė nedidelį skandalą ir šokiravo. Pirmąjį romaną (Trys sekundės dangaus) išleido 2002 m., […]

Stepas Zobarskas (gimė 1911 sausio 30 d. Pamaleišyje, anykščių r. – 1984 birželio 9 d. Woodhavene, JAV) – prozininkas, vertėjas. 1936–1939 m. Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, po karo tęsė studijas Heidelbergo ir Niujorko universitetuose. Dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo […]

Giedrą Radvilavičiūtę (g. 1960) reikėtų vadinti viena madingiausių Lietuvos rašytojų. Skamba keistai, kadangi ji yra ir nuožmi prastos kokybės literatūros, jos gausos kritikė, nevengia pasisakyti apie aukštąją skaitymo kultūrą. Trumpai dirbo literatūros mokytoja, atliko mokslinį darbą JAV, o 1990 m. […]

Undinė Radzevičiūtė (g. 1967) – pati nelietuviškiausia iš Lietuvos rašytojų: nedalyvauja literatūros gyvenime, savo pirmosios knygos viršelyje atvirai kritikuoja lietuvių kalbą ir viską, kas tradiciškai vertinama lietuvių literatūroje. Tačiau savo ikonoklazmą ji atperka. Buvo viena pirmųjų, pasiūliūsių platesnį, kosmopolitiškesnį nacionalinės […]

Rolandas Rastauskas (gimė 1954 m. spalio 13 d. Vilniuje) – poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas. Baigė anglistiką Vilniaus universitete. Stažavosi Londono nacionaliniame, Edinburgo „The Traverse“ ir Skarboro teatruose. Klaipėdos universiteto docentas. Daugelio tarptautinių kultūros projektų ir konferencijų dalyvis, meno festivalių konsultantas. […]

Kristina Sabaliauskaitė (g. 1974) – viena skaitomiausių lietuvių autorių (jos knygų pardavimai siekia šimtus tūkstančių egzempliorių), gerai vertinama ir užsienyje. Jos premijuota istorinė tetralogija Silva rerum tapo bestseleriu ir už Lietuvos ribų – Latvijoje ir ypač Lenkijoje, kur patraukė skaitytojų […]

Rasa Aškinytė (g. 1973) studijavo istoriją ir filosofiją ir šiuo metu universitete dėsto filosofijos, etikos ir didaktikos disciplinas, rašo ir rengia vadovėlius bei kitą mokomąją medžiagą. Yra parašiusi keturis romanus ir vieną knygą vaikams. Pagarsėjo tuo, kad protestuoja prieš jai […]

Renata Šerelytė (g. 1970) – viena labiausiai į užsienio kalbas verčiamų Lietuvos rašytojų. Jos apsakymus galima skaityti vokiečių, rusų, švedų, gruzinų ir lenkų kalbomis. Debiutavo 1995 m. apsakymų rinkiniu ir nuo tada jau išleido kone 20 knygų. Pati kilusi iš […]

Agnė Žagrakalytė (g. 1979) debiutavo 1996 m. ir dar prieš išleisdama savo pirmąją knygą Išteku (2003) jau buvo sulaukusi pripažinimo kaip rašytoja. Kaip poetė ji labai moteriška, nors jei pavadinama feministe, jai sukyla prieštaringi jausmai. Moterystė, įskaitant moters seksualumą (bet […]

Neringa Abrutytė (gimė 1972 m. gruodžio 27 d. Neringoje) – poetė. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Debiutavo 1995 m. eilėraščių rinkiniu Rojaus ruduo. Vėliau išleido dar dvi poezijos knygas: Iš pažintis(1997) ir Neringos M. (2003). Kurdama „nepoeziją“, sintaksiškai […]

Gintarė Adomaitytė (gimė 1957 m. sausio 30 d. Kaune) – prozininkė, eseistė. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos studijas, dirbo įvairiose redakcijose. Nuo 1999-ųjų laisva rašytoja. Kuria prozą vaikams ir suaugusiems, dokumentinių bei vaidybinių filmų scenarijus, radijo pjeses. Savo tekstus skelbia kultūros savaitraščiuose […]

Jonas Aistis (gimė 1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, Kauno r. – mirė 1973 m. birželio 13 d. Vašingtone) – poetas, eseistas. Iki 1940 m. pasirašinėjo Kossu-Aleksandravičiaus ir Kuosa-Aleksandriškio slapyvardžiu. Kaune baigė gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, Grenoblio universitete […]

Arnas Ališauskas (gimė 1970 m. gruodžio 18 d.  Širvintose) Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją, vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – teatro kritiką. Dirbo literatūros apžvalgininku Lietuvos kultūrinėje spaudoje (Savaitraštyje Literatūra ir menas, dienraščio Lietuvos rytaskultūriniame priede „Mūzų malūnas“), scenaristu […]

Alfonsas Andriuškevičius (gimė 1940 m. lapkričio 18 d. Vilkaviškyje) – poetas, eseistas, dailėtyrininkas. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1973 m. apsigynė daktaro disertaciją. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, docentas. Nuo 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Keturių […]

Juozas Aputis (gimė 1936 m. birželio 8 d. Balčiuose, Rasenių r. – mirė 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje) – prozininkas, vertėjas. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Literatūros ir meno, Pergalės redakcijose, 1990–1994 m. buvo Metų redaktorius, nuo 1995 […]

Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas, gimė 1909 balandžio 14 Rygoje, mirė 1991 vasario 4 Vilniuje) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Po pirmojo Pasaulininio karo grįžo į Lietuvą, apsigyveno Puponyse, Kupiškio rajone. Vėliau persikėlė į Kauną. 1923 m. paskatintas Kazio Borutos pradėjo […]

Ugnė Barauskaitė (gimė 1975 m. rugpjūčio 14 d. Kaune) – prozininkė, žurnalistė. Vytauto Didžiojo universitete studijavo meno istoriją. Baigusi studijas dirbo žurnaliste jaunimo savaitraštyje, televizijos laidų redaktore, vedė radijo laidas. Debiutavo 2002 m. romanu O rytoj vėl reikės gyventi, 2005 […]

Vaida Blažytė (gimė 1985 m. balandžio 12 d. Vilniuje) nuo pat vaikystės kurdavo istorijas ir jas užrašinėdavo. Baigė muzikos mokyklą, nors niekada nenorėjo tapti muzikante. Ėmė lankyti kino mėgėjų būrelį, filmavo trumpametražius filmus. 16-ieji jos gyvenimo metai buvo patys sėkmingiausi […]

Vytautas Petras Bložė (gimė 1930 m. vasario 9 d. Baisogaloje, Radviliškio r.) – poetas, vertėjas. Mokėsi Kėdainių, Šeduvos gimnazijose. Išvežus tėvus į Sibirą, nutraukė mokslus. Dirbo monteriu, buhalteriu. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute rusų filologiją. Dirbo Grožinės literatūros leidyklos redaktoriumi. Pirmoji […]

Kazys Boruta (1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose, Marijampolės r. – mirė 1965 m. kovo 9 d. Vilniuje) – poetas, prozininkas, vertėjas. Mokėsi Maskvos ir Marijampolės gimnazijose ir Marijampolės mokytojų seminarijoje. Studijavo Lietuvos, Vienos, Berlyno universitetuose. Aušrininkų ideologijos auklėtinis, vėliau […]

Alfredas Bumblauskas (gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius (2002), nuo 1993 m. Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas. Daugelio mokslinių straipsnių rinkinių sudarytojas ir vienas iš autorių. Už Lietuvos televizijos […]

Tomas S. Butkus (gimė 1975 m. liepos 20 d. Klaipėdoje) – architektas, iliustratorius, leidėjas, poetas. Nuo 1992 m. savo įkurtose „Vario burnų“ idėjų dirbtuvėse dirba meninių ir mokslinių iniciatyvų srityje, jungiančioje grafinį dizainą, leidybą, literatūrą ir urbanistiką. Debiutavo 1994 m. poetinės […]

Jurgita Butkytė gimė 1978 m. gruodžio 12 d. Šiauliuose. Studijavo menotyrą, 2004 m. baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete.Nuo 2001-ųjų savo kūrybą  spausdina kultūrinėje periodikoje. Pirmoji knyga Voratinkliais apsigobusios (2005) buvo apdovanota Zigmo Gėlės premija už geriausią metų debiutą. Gyvena Vilniuje. […]

Daiva Čepauskaitė (gimė 1967 m. balandžio 24 d. Marijampolėje) – poetė, dramaturgė. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos teatro sąjungos narė. Kauno medicinos akademijoje įgijo gydytojos specialybę, tačiau pagal specialybę nedirbo. Taip pat mokėsi scenos meno tuometinėje Kauno jaunimo muzikinėje studijoje. […]

Laura Sintija Černiauskaitė (g. 1976) – pirmoji Lietuvos rašytoja, apdovanota Europos Sąjungos literatūrine premija. Jos proza labai moteriška, labai psichologizuota, netgi froidistinė. Ji rodo žmones sudėtingose, neįprastose emocinėse situacijose, žvelgia, kaip jie iš tų situacijų kapstosi. Dažnai gilinasi į šeimos, […]

Teodoras Četrauskas (gimė 1944 m. gegužės 7 d. Čiobiškyje, Širvintų r.) – rašytojas, vertėjas. Studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, buvo „Vagos“ ir „Vyturio“ leidyklų redaktorius, atsakingas už vokiškai kalbančių šalių literatūros leidybą. Nuo 1986 m. – laisvai kuriantis […]

Petras Cvirka (gimė 1909 m. kovo 25 d. Klangiuose, Jurbarko r. – mirė 1947 m. gegužės 5 d. Vilniuje) – prozininkas, poetas, laikomas socialistinio realizmo pradininku Lietuvoje. 1926 m. baigė Vilkijos progimnaziją, 1926–1930 m. mokėsi Kauno Meno mokykloje. Pirmuosius eilėraščius […]

Solveiga Daugirdaitė (gimė 1967 m. gegužės 7 d. Vilniuje) – literatūrologė, eseistė. 1990 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Dirbo kultūros savaitraštyje Šiaurės Atėnai, 1999 m. apgynė daktaro disertaciją Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Nuo 1999 metų dirba Lietuvių literatūros […]

Gabija Grušaitė (g. 1987) – vienas ryškiausių naujojo tūkstantmečio balsų Lietuvoje. Augo Vilniuje, studijavo Londone. Tą patirtį daugiausiai ir siekiama perteikti pirmajame jos romane Neišsipildymas (2010), tačiau sykiu juo kalbama visos kartos vardu – „sovietinių tūkstantmečio vaikų“, pirmųjų, kurie po […]

Viktorija Daujotytė-Pakerienė (gimė 1945 m. spalio 1 d. Keiniškėse, Telšių r.) – Vilniaus universiteto profesorė humanitarinių mokslų habilituota daktarė, literatūrologė, literatūros kritikė-interpretatorė, eseistė, parašiusi per 30 svarbių veikalų, lietuvių literatūros vadovėlių vidurinėms ir aukštosioms mokykloms. Žymi visuomenės veikėja, Nacionalinės (1993), […]

Leonidas Donskis (gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje) – filosofas. 1985 m. baigė lietuvių filologiją ir teatro pedagogiką Lietuvos konservatorijos Pedagogikos fakultete Klaipėdoje. 1985–1990 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje stažavosi, baigė doktorantūrą ir apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1999 […]

Erika Drungytė (gimė 1971 m. sausio 27 d. Kaune) – poetė, literatūros kritikė. Baigusi mokyklą, Klaipėdos universitete studijavo lietuvių filologiją ir režisūrą. 1995 m. apgynė filologijos magistro laipsnį, o 2002 m. Vytauto Didžiojo universitete – daktaro disertaciją. Rengia radijo literatūrines […]

Antanas Gailius (gimė 1951 m. balandžio 11 d. Švendriškiuose, Jurbarko r.) – poetas, vertėjas. Vilniaus universitete baigė vokiečių kalbos ir literatūros studijas. Dirbo „Minties“ leidykloje, mokytojavo. Vėliau buvo „Vagos“, „Vyturio“ leidyklų redaktorius, dirbo laikraščiuose. Pirmoji poezijos knyga – Peizažas su […]

Gintaras Grajauskas (gimė 1966 m. vasario 19 d. Marijampolėje) – poetas, prozininkas, dramaturgas. Mokėsi Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (Džiazo katedra). Dirbo radijo ir televizijos redakcijose, nuo 1994 m. – dienraštyje Klaipėda. Nuo 1996 m. […]

Romualdas Granauskas (gimė 1939 m. balandžio 18 d. Mažeikiuose, mirė 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje) – prozininkas, dramaturgas. Dirbo Skuodo laikraščio Mūsų žodis ir žurnalo Nemunas redakcijose, statybininku, šaltkalviu, radijo korespondentu, mokytojavo Mosėdyje. Pirmasis apsakymų rinkinys Medžių viršūnės išėjo […]

Algirdas Julius Greimas (gimė 1917 kovo 9 d. Tuloje, Rusija – 1992 vasario 27 d. Paryžiuje) – lingvistas, semiotikas, mitologijos tyrinėtojas, eseistas. Marijampolėje baigė gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę, Grenoblio universitete – lingvistiką. Antrojo pasaulinio karo metu gyveno Lietuvoje, […]

Dalia Grinkevičiūtė (1927 m. gegužės 28 d. Kaune – 1987 gruodžio 25 d. ten pat) – memuaristė. 1941 m. su šeima (tėvą atskyrus ir įkalinus Šiaurės Uralo lageryje, kur 1943 m. mirė) ištremta į Altajaus kraštą, 1942 – į Užpoliarę, […]

Leonardas Gutauskas (gimė 1938 lapkričio 6 d. Kaune) – dailininkas, rašytojas. 1957–1965 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Pirmoji poezijos knyga Ištrūko mano žirgai buvo išleista 1961 m. Be dar septynių poezijos knygų, L. Gutauskas yra parašęs trijų dalių romaną Vilko dantų karoliai, […]

Pirmąjį apsakymų rinkinį Danutė Kalinauskaitė (g. 1959) publikavo 1987 m. ir nuo tada daugiau nei dvidešimt metų kūrybos neskelbė. Tačiau paskui grįžo su trenksmu. 2008 ir 2015 m. išleido po apsakymų rinkinį, kurie abu atnešė jai vienos populiariausių – ir, […]

Viktorija Ivanova (gimė 1988 m. gruodžio 28 d. Klaipėdoje, mirė 2018 m. liepos 17. Porte, Portugalijoje) viena jauniausių debiutavusių ir kritikos pastebėtų rašytojų. Ivanova mokydamasi mokykloje du kartus dalyvavo ir pelnė prizines vietas respublikiniame jaunųjų filologų konkurse. Baigė teatrologijos studijas […]

Kazys Jakubėnas (gimė 1908 vasario 10 d. Kiaušuškėse, Biržų r. – mirė 1950 sausio 8 d. Vilniuje) – poetas, vertėjas. Anksti susipažino su nelegalia spauda, ėmė žavėtis anarchistinio socializmo idėjomis. Lietuvos universitete studijuodamas teisę, įstojo į aušrininkų organizaciją. Studijas nutraukė […]

Jurgis Jankus (gimė 1906 rugpjūčio 9 d. Biliūnuose, Radviliškio r. – mirė 2002 birželio 12 d. Ocean City netoli Vašingtono, JAV) – prozininkas, dramaturgas, eseistas. Mokėsi Kėdainių ir Šiaulių mokytojų seminarijose, 1929 m. buvo pradėjęs studijuoti germanistiką ir pedagogiką Lietuvos […]

Vidmantė Jasukaitytė (gimė 1948 m. gegužės 10 d. Pumpučiuose, Šiaulių r.) – poetė, prozininkė, dramaturgė. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos studijas. Dirbo „Minties“ leidykloje. Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja. Debiutavo eilėraščių rinkiniu Ugnis, kurią […]

ABCDGIJKLMNOPRSTVZČŠŽ