Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos, Vertimų skatinimo programa

Vertimų skatinimo programa laukia paraiškų!

Lietuvos kultūros institutas
Skelbimas su kvietimu teikti paraiškas

Primename, kad iki balandžio 1-osios galite pateikti paraišką grožinės  ir negrožinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros, poezijos, dramaturgijos, taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimų ir leidybos finansavimui gauti.

Pirmenybė teikiama užsienio leidėjams, ketinantiems išleisti lietuvių (arba su Lietuva susijusio) autoriaus (-ių) didesnės apimties teksto (knygos, leidinio) vertimą į užsienio kalbą. Konkurse gali dalyvauti ir Lietuvos leidėjai, tačiau jie privalo pateikti išsamią knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją bei preliminarų jos sklaidos (platinimo) užsienio šalyse planą.

Paraiškas svarsto nepriklausoma 5 ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.
Paraiškas galima teikti tik elektroniniu formatu toliau nurodytu kontaktiniu adresu.
Visi pareiškėjai apie komisijos sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 6 savaites nuo paraiškų priėmimo termino.

Paraiškos formas ir daugiau informacijos apie programą rasite pagal šią nuorodą.