Lietuvos Kultūros Institutas

Vertėjų seminarai

Vertėjų seminaras – dalykinis renginys, skirtas vertėjams, verčiantiems grožinę Lietuvos autorių literatūrą iš lietuvių į užsienio kalbas. Seminaras organizuojamas kas dvejus metus nuo 1999 m. Renginio metu vertėjai susipažįsta su naujausiais Lietuvos rašytojų, poetų ir dramaturgų kūriniais, susitinka su jų autoriais, klausosi specialistų parengtų paskaitų, dalyvauja dalykinėse diskusijose, dalijasi profesine patirtimi.

Vertėjų seminaras vyksta kas antrą rudenį.

Kvietimas dalyvauti Vertėjų seminare yra skelbiamas pavasarį Instituto tinklapyje ir socialiniuose tinkluose. Lietuvos kultūros institutas pakviestiems vertėjams padengia kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.