Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Lietuvos kultūros sklaidos projektai, Susijusios naujienos, Susijusios naujienos, Vertimų skatinimo programa

Iš Lietuvos literatūros dienų Kaliningrado apskrityje sugrįžus

Lietuvos kultūros institutas

Kovo 22 ir 23 d. Kaliningrade ir Zelenogradske buvo surengtos Lietuvos literatūros dienos, kurias inicijavo vietinės leidyklos „Phoca Books“ savininkas ir lietuvių literatūros vertėjas į rusų kalbą Georgijus Ereminas. Sumanymą padėjo įgyvendinti Lietuvos konsulatas Kaliningrade, kultūros atašė Raminta Gecevičienė ir Lietuvos kultūros institutas, nuosekliai rengiantis ir remiantis Lietuvos literatūros pristatymus užsienyje ir vertimus į įvairias pasaulio kalbas.

Į Lietuvos literatūros dienas buvo  pakviesti svečiai iš Maskvos literatūrinio žurnalo „Inonstrannaja literatūra“ – vyriausiasis redaktorius Aleksandras Livergantas ir vertėja Aleksandra Vasilkova, taip pat lietuviškojo numerio sudarytoja Marija Čepaitytė, poetas Benediktas Januševičius ir Lietuvos kultūros instituto atstovė Rūta Mėlynė, į renginius atvykę iš Vilniaus. Kaip knygnešių laikais, tik priešinga kryptimi – ne į Lietuvą, o į buvusias Rytprūsių žemes – iš Lietuvos atkeliavo keli sunkūs krepšiai knygų, kurios buvo padovanotos Zelenogradsko bibliotekai.

Dviejuose susitikimuose, kurių pirmasis kovo 22 d. vyko Kaliningrado jaunimo pamėgtame knygyne „Katarsis“, o antrasis – Zelenogradsko miesto bibliotekoje (kovo 23 d.), šiuolaikinės Lietuvos literatūros žinių ir vertimų stokojantiems rusų skaitytojams buvo pristatytas lietuviškas „Inostrannaja literatura“ žurnalo numeris „Lietuva 100“, apžvelgta nepriklausomos Lietuvos literatūros situacija ir svarbesni autoriai. Taip pat įvyko poeto Benedikto Januševičiaus poezijos skaitymai Šiaurės aukštaičių tarme, lietuvių ir rusų kalbomis. Abu susitikimus vedė vertėjas ir leidėjas Georgijus Ereminas, rusų kalba išleidęs solidų, paties išverstą Jurgos Ivanauskaitės poezijos dvitomį, o artimiausiu metu ketinantis imtis ir garsiausio jos romano „Ragana ir lietus“ leidybos. Kūrinį sutiko išversti Aleksandra Vasilkova, už Lietuvos literatūros vertimus į rusų kalbą šiemet įtraukta į garbingiausios Rusijoje literatūrinių vertimų premijos „Master“ trumpąjį sąrašą.

Po susitikimų Kaliningrade ir Zelenogradske į „Phoca Books“ leidėjo akiratį pateko ir dar vienas nepriklausomai Lietuvos literatūrai kertinis kūrinys – Ričardo Gavelio romanas „Vilniaus pokeris“. Šio romano vertimas, kurį atliko Jekaterina Jonaitienė ir spėjo peržiūrėti pats rašytojas, dar 1992 metais „Vagos“ leidyklos buvo parengtas spaudai, tačiau taip ir liko nepublikuotas.