Lki Search
Facebook Twitter Instagram Youtube
Search
Facebook Twitter Instagram Youtube

Mirjana Bračko (gimė 1960 m. Ivaneco mieste (Kroatija) – vertėja į kroatų kalbą. 1979–1985 m. Zagrebo universiteto Filosofijos fakultete  studijavo rusų ir prancūzų kalbas bei literatūrą. Dėstė prancūzų ir rusų kalbas Varaždino ir Ivaneco srities pradinėse ir  vidurinėse mokyklose. 1992–1995 m. […]

Indra Brūvere-Darulienė – vertėja, folkloristė, lektorė. Gimė 1983 m. rugsėjo 24 d. Rygoje. 2001 m. baigė Agenskalno vokiečių gimnaziją, 2008 m. – Latvijos Universiteto Filologijos fakultetą, specializacija – folkloras. Iš lietuvių į latvių kalbą verčia nuo 2004 m. Vertė ir folklorą […]

Joelle Chaloin Galiauskas – vertėja į prancūzų kalbą. Gimė 1959 m. birželio 24 d. Marselyje, Prancūzija. 1982–84 m. studijavo Meno ir kino storiją Aix-Marseille universitete, 1984‑85 m. – Meno istoriją, o 1985-88-ais – Audiovizualinį meną (kinotyrą) Sorbonos universitetas, Paryžiuje. Vėliau […]

Nana Devidzė – vertėja, dėstytoja, redaktorė, Gruzijos vertėjų kolegijos lietuvių literatūros kuratorė. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Tbilisyje, Gruzijoje. 1973–1980 m. studijavo filologiją Tbilisio valstybiniame universitete, 1978–1982 m. mokėsi lituanistikos Vilniaus universitete. Dirbo moksline redaktore ir Pabaltijo šalių literatūros kuratore […]

Pietro U. Dini – italų kalbininkas, baltistas, vertėjas. Gimė 1960 m. Pietrasantoje. 1980–84 m. studijavo Pizos, 1983–84 m. Vilniaus, 1987 m. Krokuvos Jogailaičių universitetuose. 1996–97 m. praleido Getingene su Alexanderio von Humboldt-Stiftungo stipendija, o 2003 m. buvo apdovanotas W.F. Besselio premija […]

Saskia Drude – vertėja į vokiečių kalbą. Gimė ir užaugo Vakarų Vokietijoje. Studijuodama slavų filologiją Miunsteryje pradėjo mokytis latvių ir lietuvių kalbų. Į Lietuvą pirmą kartą atvyko 1991 m. kaip „Project Studia Baltica“ dalyvė. 1995 m. įgijo Miunsterio universiteto slavistikos, baltistikos, […]

Carmen Caro Dugo – dėstytoja, vertimo teorijos ir kalbotyros specialistė, vertėja. Gimė Palma del Río (Córdoba, Ispanija). 1986 m. Sevilijos universitete baigė Anglų-ispanų filologiją, 1987 m. Dublino universitete (University College, Dublin) – Humanitarinių mokslų magistrantūrą (M.A., Airijos anglų kalba ir angliškai […]

Joseph Alexander Everatt – vertėjas, redaktorius, dėstytojas. Gimė 1961 m. rugsėjo 7 d.  Anglijoje. 1980–1981 m. Niukastlo menų kolegijoje (Newcastle College of Arts) mokėsi graverio specialybės, 1981–1986 m. studijavo Londono universiteto Karalienės Marijos kolegijoje (Queen Mary College), kurią baigęs įgijo Prancūzų […]

Mahiras Gamzajevas (MAHİR HƏMZƏYEV) – vertėjas į azerų kalbą, aktyvus visuomenės ir kultūros veikėjas, Lietuvos–Azerbaidžano kultūrinių ir visuomeninių ryšių puoselėtojas. Gimė  1958 m. kovo 8 d. Azerbaidžano Respublikoje, Kubos mieste. Nuo 1979 m. nuolat gyvena Vilniuje. 1983 m. baigė Baku universiteto azerbaidžaniečių […]

Cornelius Hell (gimė 1956 m. Zalcburge) – rašytojas, kritikas, vertėjas, dėstytojas. Studijavo germanistiką ir katalikiškąją teologiją. Nuo 1993 m. gyvena Vienoje. 1984–1986 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą ir austrų literatūrą. Nuo 1990 m. laisvas rašytojas, žurnalistas ir vertėjas, o […]

Georgij Jefremov (Георгий Ефремов) – poetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1952 m. vasario 11 d. Maskvoje, mokytojų šeimoje. 1969–1971 studijavo rusų kalbą bei literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Pirmoji publikacija – 1970 m. Vertė į rusų kalbą Маironio, Salomėjos Nėries, Henriko […]

Beata Kalęba (gimė 1976 m. Krokuvoje) – lenkų filologė, lietuvių literatūros vertėja į lenkų kalbą. 2000 m. Jogailos universitete, Krokuvoje, įgijo lenkų filologijos magistrės laipsnį, 2005 m. ten pat – humanitarinių mokslų daktarės laipsnį (disertacijos tema – lenkų literatūros adaptacijos formos […]

Alina Kuzborska – literatūrologė, dėstytoja, vertėja. Gimė 1965 m. Lietuvoje, Trakų rajone, Mamavio kaime. 1982 m. baigė lenkišką vid. mokyklą Paluknyje, Trakų raj. 1982–1987 m. studijavo germanistiką Vilniaus universitete 1991–1996 m. stažavosi Varšuvos universitete Lenkijoje. Nuo 1996-ųjų – vokiečių literatūros dėstytoja […]

Aranka Laczházi – kalbininkė, dėstytoja, vertėja. Gimė 1970 m. Budapešte. 1996 m. baigė Budapešto Lorando Etvešo universitetą ir įgijo rusų ir vokiecių filologijos specialybę. 1992–1993 metais studijavo Vilniaus universitete, 1994 m. Rygoje, Latvijos universitete. Nuo 1996 m. dėstė rusų ir vokiecių […]

Mihkel Loodus – vertėjas į estų kalbą, žurnalistas. Gimė 1937 m. vasario 20 d. Tartu mieste, Estijoje. 1955–1960 m. Tartu universitete studijavo estų kalbą ir literatūrą. 1960–1984 m. dirbo laikraščio Rahva Hääl redakcijos kultūros skyriaus korespondentu ir vedėju, 1984–1986 m. žurnalo Aja Pulssmokslo ir […]

Tatjana Maceinienė – išeivijos kultūrinio palikimo tyrinėtoja, dokumentinės prozos autorė, eseistė, vertėja. Gimė Bresto srityje Baltarusijoje. 1963 m. baigė  Vilniaus valstybinį universitetą ir įgijo filologės specialybę, 1970 m. – Leningrado valstybinį teatro, muzikos ir kinematografijos institutą ir įgijo dramos režisierės specialybę. Statė spektaklius […]

Guido Michelini gimė 1951 m. liepos 2 d. Parmoje (Italija).1974 m. baigė Bolonijos universitetą (klasikinę filologiją), 1975–77 m. studijavo Vilniaus bei Hamburgo universitetuose. 1978–87 m. dirbo Milano katalikiškajame universitete. Nuo 1987 m. profesoriauja – iš pradžių Potenzos universitete, o nuo 1994 […]

Anita Isabella van der Molen – vertėja, užsienio kalbų mokytoja, Olandijos vertėjų asociacijos (Dutch Society of Interpreters and Translators) narė. Gimė 1958 m. Groningene, Olandijoje. Groningeno universitete studijavo slavų lingvistiką ir literatūrą, papildomai lankė lenkų, lietuvių ir lyginamosios indo-europiečių lingvistikos kursus. […]

Ieva Musteikytė (gimė 1980 m. liepos 6 d. Vilniuje) –  vertėja. 1991–1996 m. mokėsi Vilniaus M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje, dailės skyriuje. 2004 m. Baigė Romos universiteto „Universitá degli studi di Roma Tre“ Kalbų ir Literatūros fakultetą, specializavosi senosios slavų kalbos srityje. […]

Elizabeth Novickas – vertėja ir literatūros kritikė. Gimė lietuvių išeivių šeimoje 1976 m. baigė universitetą Urbanoje, studijų metu domėjosi retorika, kūrybiniu rašymu bei tipografija. 2006 m. įgijo lituanistikos magistro laipsnį Ilinojaus universitete. Ilgus metus dirbo Čikagos (Chicago Sun-Times) bei Springfildo laikraščiuose. […]

Vladislovas Žurba (gimė 1978 m. gruodžio 5 d. Kijeve, Ukraina) – poetas, vertėjas, eseistas, kalbininkas, lituanistas. 1999 m. baigė Kijevo Nacionalinį Taraso Ševčenkos universitetą, Filologijos fakultetą, (specializacija – slavų kalbos). 2001–2004 m. studijavo Nacionalinės Mokslų Akademijos Kalbotyros Instituto doktorantūroje. Dėstė Krokuvos […]

Аntonija Penčeva (Антония Пенчева) – vertėja į bulgarų kalbą. Gimė 1960 m. Burgase, Bulgarijoje. 1978–1983 Sofijos universiteto Filologijos fakultete studijavo rusų kalbą ir literatūrą. Stažavosi Maskvoje (1981, 1983) ir Vilniuje (2006). 1984–1985 m. gavusi Bulgarijos vertėjų sąjungos stipendiją, studijavo lietuvių kalbą […]

Klemen Pisk  –  slovėnų rašytojas, vertėjas ir muzikantas. Gimė 1973 m. Kranyje. Kaip poetas slovėnų literatūrinėje scenoje pasirodė su pirmuoju poezijos rinkiniu Labas vakaras(1998), toliau sekė Visoko in nagubano prapočelo (Aukšta ir susiraukšlėjusi pirmapradė priežastis, 2000) ir Mojster v spovednici (Meistras klausykloje, 2002). Rinktinė poezija […]

Markus Roduner  – vertėjas ir kalbininkas. Gimė 1967 vasario 6 d. Šveicarijoje, Rheinfeldeno mieste. Berno universitete studijavo Artimųjų rytų kalbų filologiją, Slavų ir baltų kalbų filologiją, istorinę-lyginamąją kalbotyrą. 1991 stažavosi Lietuvoje ir Gruzijoje. 1992–1995 gyveno Lietuvoje, dirbo LR užsienio reikalų […]

Marija Romanova – vertėja, mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1978 m. Vilniuje, 1996 – 2002 m. studijavo rusų filologiją Vilniaus Universitete, 2002 m. įstojo į doktorantūrą, 2007 m. Vilniaus Universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties disertaciją „Lietuvos rusų sentikių užkalbėjimai: […]

Liana Ruokytė-Jonsson – aktorė, vertėja, kultūrinių mainų tarp Lietuvos ir Šiaurės regiono šalių iniciatorė, lietuvių kultūros ambasadorė Šiaurės šalyse. Gimė 1966 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje. 1987–1992 m. studijavo režisūrą Lietuvos Muzikos akademijos Teatro fakultete, nuo 1992 m. aktorinio meistriškumo mokėsi aukštojoje scenos mokykloje „Scenskolan“ […]

Margarita Santos Cuesta – vertėja į ispanų kalbą. 2001 m. Baskų Krašto universiteto Filologijos ir Geografijos Fakultete baigė Anglų filologiją. Tais pačiais metais, pradėjo vertimo studijas Salamankos Universiteto Vertimo ir dokumentacijos fakultete, kurias baigė 2005 m. 2005–2006 Margarita studijavo lietuvių kalbą […]

Sotiris Souliotis – vertėjas, daugiausia verčiantis iš danų kalbos į graikų, rečiau – iš norvegų bei švedų kalbų į graikų, taip pat iš lietuvių kalbos į danų. Gimė 1971 m. Tesalonikuose, Graikijoje. Baigė graikų filologiją ir kalbotyrą Tesalonikų universitete ir vertimo […]

Joanna Tabor – vertėja, dėstytoja, redaktorė, humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1976 m. Lenkijoje. 1995–2000 studijavo Varšuvos Universiteto Polonistikos Fakulteto Baltistikos Katedroje, po to tęsė studijas doktorantūroje ir 2009 m. apgynė daktaro disertaciją skirtą Jurgio Savickio kūrybai. Šiuo metu dirba redaktore leidykloje […]

Reeta Tuoresmäki (gimė 1981 metais Helsinkyje) – vertėja į suomių kalbą. 2001–2002 Klaipėdos universitete mokėsi teatro režisūrą, 2003–2007 m. studijavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę Helsinkio universitete. 2008 m. įsteigė individualią įmonę „Käännöstoimisto R.Tuoresmäki“, taip pat dirba laisvai samdoma vertėja vertimų biuruose: […]

Aleksandra Vasilkova (gimė 1961 m. spalio 27 d. Maskvoje) – vertėja, meno tyrinėtoja. 1978 m. baigė specializuotą prancūzų kalbos vidurinę mokyklą, 1988 m. – aukštąją Maskvos Meno Teatro mokyklą (mokėsi scenografijos fakultete) ir pradėjo dirbti teatre, bet 1992 m. pakeitė profesiją ir […]

BDEGHJKLMNPRSTVŽ