Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Paulina Ciucka

Gimimo metai ir vieta

1981, Hrubieszów (Lenkija)

Išsilavinimas

Nuo 2017 m. Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos institutas;
Nuo 2015 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra;
Nuo 2014 m. Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedra;
Nuo 1999 iki 2004 m. Varšuvos universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedra;

Klaipėdos universiteto lietuvių kalbos vasaros kursai (2015 ir 2016 m.)

Daugkartinis (nuo 2013 m.) dalyvavimas vertėjų seminaruose: „Tłumacze bez granic“ („Vertėjai be sienų“) Vroclave (organizuojamas Lenkijos PEN centro ir Rytų Europos kolegijos) ir „Sejmik literacki“ („Literatūros seimelis“) Krasnogrūdoje (organizuojamas „Pogranicze“ („Paribys“) fondo ir Lietuvos rašytojų sąjungos).

Kalbos

Gimtoji kalba - lenkų
Verčia iš lietuvių kalbos į lenkų

Darbinė veikla

Nuo 2006 m. bendradarbiauju su leidyklomis (Ex Libris, O-press, KEW), vertimų biurais, interneto portalais ir laikraščiais (Onet.pl, GazetaPrawna.pl, TravelAdvisor.pl, „Murator“, „Więź“, „Borussia“) bei įvairiomis kultūros įstaigomis („Pogranicze“ fondas, Lietuvos kultūros centras Varšuvoje ir Lietuvos kultūros institutas) kaip redaktorė, straipsnių, publicistinių ir grožinių tekstų vertėja ir autorė.

Verta paminėti

Kontaktai

paulinaciucka@gmail.com

Išverstos knygos

 1. Aušra Kaziliūnatė, osobista pustka (mano niekas), Lublin: Warsztaty Kultury. 2023
 2. Eugenijus Ališanka, zastrzegam sobie prawo do milczenia (eilėraščių rinktinė), WBPiCAK, 2018 (2019 m. apdovanota „Poezijos pavasario“ premija kaip geriausia metų verstinė poezijos knyga).
 3. Alvydas Šlepikas, Mam na imię Marytė (Mano vardas – Marytė), Wroclaw: Wydawnictwo KEW, 2015.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

Publikacijos periodikoje

 1. Greta Ambrazaitė, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio Kruche przedmioty (Trapūs daiktai [http://magazyn-drobiazgi.pl/greta-ambrazaite-wiersze/), 2021.
 2. Aušra Kaziliūnaitė, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio cała drżę w posadach (su aptrupėjusios sienos [http://magazyn-drobiazgi.pl/ausra-kaziliunaite-wiersze-czesc-1-2/, http://magazyn-drobiazgi.pl/ausra-kaziliunaite-wiersze-czesc-2-2/]), 2020.
 3. Antanas A. Jonynas, Cztery sonety o biegnącym czasie (Keturi sonetai apie bėgantį laiką [https://rozstaje.art/cztery-sonety-o-uplywajacym-czasie/]), 2019.
 4. Vasilijus Safronovas, Pomiędzy konfliktem a zbliżeniem: adaptacja i transformacja Donelaitisa jako symbolu od końca XIX do początku XX wieku na Litwie Pruskiej i w okręgu Kłajpedy [in:] Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.
 5. Kino klasikos ir šiuolaikinių lietuvių filmų tekstų vertimai kino festivaliui (Laikas eina per miestą, Šimtamečių godos, Kelionė ūkų lankomis, Jausmai, Baltijos kelias, Močiute, Guten Tag, Skrydis per Atlantą), 2018.
 6. Jurgita Jasponytė, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio Szwentupa ventupė), „Borussia“, Nr. 59, 2017.
 7. Ieva Gudmonaitė, pasirinkti eilėraščiai iš rinkinio Smak śniegu (Sniego skonis), „Borussia“, Nr. 59, 2017.
 8. Rimvydo Valatkos rengtos Rūtos Vanagaitės knygos Mūsiškiai recenzijos vertimas, „Więź“, 2017, Nr. 1 (667) [http://laboratorium.wiez.pl/2017/03/23/prowokacja-ruty-vanagaite/].
 9. Aido Marčėno eilėraščių vertimai EUNIC projektui „Poems on the Underground“ [www.wierszewmetrze.eu], 2016.