Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

AGNIESZKA EMILIA REMBIAŁKOWSKA

Vlado Braziūno fotografija

Gimimo metai ir vieta

1980, Włocławek (Lenkija)

Išsilavinimas

Baltų filologijos magistras (vientisinės 5 metų studijos), Varšuvos universitetas.
Lenkų filologijos kursai, Varšuvos universitetas.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai Vytauto Didžiojo universitete. Lituanistinės studijos užsieniečiams Vilniaus universitete.
Tarptautinės kalbotyros vasaros mokyklos „Academia Grammaticorum Salensis“, Asociacija Academia Salensis, Vilniaus universitetas ir kt.

Užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Vertėjų seminarai ir dirbtuvės: „Tłumacze Bez Granic“ Vroclavo J. Nowako-Jezioranskio Rytų Europos kolegijoje (Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego); „Literatūros seimeliai“ Krasnagrūdoje, organizuojami Lietuvos rašytojų sąjungos; Gorajeco Tarptautiniai vertėjų susitikimai „Kryžkelė“ (Folkowisko fondas); kiti.

Kalbos

Gimtoji kalba - lenkų
Verčia iš lietuvių, latvių, anglų, vokiečių kalbų į lenkų

Darbinė veikla

2004-2006 m. dirbo redaktore leidykloje „Ex Libris“ Varšuvoje. Nuo 2005 m. Varšuvos universitete dėsto praktinės lietuvių kalbos (A1-B2 lygių), lietuvių šiuolaikinės literatūros, baltų kalbų istorijos, meninio vertimo bei kitus kursus. 2010 m. tapo etatine šio universiteto Polonistikos fakulteto Baltistikos skyriaus darbuotoja. 2009 ir 2016 m. stažavosi Vilniaus universitete.

2018-ųjų „Poezijos pavasario“ prizas už lietuvių poezijos vertimus.

Verta paminėti

Kontaktai

agnieszka.rem@gmail.com

http://stl.org.pl/profil/agnieszka-rembialkowska/

Išverstos knygos

 1. Marius Burokas, Tu mieszkał Jonasz / Čia gyveno Jona (dvikalbė poezijos rinktinė), sudarė ir į lenkų k. vertė Agnieszka Rembiałkowska, Lublin: Warsztaty Kultury, 2021.
 2. Birutė Jonuškaitė, Maranta, Sejny: Pogranicze, 2020.
 3. Agnė Žagrakalytė, Wiersze z Brukseli / Briuselio eilėraščiai / Poems from Brussels (trikalbė poezijos rinktinė), Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2019.
 4. Vladas Braziūnas, Stół góra ołtarna / Stalo kalnas (dvikalbis poezijos rinkinys), Sejny: Pogranicze, 2018.
 5. Ieva Simonaitytė, Pod obcym dachem. Część I: Królestwo nieszczęśników  (Ne ta pastogė. Ubagų karalystė; versta kartu su K. Choroszucha, D. Huczyńska, D. Jagiełka, M. Kozak, M. Kwiatkowska, M. Kujawska). Nida: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka & Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius, 2018 [elektroninė publikacija].
 6. Nijolė Miliauskaitė, Pokój bez wstępu / Uždraustas įeti kambarys (dvikalbė poezijos rinktinė; versta kartu su Alina Kuzborska), Sejny: Pogranicze, 2017.
 7. Vidmantė Jasukaitytė, Maria Egipcjanka (Marija Egiptietė), elektroninė knyga, 2013.
 8. Barbara Gruszka-Zych, Julius Keleras, Dwoje o miłości. Dviese apie meilę (dvikalbė poezijos rinktinė; filologinis vertimas, versta su B. Jonuškaite, T. Žvirinsku), Vilnius: Naujoji Romuva, 2012.
 9. Juozas Šikšnelis, Krzyżu z drzewa zielonego. Powieść w okruchach (Kryžiau žalio medžio), Puńsk: Aušra, 2011.
 10. Sigitas Geda, Śpiący Teodendron: stare wiersze Jadźwingów / Miegantis Teodendronas: senieji jotvingių eilėraščiai (dvikalbė poezijos rinktinė), Warszawa-Vilnius: Ex Libris – Galeria Polskiej Książki & Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

 1. Poezijos pavasaris Varšuvoje / Wiosna Poezji w Warszawie 2019: B. Januševičius: każdego roku sprzedawane są miliony kobiet; D. Molytė-Lukauskienė: Sztuczne zapłodnienie, Z Wilna do Kłajpedy, * (ja jestem na tym brzegu…), Błyskawica II, Etiuda melancholijna, Sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę, obco, pocztówka, Libra, lekcje, kłade kolor na sine, stawiam kropkę; S. Birgelis: *** (Po długim dniu…). Warszawa: Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius, 2019.
 2. Poezijos pavasaris Varšuvoje / Wiosna Poezji w Warszawie 2018: A. A. Jonynas: *** (tydzień trwał cały tydzień), Ja ale ty, Imperatyw, *** [Szczodry wieczór]; D. Razauskas: mój bóg, Koan ze ślimakiem, Oczy starego dziecka; A. Žagrakalytė: Delirious day, Forma zdrobniała wroga; J. Jankauskas: Nic skomplikowanego, Stop-klatka, bliźniacy. Warszawa: Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius, 2018.
 3. Wszystko co we mnie otwiera ten pejzaż. Antologia uczestników XLVI Warszawskiej Jesieni Poezji: V. Braziūnas: *** (woda płynie), dwoje idealąt: Franciszek i koniokrad. Warszawa, 2017.
 4. Poezijos pavasaris Varšuvoje / Wiosna Poezji w Warszawie 2016: B. Jonuškaitė: *** (tam za jeziorem…), *** (dusza…), *** (Nie miałam dżinsów…), R. Šileika: nawadnianie, z SMS-ów. I Warszawa: Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius, 2016.
 5. Gnarowski, P. Toboła-Pertkiewicz (red.), Słowo. Antologia uczestników XXXIV Warszawskiej Jesieni Poezji: Rasa Čergelienė: Pieskie dni, Pejzaż z ukochaną koloru khaki, Pieśń niewolnika. J. Liniauskas: *** (Już nie tak głęboko…), *** Chyba nie umiem powiedzieć żegnaj, Wiewiórki. V. Rudžianskas: *** (zagadujesz przygodnego człowieka…), Biel marmuru, Patrzeć na zarzynaną barkę. Toruń: Adam Marszałek, 2005.

Publikacijos periodikoje

 1. Birutė Jonuškaitė: dwie rzeczy są w życiu ważne, W Wilnie z Renatą, Partner z sympozjum [eilėraščiai]. Oliwskie Dni Poezji – Poetyckie Pranie, 2023.
 2. Gintaras Grajauskas: Co jest naprawdę ważne. Kultura Enter, 1(105)/2023.
 3. Gintaras Grajauskas, Mindaugas Klusas: O wielkiej kulturze, „wielkich ludziach” i kobiecie-czołgu. Kultura Enter, 1(105)/2023.
 4. Juozas Kėkštas: Tory kolejowe; Dale nie kłamią; List [eilėraščiai]. Juozas Girnius: Poezja ludzkiego sensu ziemi [Žemės antologijos įvado ištraukos]. Alfonsas Nyka-Niliūnas: Popularność i poezja [esė]. [in] Poruszenie „Ziemi“=Išjudinta „Žemė“. [Kazio Bradūno, Juozo Girniaus, Juozo Kėkšto, Vytauto Mačernio, Henriko Nagio ir Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių bei prozos ištraukų vertimai]. Nida: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. [projektas Literatūros vertimų virtuvė = Przekładalnia literacka] https://tvrc.lt/wp/content/uploads/2021/06/PORUSZENIE-ZIEMI_ISJUDINTA-ZEME_PL.pdf.
 5. Dalia Molytė-Lukauskienė: *** (Siedzieć w samochodzie…). Gerda Jankevičiūtė: *** (Nie zwolnię…) [eilėraščiai]. [in] Wiersze i wrony. [Lietuvos Pamario autorių eilėraščių vertimai]. Nida: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka & Zakład Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.
  [projektas Literatūros vertimų virtuvė = Przekładalnia literacka] https://tvrc.lt/wp-content/uploads/2021/06/WIERSZE-I-WRONY_PL.pdf
 6. Giedrė Kazlauskaitė: ciąża z literaturą; Struganie kredek; Haft krzyżykowy; Zoo w Berlinie; Wiewiórczy krąg. E. Noreika: X; pewnego dnia; podwodny; znaki wodne; lądowanie. A. Žagrakalytė: Dwa tygodnie festiwali, basta, basta, odhaczyć; W tej spódnicy wyglądasz jak trolejbus, albo dziesięć kilometrów; Trzy cebule dla syna lasu; niedziela; Cisza nagrywa się jako wiatr, który kołysze knotem. [eilėraščiai + esė] [in] Almanach 6. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Wrocław: Wrocławski Dom Literatury 2021.
 7. Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė: W kuchni, Spotkanie [cykl Z frontu domowego]. Aušra Kaziliūnaitė: dlaczego rodin nie wyrzeźbił myślicielki. Giedrė Kazlauskaitė: Lalka Kaczyna. Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė: Wypędzali ze mnie wiedźmę. [eilėraščiai]. Fabularie 1 (25) /2021.
 8. „eleWator“, 2019, nr. 3: Marius Burokas: jeżyk we mgle poezji, nad Świętym, T. Petrulis: paralizator królowej pokoju.
 9. „Czas Literatury“ 2018, nr. 3: Vladas Braziūnas, roziskrzenie, gwiazda przewodnia, *** (zwęszył cię zwierz ciszy), przymioty Boga.
 10. „Akcent” 2016, nr. 2 (144): V. Braziūnas: *** (w twoich…), Ptaki o naszej miłości, Suchy potop, Gramatyka historyczno-porównawcza, *** (Za brata – wiatr, za powietrze i chmurę…), Ogień, miejsce i otchłań.
 11.  „Res Publica Nowa” 2008, nr. 193 (03/08 – „Przestrzenie miasta”): Dalia Molytė-Lukauskienė: Wieczór w Warszawie przy otwartym balkonie, Pierwszego dnia.

Pjesės:

 1. Daiva Čepauskaitė: Dziennik Jakuba [=Jokūbo dienoraštis]. Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis, tarptautiniam lėlių teatrų festivaliui KATOWICE DZIECIOM, 2022.
 2. Nijolė Indriūnaitė: Czerwona księga [=Raudonoji knyga]. Vilniaus lėlės teatro ir Varšuvos Baj teatro spektaklis, 2021.

Publikacijos literatūrinių projektų interneto svetainėse:

 1. Projektas „Międzynarodowe Spotkania Translatorskie Gorajec. 2019: Rozstaje“ [Gorajeco Tarptautiniai vertėjų susitikimai. 2019: Kryžkėlė]: M. Burokas: Plamka ślepa, Zejście, Historia oka, jeżyk we mgle poezji. K. Kazijevaitė: Siedem pokoleń [fragmenty]. V. Morkūnas: Stacje dróg przygodnych [fragmenty]. T. Petrulis: paralizator królowej pokoju. Gorajec: Folkowisko, 2019. www.rozstaje.art
 2. Projektas „Mein 1989“: A. Žagrakalytė: Mój rok 1989, Warszawa: Goethe Institut, 2009.
 3. Projektas „Wiersze w Metrze 2008“: E. Karnauskaitė: CV. D. Molytė-Lukauskienė, Figury portretowe na ukończonym właśnie fresku. Warszawa: EUNIC – Warszawa Cluster, 2008. www.wierszewmetrze.eu [svetainė nebeveikia]
 4. Projektas „Pamario literatūra lenkiškai“: E. Karnauskaitė: Sprzątanie domu, Wiersz banalny, Obraz nocny, Rozpacz, *** (nieszczęśni mężczyźni…), W gościach, *** (zmuś się do uśmiechu…), *** (jeszcze o tobie myślę…), CV; D. Molytė-Lukauskienė: Skojarzenie, Ciemny autoportret, Podlewanie schnących kwiatów, Od punktu do prostej, Figury portretowe na ukończonym właśnie fresku, Dwie kobiety, Wieś w pobliżu Koniówki, „Bez pamięci”, Gotowanie zupy rybnej, Po tamtej stronie, Odpoczynek nad rzeką z miastem; J. Sučylaitė: Strach przed własnym odbiciem, Z piersi wyrywa się słowo, Niedopałek na piasku, *** (kładę się na twardym…), Miedziak, Na uboczu, Rozbłyski; D. Sobeckis: Deszcz, 24 godziny, Marzenie, Pochmurność, Metr dziewięćdziesiąt cztery, *** (kobieta w podeszłym wieku…), Wiśniowy sad. Klaipėda: Klaipėdos apskrities  viešoji I. Simonaitytės biblioteka, 2007. www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/VERTIMAI.