Lietuvos Kultūros Institutas

Apie projektą Lietuvos sezonas Prancūzijoje 2024

Lietuvos sezonas Prancūzijoje – tai partneryste tarp Lietuvos ir Prancūzijos kuriama programa, kuri įvairiomis kultūros ir meno formomis, diskusijomis ir pristatymais supažindins Prancūzijos visuomenę su šiuolaikine Lietuva ir jos kultūra. Projektu siekiama inicijuoti ilgalaikį Lietuvos organizacijų ir kūrėjų bendradarbiavimą su Prancūzijos partneriais. Sezono programą vienija idėja „Kitas tas pats“: kvietimas per projekto veiklas Prancūzijoje pamatyti save kitame. Programa, subūrusi menininkus, mąstytojus ir visuomenės veikėjus, aprėps platų šiuolaikinės kultūros reiškinių, medijų ir aktualių temų spektrą, įsitrauks į kūrybinius ieškojimus bei apmąstys praeitį, dabartį ir galimus ateities scenarijus.

 

KADA: 2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d. visoje Prancūzijoje.

LIETUVOS SEZONO PRANCŪZIJOJE 2024 M. KOMISARĖ: Dr. Virginija Vitkienė (Lietuva), meno istorikė ir kritikė, šiuolaikinio meno parodų kuratorė (2004–2022 m.), Kauno bienalės meno vadovė (2009–2017 m.), projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ iniciatorė ir vadovė (2015–2022 m.).

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA: iš Lietuvos pusės – Lietuvos kultūros, iš Prancūzijos pusės – Prancūzų institutas.

Projektu siekiama:

  1. Meninėmis ir kultūrinėmis priemonėmis išgryninti, sustiprinti ir pagyvinti Europos dabarčiai ir ateičiai aktualias vertybes: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, kūrybiškumą, lygybę, žmogaus teises ir reakciją į klimato krizę;
  2. Didinti Lietuvos ir lietuvių kultūros matomumą ir žinomumą Prancūzijoje;
  3. Tapti platforma, kuri skatintų ilgalaikę partnerystę, bendrakūrybą ir bendradarbiavimą tarp Prancūzijos ir Lietuvos institucijų bei specialistų;
  4. Tapti įtraukiu projektu, skirtu įvairiai publikai, o ypač jaunimui.

 

LIETUVOS SEZONAS PRANCŪZIJOJE 2024: KITAS TAS PATS

Kitas visuomet yra kitoks, tačiau niekada nėra absoliučiai kitas. Lietuvos sezonas Prancūzijoje – tai kvietimas kiekviename kitame įžvelgti save patį.  Sezone, kurį vienija idėja „KITAS TAS PATS / SE VOIR EN L’AUTRE“, Lietuva ir Prancūzija susitiks per kultūrines partnerystes ir paskatinti pamatyti save kitame. Kultūrinė programa bus išskleista per šias temas:

  1. GLOBALIOS KAIMYNYSTĖS
  2. ĮGALINTOS TAPATYBĖS
  3. IŠLAISVINTA VAIZDUOTĖ

 Globali kaimynystė

Globalios kaimynystės realijos mus kviečia suabejoti skirtumų tarp tautų, kultūrų ir civilizacijų pagrįstumu ir mąstyti apie pasaulio ateitį matant save kaip vienos tapatybės – žmonijos – veikiančiuosius asmenis. Antropoceno epocha primena, jog neįsisąmonintos bendrystės niekaip nesumažina visos žmonijos kaip visumos poveikio klimatui.

Ši tema taip pat kviečia polilogui migracijos ir judėjimo be sienų ir ribų tema. Mobilumas ugdo kūrybiškumą ir atsparumą, bet klimato krizės, nelygių galimybių, politinio nestabilumo ir smurto skatinama pasaulinė migracija kelia vis naujų iššūkių. Pabėgėlių srautai ragina ieškoti naujų sambūvio principų, pirmiausiai ugdant empatiją ir suteikiant balsą pažeidžiamoms ir iš esmės nematomoms grupėms ir jų tapatybėms. Šiame kontekste tenka iš naujo klausti apie tai, kuomet, kokiomis sąlygomis kitas tampa tuo pačiu – integracijos ir, priešingai, diskriminacijos bei išstūmimo temos tampa vis aktualesnėmis. Šias tema galima apmąstyti pokolinijinio, Rytų-Vakarų, Pietų-Šiaurės, centro-paribių ar kitais rakursais.

Įgalintos tapatybės

Programa siekia išgirsti mažiau matomų ir girdimų žmonių – moterų, skirtingos kilmės asmenų ir bendruomenių, LGBTQ+ asmenų, įvairioms subkultūroms priklausančių, pabėgėlių, karo aukų, žmonių su negalia ir daugelio kitų – balsus. Nacionalinės tapatybės yra kompleksinės – jos tėra skirtingų ir vis kitokių balsų amalgama. Siekiame, kad ši kultūrinė programa sustiprintų gebėjimą vizualizuoti ir įkūnyti įvairovę.

Įgalintų tapatybių tema kviečia pamąstyti apie lytį šiuolaikinėje Europoje: nuolat besivystančias lyčių sampratas, lyčių įvairovę ir neapibrėžtumą, lytimis grįstas hierarchijas, lyčių vaidmenį mene, akademinėje bendruomenėje, politikoje, lyderystėje ir vaikų auginime. Ši tema siūlo dekonstruoti ir permąstyti moteriškumą ir vyriškumą, motinystę ir tėvystę bei persvarstyti dabartines lyčių sistemas Lietuvoje ir Prancūzijoje.

Įgalintų tapatybių tema – tai didesnė įvairovė kultūroje. Žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, ši tema kviečia apmąstyti įvairių asmeninių ir etninių bendruomenių, kurios patyrė genocidą, žiaurumus ar masinius nusikaltimus, istorines patirtis. Šių istorijų kūrybiniai tyrinėjimai – tai galimybė atvirumui, abipusiam pasitikėjimui, sąžiningam dabarties įvertinimui ir teisingesnės ateities viltims.

Įgalintų tapatybių tema taip pat siekia, kad programoje būtų girdimi ukrainiečių balsai, ir skatina bendrus Lietuvos, Prancūzijos, Ukrainos ir kitų šalių menininkų bei institucijų projektus. Šiandieninis politinis Europos kontekstas bus tyrinėjamas per meno kūrinius ir diskusijas apie iššūkius kuriant Europos ateitį.

Išlaisvinta vaizduotė

Ši tema vienija visą programą ir ragina Lietuvos ir Prancūzijos menininkus pamąstyti apie ateities scenarijus ir pramanus, utopijas, distopijas, pasitelkiant galingiausią žmonijos įrankį – gebėjimą fantazuoti, įgalinti svajones ir sužadinti vaizduotę. Tai kvietimas įsivaizduoti ir drauge kurti vietos, kurioje gyvename (Lietuvos, Prancūzijos, Europos, pasaulio) ateitį. Tai kvietimas įsivaizduoti dvidešimt antrąjį amžių ir pasiūlyti ateities scenarijus

Siektina, kad ši tema būtų įpinta į visas kultūros sezono temas, skatintų iš naujo vizualizuoti, įkūnyti ir įžodinti žmogiškumą. Ši tema – tai kvietimas kurti hibridines ateities ekologijas, kuriose mums dar neįsivaizduotinais būdais tilps žmonių bendruomenės, gamta ir išradingumas (moksle ir mene) bei dirbtinis intelektas. Tai ir galimybė įsivaizduoti tokių ryšių poveikį tapatybėms ir sambūviui. Kokios tapatybių ir kitybių tarpusavio santykio galimybės dar yra neišnaudotos ir galėtų būti produktyvios ieškant atsakymų į mus laukiančius iššūkius? Tai tik vienas iš daugelio klausimų, kuriuos kviečiame atsakyti šioje temoje. Kviečiame fantazuoti, kaip atrodytų pasaulis ir Lietuva esant skirtingoms valdymo santvarkoms, atsispiriant nuo pažeidžiamumo logikos kaip pagrindinio atsparumo ir pasipriešinimo hegemoninėms, totalitarinėms struktūroms šaltinio.

„Kitas visuomet yra kitoks, tačiau niekada nėra absoliučiai kitas“ – Viktoras Bachmetjevas

 

Kontaktai

Dėl informacijos apie Lietuvos sezoną Prancūzijoje 2024 m. prašome kreiptis į Lietuvos kultūros institutą el. paštu sezonas2024@lithuanianculture.lt