Lietuvos Kultūros Institutas

Kvietimų rezultatai

Kvietimų rezultatai

Jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos atrankos komisija apsvarstė 133 Lietuvos ir Pancūzijos organizacijų paraiškas. Gruodžio 13 d. baigiamojo posėdžio metu Paryžiuje atrinkti pirmieji projektai sudarysiantys Lietuvos sezono Prancūzijoje programą.

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus 2023-12-14 įsakymas Nr.V-48

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus 2023-12-14 įsakymas Nr.V-49

Antrasis kvietimas paraiškoms vyks sausio 17 – vasario 20 dienomis. Antrojo etapo rezultatus numatoma paskelbti iki kovo 31 dienos.

Visa sezono programa bus paskelbta 2024 m. balandžio mėnesį.