Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos, Vertimų skatinimo programa

Šv. Jeronimo premija skirta Lietuvos literatūros vertėjui į lenkų kalbą Kamiliui Pecelai

Lietuvos kultūros institutas

Gintarės Grigėnaitės (LRKM) nuotr.

Gintarės Grigėnaitės (LRKM) nuotr.

Minint Tarptautinę vertėjų dieną, Kultūros ministerijoje įteiktos vertėjų globėjo Šv. Jeronimo premijos šių metų laureatams – lietuvių literatūros vertėjui į lenkų kalbą dr. Kamiliui Pecelai bei klasikinės kinų ir japonų literatūros vertėjai į lietuvių kalbą doc. dr. Daliai Švambarytei.

K. Pecelos kandidatūrą premijai teikė Lietuvos kultūros institutas, jau daug metų bendradarbiaujantis su vertėju, aktyviai dalyvaujančiu Instituto Vertimų skatinimo programoje.

Gintarės Grigėnaitės (LRKM) nuotr.

Lietuvos kultūros instituto vardu K. Pecelą su premija pasveikino Instituto atstovė Rūta Mėlinskaitė:

„Mielas Kamilai,

Lietuvos kultūros instituto vardu nuoširdžiai tave sveikinu ir dėkoju už visus tavo darbus skleidžiant lietuvių literatūrą Lenkijoje, už tavo žinias ir talentą, patirtį, įgūdžius ir paaukotą savo gyvenimo laiką. Tikiuosi, kad tavo dėka lenkiškai prabils dar ne viena lietuvių autoriaus knyga ir tu toliau rasi savyje noro ir kūrybinių jėgų skaityti ir versti lietuvių literatūrą, nes tai darai be galo profesionaliai ir su įgimta aistra. Premija – tai tik kuklus atpildas už tas nesuskaičiuojamas tavo darbo valandas, bet tegu ji tave įkvepia nesustoti šiame kelyje, nes be tavęs, be jūsų, vertėjų, mažos mūsų kalbos literatūra taip ir liktų gyvuoti savo uždaroje teritorijoje, savo lietuviškame gete – nepažinta, nesuprasta, pati sau. Ir joks dirbtinis intelektas, jokios kompiuterinės programos nepajėgs pagauti tekstuose glūdinčios, dažnai tarp eilučių slypinčios žodžių prasmės, jos visų atspalvių ir pustonių, kuriuos gali sučiupti tik vertėjo žmogaus protas, intuicija ir širdis. Tad dar kartą dėkojame tau, kad esi tas nepamainomas, subtilusis instrumentas, padedantis mums, lietuviams, papasakoti kaimynams, lenkams, savo tautos likimą ir istoriją.”

Lietuvių literatūros vertėjui į lenkų kalbą K. Pecelai Šv. Jeronimo premija skirta už aukštą profesinį meistriškumą ir produktyvumą verčiant į lenkų kalbą šiuolaikinės lietuvių grožinės ir filosofinės literatūros kūrinius bei aktyvią akademinę pedagoginę veiklą garsinant Lenkijoje lietuvių literatūrą, kalbą ir kultūrą. Tarp K. Pecelos vertimų – Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris“, Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum“ (III ir IV dalys), Dainos Opolskaitės „Dienos piramidės“, Aleksandro Štromo „Laisvės horizontai“, Herkaus Kunčiaus „Lietuviškos apybraižos“, Tomo Venclovos ir Leonido Donskio tekstai, kiti lietuvių prozos ir eseistikos kūriniai, taip pat Vilniaus, Kauno architektūros gidai.

Šv. Jeronimo premijas Kultūros ministerija skiria kartu su Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.