Lietuvos Kultūros Institutas

Knygų vertimo skatinimo konkursas

Knygų vertimų skatinimo konkurse pirmenybė teikiama užsienio leidėjams, ketinantiems išleisti lietuvių (arba su Lietuva susijusio) autoriaus (-ių) didesnės apimties teksto (knygos, leidinio) vertimą į užsienio kalbą. Konkurse gali dalyvauti ir Lietuvos leidėjai, tačiau jie privalo pateikti išsamią knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją bei preliminarų jos sklaidos (platinimo) užsienio šalyse planą.

Kreipdamiesi į mus, leidėjai gali tikėtis dalinio arba visiško vertimo išlaidų padengimo. Gali būti skatinamas originaliosios, grožinės kūrybos, vaikų literatūros, taip pat kultūros paveldo leidinių, humanitarinės mokslinės literatūros (filosofijos, literatūrologijos, publicistikos, istorijos bei kitų sričių), taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) vertimas.

Vertimų skatinimo programa skirta skatinti tik ketinama versti kalba dar nepublikuotų tekstų (knygų, leidinių) vertimui. Pirmenybė gali būti teikiama autoriams, kurių tekstai į pasirinktą kalbą verčiami pirmą kartą.

KAIP DALYVAUTI?

Teikiantieji paraiškas dalyvauti Knygų vertimų skatinimo konkurse turi pateikti:
• užpildytą paraiškos formą,
• sutarties su autorinių teisių turėtoju(-ais) kopiją,
• sutarties su vertėju (-ais) kopiją,
• vertėjo(-ų) kvalifikacijos apibūdinimą (pvz., CV, ankstesnių vertimų sąrašą),
• trumpą leidyklos veiklos aprašymą,
• verstinio teksto pasirinkimo motyvaciją,
• knygos leidimo užsienio kalba motyvaciją ir preliminarų distribucijos užsienio šalyse planą (tik Lietuvos leidėjui).

 

Vertimų skatinimo paraiškos forma

 

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas galima teikti tik elektroniniu formatu žemiau nurodytu kontaktu. Paraiškos priimamos du kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir spalio 1 d. Ar patenkinti jūsų paraišką, svarsto nepriklausoma penkių ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.

 

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia programos vadovė Vakarė Smaleckaitė.

Tel. +370 5 2629115

El. p. vakare.smaleckaite@lithuanianculture.lt