Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Violeta Kelertas

Gimimo metai ir vieta

1942, Kaunas (Lietuva)

Išsilavinimas

Aukštasis

Kalbos

Gimtoji - lietuvių
Verčia iš lietuvių kalbos į anglų

Darbinė veikla

Profesorė, vertėja, redaktorė

Verta paminėti

VPU Doctor honoris causa
VDU, Doctor honoris causa
Lietuvos Švietimo ministerijos premija užsienio mokslininkams
Fulbright stipendija 1993-4
IREX stipendija 1986-7

Kontaktai

kelertas@uic.edu

Išverstos knygos

  1. Žemaitė Marriage for Love. A Nineteenth-Century Lithuanian Woman’s Fight for Justice, Los Angeles: Birchwood Press, 2020

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

  1. Come into my Time: Lithuania in Prose Fiction (Lietuvių prozos antologija) Urbana: University of Illinois Press, 1992

Publikacijos periodikoje

  1. Valdas Papievis: Echo, or the Sieve of Time, Kenyon Review, July/August 2019.
  2. Kostas Ostrauskas: The Quartet, The Vilnius Review (reprinted) 2006.
  3. Kostas Ostrauskas: The Quartet, Lituanus, No. 2, pp. 53-81, 1992.
  4. Aušra M. Jurašas: Sandclaviers, 60 p., staged at the Toronto International Theatre Festival, June 1992.
  5. Ričardas Gavelis: Dove of Peace, Index on Censorship, v. 21, No 10, pp. 27-32
  6. Juozas Aputis: The Flying Appletrees, Lituanus,  No. 3, 1980.
  7. Vytautas Mačernis: Vizijos, Lituanus, 1959.