Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Delija Valiukėnaitė

Gimimo metai ir vieta

1944, Memmingen (Vokietija)

Išsilavinimas

1966, bakalauras, anglų literatūra, Hunter Koledžas, Niujorko universitetas (JAV)
1971, daktaratas, anglu literatūra, Brown Universitetas (JAV)

Kalbos

Gimtoji - lietuvių
Verčia iš lietuvių kalbos į anglų

Darbinė veikla

1970-1973 Profesorė, Plymouth Valstybiniam Universitete, New Hampshire (JAV)
1973-2007 Profesorė, Bridgewater Valstybiniam Universitete, Massachusetts (JAV)

Verta paminėti

Oxford-Weidenfeld vertimų apdovadojimų finalininkė (short list) už Dalios Grinkevičiūtės Shadows on the Tundra („Lietuviai prie Laptevų Jūros“), 2019.
Warwick Universiteto vertimų apdovanojimų nominantė (long list) už Dalios Grinkevičiūtės Shadows on the Tundra („Lietuviai prie Laptevų Jūros“), 2019.

Kontaktai

delijava10@gmail.com

Išverstos knygos

 1. Dalia Grinkevičiūtė, Shadows on the Tundra (Lietuviai prie Laptevų jūros), London: Peirene Press, 2018.
 2. Janis Baluodis, Forest Brother (Miškinis). Išversta pagal Kauno nacionalinio dramos teatro užsakymą, 2016.
 3. Aušra M. Sluckaitė, Barbora (pagal Juozo Grušo Barbora Radvilaitė). Išversta pagal Kauno nacionalinio dramos teatro užsakymą, 2015.
 4. Aušra M. Sluckaitė, The White Shroud (pagal Antano Škėmos Balta Drobulė). Išversta pagal Kauno nacionalinio dramos teatro užsakymą, 2013.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

 1. Eugenijus Ališanka, A Storybook Land, Following the Traces of Communism in Albania, Tirana: Konrad Adenauer Stiftung, 15-19.
 2. Edvardas Gudavičius, Foreign versus Native in Lithuanian Culture. Lituanus 51 (Summer 2005).
 3. Tomas Hoskovec, Lithuania as Paradigm: A Central European Destiny. Lituanus 51 (Spring 2005).

Publikacijos periodikoje

 1. Kristijonas Donelaitis, Metai: Eilės iš Sakyklos, Metmenys, 43 (1982), 3-25.
 2. Dievas, Mirtis ir Egzilė Algimanto Mackaus poezijoje, Metmenys, 41 (1981), 5-24.
 3. Review of 98 Poems by Tomas Venclova, World Literature Today, Winter 1979, 160-61.
 4. „O balsas kartais pergyvena širdį“: Tomo Venclovos poezija, Metmenys, 36 (1978), 151-59.
 5. Išeivijos lietuvių literatūros kritika iš anglų-amerikiečių perspektyvos pažvelgus, Metmenys, 35 (1978), 46-98.
 6. S. Eliot’s The Waste Land in Lithuanian Translation, Journal of Baltic Studies, Spring 1976, 109-23.
 7. Jurgis Baltrušaitis and William Blake: A Brief Comparison, Lituanus, 20 (Spring 1974), 58-76.
 8. Šekspyro Otelas pro vertimų Skliautus, Metmenys, 25 (1973), 118-42.