Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Caroline Paliulis

Gimimo metai ir vieta

1949, Paryžius (Prancūzija)

Išsilavinimas

- Sainte Marie vidurinė mokykla Paryžiuje
- Dramos teatro mokslai Charles Dullin
- ENSATT nacionalinė teatro meno ir technikos mokykla
- Lankė geografiją ir istoriją Sorbonos universitete

Kalbos

Gimtoji - prancūzų
Verčia iš lietuvių kalbos į prancūzų

Darbinė veikla

Vadovavo knygnešio J. Masiulio knygynui Panevėžyje
1999 m. įkūrė prancūzų knygyną Prancūzų institute Vilniuje
Nuo 2009 prancūzų teatro trupes Komsa vadovė. Pastatė 5 spektaklius.

Verta paminėti

Prancūzijos Garbės legiono ordinas 2017
2017 metų panevėžietė
Prezidentės medalis "Už nuopelnus Lietuvai", 2018
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis "Tarnaukite Lietuvai", 2017

Kontaktai

karolinavilnius@gmail.com

Išverstos knygos

  1. Markas Zingeris: Iliuzionas, Vilnius: Andrenos leidykla, 2000. Traverses portalas.
  2. Giedrė Jankevičiūtė: Lituanie, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009.
  3. Lituanie, nature, traditions, culture, villes,  Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010.
  4. Héritage artistique d’Antanas Mončys à Palanga („Antano Mončio kūrybinis palikimas Palangoje“), Klaipėda: Druka, 2010.
  5. Kristijonas Donelaitis: Les Saison („Metai“), Paris: Garnier Editions, 2018.

   

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

  1. Marko Zingerio ir Bronius Radzevičiaus novelės rinkiniui Les âmes dans le brouillard, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2003
  2. Eugenijus Ališanka: eilėraščiai, La Nouvelle Alternative Rytų Europos kulturos apžvalga 2001 ir Littérales Poezijos apžvalga 2012

Publikacijos periodikoje