Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Laima Vincė Sruoginytė

Gimimo metai ir vieta

1966, Teaneck, New Jersey (JAV)

Išsilavinimas

Rutgers University, BA, 1990
Columbia University, MFA, 1994
University of New Hampshire, MFA, 2013

Kalbos

Gimtoji kalba - lietuvių
Verčia iš lietuvių kalbos į anglų

Darbinė veikla

Šiuo metu rašo disertaciją išeivijos lietuvių tema

Verta paminėti

PEN Translation Fund Grant,
Poetry Month,
National Endowment for the Arts Award in Literature,
Fulbright Lecturer.

Kontaktai

Laimavince@gmail.com

Išverstos knygos

  1. Matilda Olkinaitė, The Unlocked Diary: The Diary and Poems of Matilda Olkinaitė (Atrakintas dienoraštis), Vilnius: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore: 2020.
  2. Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė, The Fox on the Swing (Laimė yra lapė), New York: Thames and Hudson, 2019.
  3. Aelita Ambrulevičiūtė, Houses that Talk (Prabilę namai: XIX  a. Vokiečių gatvės eskizai), Vilnius: Aukso Žuvys, 2016.
  4. Marcelijus Martinaitis: The Ballads of Kukutis (Kukučio baladės), Todmorden: Arc Publications, 2011.
  5. Marcelijus Martinaitis: K. B., The Suspect (K. B. Įtariamas), New York: White Pines Press, 2009.
  6. Juozas Lukša: Forest Brothers (Partizanai už geležinės uždangos), Budapest: Central European University Press, 2009.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

  1. Poetry of the Holocaust. Todmorden: Arc Publications, 2019
  2. Raw Amber: An Anthology of Lithuanian Poetry, edited and translated by Laima Sruoginis. Salzburg: Poetry Salzburg, 2002.
  3. The Earth Remains: An Anthology of Contemporary Lithuanian Prose, edited and translated by Laima Sruoginis. Vilnius: Tyto alba, 2002.
  4. Lithuania In Her Own Words, edited and translated by Laima Sruoginis, Vilnius: Tyto lba, 1997.

Publikacijos periodikoje