Vertėjai į užsienio kalbas

Pietro U. Dini

Pietro U. Dini

Gimimo metai ir vieta

1960, Pietrasanta (Lucca), Italija

Išsilavinimas

Baigė Pizos universiteto istorinės lyginamosios kalbotyros ir slavistikos kryptį su baltistikos specializacija. Tobulinosi Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. 1995 m. gavo Alexandro von Humboldto stipendiją Göttingene.

Kalbos

Gimtoji kalba – italų
Vertimai iš lietuvių, latvių ir katalonų į italų k.

Darbinė veikla

1996 m. laimėjo konkursą ir profesoriavo Oslo universitete.
Nuo 1998 m. Pizos universitete dėsto baltų filologiją ir bendrąją kalbotyrą.
Nuo 2018 m. ten pat dėsto Vertimo teoriją ir praktiką.

2002 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Tais pačiais metais laimėjo Alexandro von Humboldto fundacijos Wilhelmo Friedricho Besselio tyrimų premiją. 2005 m. išrinktas Vilniaus universiteto garbės daktaru, 2007 m. tapo Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Švento Jeronimo premijos laureatu. 2007 ir 2011 m. apdovanotas LRS Poezijos Pavasario Premiją. Nuo 2003 m. – Latvijos, nuo 2007 m. – Lietuvos, nuo 2010 m. – Göttingeno mokslų akademijos užsienio narys korespondentas. Tais pačiais 2010 metais apdovanotas Trijų Baltijos mokslų akademijų medaliu ir 2011 m. J. Endzelyno premija. 2014 m. apdovanotas LR Kultūros Ministerijos Nešk savo tiesą ir tikėk.
Vienuolikos mokslo ir kultūros žurnalų bei tęstinių leidinių redakcinių kolegijų narys. 1995 m. drauge su Nikolajumi Mikhailovu įkūrė ir redagavo baltistikos žurnalą Res Balticae (iki 2013 m. išėjo 13 tomų). Daugybės straipsnių, vertimų, kelių monografijų autorius.

Kontaktai

pietro.dini@unipi.it

Išverstos knygos

Marcinkevičius J. Mažvydas. Trijų dalių giesmė, Pietrasanta (Lucca), stampa in proprio.

J. Urbšys. La terra strappata. Lituania 1939-40, gli anni fatali, Viareggio, Mauro Baroni editore, 176.

Algirdas Sabaliauskas. Noi Balti (Mes baltai). Edizione italiana, Vilnius – Livorno, Lietuvių kalbos institutas – Books & Company, 2007, 250.

Leonidas Donskis, Potere e immaginazione. Studi di politica e letteratura, Roma, Aracne, 2012, 232.

Leonidas Donskis, Piccola mappa esperienziale. Aforismi, intuizioni, piccole storie, Joker, Novi Ligure, 2012, 116.

Jurga Ivanauskaitė. La strega e la pioggia (Ragana ir lietus), Novi Ligure, Joker Edizioni, 2013, 338.

Leonidas Donskis. 99 storie del Baltico (99 Baltijos istorijos), Novi Ligure, Joker Edizioni, 2014, 194. ISBN: 9788875363758.

Leonidas Donskis. L’età della desensibilizzazione, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2016, 148. ISBN: 9788875363758.

Tomas Kondrotas, Il collezionista di tramonti e altri racconti,  Livorno, B&C, 2016, 170. ISBN: 9788879971393.

Emmanuel Lévinas, La comprensione della spiritualità nelle culture francese e tedesca, Roma, Inschibboleth, 2017, 59-86.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

La nostalgia dei terrestri. Cinque poeti lituani, Viareggio (Lucca), Mauro Baroni editore, 1989, 256.

Racconti lituani, Racconti dal Mondo, Viterbo, Millelire, 1993.

Venclova T. Cinquantuno poesie e una lettera, In forma di parole, Bologna, 2003, 23, 1, 272.

Altre Voci. Nove narratori lituani del secondo Novecento, Livorno, Books & Company, 2006, 174.

Mappa della poesia lituana del secondo Novecento. Le generazioni di mezzo, In forma di parole, Bologna, Associazione culturale In forma di parole, 2006, 1, 226; 2, 288.

Sigitas Geda. Parole che non potrei proferire, Bologna, Asso-ciazione culturale In forma di parole  [Quaderni], 2007, 150.

Kornelijus Platelis. Invito a posporre il viaggio, Salerno,Heimat edizioni, 2007, 120.

Gintaras Grajauskas. Barricate quotidiane, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2008, 126.

Mappa della poesia lituana del terzo Novecento. Poeti deglianni Sessanta, In Forma di parole, Bologna, 2010, 2, 378.

Vytautas Mačernis. Corte consonanze, Novi Ligure, JokerEdizioni, 2010, 174.

Vladas Braziūnas. E ramosa ci accerchierà la sera, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2013, 124.

Jonas Mekas, Il viaggio nella vita, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2014, 130. ISBN: 9788875363604.

Leonidas Donskis. Paralelinės tiesos, collana Athanor, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2014, 48. ISBN: 9788875363567.

Antanas A. Jonynas, Camera poetica, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2016, 132. ISBN: 9788875363840.

Eugenijus Ališanka, Nel corsivo della notte, Novi Ligure, Joker Edizioni, 2018, 142.

Publikacijos periodikoje

Mačernis V. Poesie, Bologna: Associazione culturale In forma di parole, 1986, 7-3, 157–211.

Nyka-Niliūnas A. Traduzioni (Sei poesie), Nativa, Massa, 1988, 3, 4, 13–14.

Aputis J. Quattro novelle, trad. dal lituano, Rassegna Sovietica, Roma, 1989, 4, 119–149.

Marcinkevičius J. Poesie, trad. dal lituano, Associazione culturale In forma di parole, Bologna, 1989, 9, 4, 139–191.

Racconti Lituani: Kondrotas S. T. Il collezionista; Mušinskas D. La severa saggezza d’Europa; Radzevičius B. E si levano le gru, Linea d’Ombra, Milano, 1990, 9, 60–62.

‘R’. Raštas – Scrittura, Dizionario della Libertà, a cura di A. Donati, P. F. Iacuzzi, Firenze, Passigli, 2002, 175–187.

Poesie, Neringa Abrutytė, Torino, 2007, 4–9.

Poesie, Daiva Čepauskaitė, Torino, 2007, 4–9.

Poesie, Gintaras Graujauskas, Torino, 2007, 4–9.

Poesie, Agnė Žagrakalytė, Torino, 2007, 4–9.

Poesie, Sigitas Geda, Torino, 2007, 5–9.

Poesie, Antanas A. Jonynas, Torino, 2007, 5–9.

Poesie, Jonas Mekas, Torino, 2007, 5-9.

Poesie, Kornelijus Platelis, Torino, 2007, 5–9.

[J. Meko eilėraščių vertimai], La Clessidra, 2008, IV serie, 2, 36–41.

Fomina Aleksandra, Le vacanze del nano giallo, 2010 m. Šiaulių literatūros festivalis.

Kalinauskaitė D., A strisce, 2010 m. Šiaulių literatūros festivalis.

Katkus L., Ištraukos iš romano, 2010 m. Šiaulių literatūros festivalis.

Radzevičiūtė Undinė, Quest’anno niente Baden-Baden, 2010 m. Šiaulių literatūros festivalis.

Radzevičiūtė Undinė, Quegli irascibili semidèi, 2010 m. Šiaulių literatūros festivalis.