Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Kamil Pecela

Kamil Pecela

Gimimo metai ir vieta

1984, Olesno (Lenkija)

Išsilavinimas

2015 m. - Jogailos universitetas; polonistika; doktorantūros studijos. Disertacija „Twórczość Rafała Mackiewicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych“. Vadovas prof. habil. dr. Andrzej Romanowski.

2008 m. – Jogailos universitetas; polonistika; magistrantūros studijos (specializacija – Lietuvos kultūra), užbaigtos su pagyrimu. Magistro darbas „Obrazy świata w Dolinie Issy Czeslawa Miłosza”. Vadovė: prof. habil. dr. Jolanta Dudek.

Kalbos

Gimtoji kalba – lenkų
Verčia iš lietuvių kalbos į lenkų

Darbinė veikla

Akademinė veikla:

2010 m. – Jogailos universitetas; polonistika; Lietuvių literatūros istorijos paskaitos.
2011 m. – Jogailos universitetas; polonistika; Poetikos kursas.


Stažuotės ir mokslo darbai užsienyje:

2019 m. sausis – dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Druskininkuose;
2018 m. rugsėjis – stažuotė vertėjams Lietuvos kultūros institute;
2017 m. gegužė – IV Tarptautinis lituanistų kongresas Vroclave;
2015 m. spalis-gruodis – dalyvavimas „Litwa w Krakowie“ sezone;
2015 m. spalis – konferencija "Pasaże Witolda Hulewicza" Vilniuje;
2015 m. rugsėjis – konferencija "Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja" Poznanėje;
2014 m. lapkritis – seminaras vertėjams "Na co się przekłada..." Kaune;
2014 m. gegužė – II Tarptautinis lituanistų kongresas Vroclave;
2013 m. rugsėjis – tyrimai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje ir archyvuose Vilniuje;
2013 m. liepa – vasaros etninės kultūros mokykla „Lietuvių kultūros atradimai“;
2013 m. vasaris-kovas – tyrimai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje ir archyvuose Vilniuje.
2013 m. vasaris – konferencija "Baltistikos Centrai ir Lietuva: Baltistika Pasaulio Kontekste".
2012 m. gruodis – lietuvių-lenkų seminaras „Niekończąca się (Re)Konstrukcja Narodów w Przestrzeni Wielkiego Księstwa Litewskiego” Kaune.
2011 – 2012 m. Kazimiero Būgos stipendija;
2010 m., lapkritis
Tyrimai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje ir archyvuose
Vilniuje.
2009 m. rugsėjis – 2010 m. sausis – semestras Vilniaus universitete pagal „Erasmus“ programą. Išklausyti numatyti dalykai ir rinkta medžiaga disertacijai Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose;
2007 m. liepa-rugsėjis – lietuvių kalbos vasaros kursų kitakalbiams programa Klaipėdos universitete.

Verta paminėti

2016 m. skirta Julijaus Bardacho apdovanojimas už daktaro disertaciją.

Kontaktai

kamil.pecela@gmail.com

https://www.facebook.com/kulturalitwy

Išverstos knygos

 1. Aleksandras Štromas, Horyzonty wolności (Laisvės horizontai), Wrocław: KEW, 2021.
 2. Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum III, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
 3. Wilno XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny (Vilnius 1900-2016. Architektūros gidas), sudarytojos M. Drėmaitė, R. Leitanaitė, J. Reklaitė, Centrum Architektury, 2019
 4. Kowno. XX – XXI wiek. Przewodnik architektoniczny (Kauno architektūros gidas), red. J. Reklaitė, Warszawa: Centrum Architektury, 2019.
 5. Herkus Kunčius, Obrazki litewskie (Lietuviškos apybraižos), Lublin: Warsztaty Kultury, 2019.
 6. Ričardas Gavelis, Wileński poker (Vilniaus pokeris), Wrocław: KEW, 2019.
 7. Dalia Grinkevičiūtė, Litwini nad Morzem Łaptiewów (Lietuviai prie Laptevų jūros), Wrocław: KEW, 2019.
 8. Giedrė Milerytė-Japertienė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990 (Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje, 1945-1990 m.), Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2017.
 9. Rasos Žukienės ir Vidos Mažrimienės straipsniai knygoje: M. K. Čiurlionis. Litewska opowieść, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.
 10. Mindaugo Kvietkausko knygos pirmas skyrius: Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915, (Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904–1915), Kraków: Universitas 2012.
 11. Herkaus Kunčiaus ir Leonido Donskio tekstai knygoje: Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, Rozmowa Polaka z Litwinem, Wrocław: KEW, 2015.
 12. Tomo Venclovos tekstai knygoje: Tomas Venclova, Leonidas Donskis, W poszukiwaniu optymizmu w wieku pesymizmu, Wrocław: KEW, 2015.
 13. Kristupo Saboliaus knygos antroji pusė: Proteusz i radykalna wyobrażeniowość, („Protėjas ir radikalioji įsivaizduojamybė“), Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 2015.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

Publikacijos periodikoje

 1. Dalios Staponkutės esė, „Czas Literatury”, 2018, nr 3.
 2. Tomo Venclovos straipsnis Nie potrzeba nam zajazdów na Litwie, Gazeta Wyborcza.
  Magazyn Świąteczny, 24-25 II 2018.
 3. Donatas Puslys, Strach reżymu, („Černobylio tragedija atskleidė režimo baimę“), „Znak”, nr 731, Kraków 2016.
 4. Rapolo Mackonio atsiminimų fragmentai„Krakowskie Pismo Kresowe” rocznik 3, Kraków 2011.