Vertėjai į užsienio kalbas

Kamil Pecela

Kamil Pecela

Gimimo metai ir vieta

1984, Olesno

Išsilavinimas

2015 m. – Jogailos universitetas; polonistika; doktorantūros studijos. Disertacija: „Twórczość Rafała Mackiewicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych“. Vadovas prof. habil. dr. Andrzej Romanowski.
2008 m. – Jogailos universitetas; polonistika; magistrantūros studijos (specializacija: Lietuvos kultūra), užbaigtos su pagyrimu. Magistro darbas: „Obrazy świata w Dolinie Issy Czeslawa Miłosza”. Vadovė: prof. habil. dr. Jolanta Dudek.

2018 m., rugsėjis
Stažuotė vertėjams Lietuvos kultūros institute

2017 m., gegužė
IV Tarptautinis lituanistų kongresas Vroclave

2015 m., spalis–gruodis
Dalyvavimas „Litwa w Krakowie“ sezone

2015 m., spalis
Konferencija Pasaże Witolda Hulewicza Vilniuje.

2015 m., rugsėjis
Konferencija Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja Poznanėje.

2014 m., lapkritis
Seminaras vertėjams „Na co się przekłada...“ Kaune.

2014 m., gegužė
II Tarptautinis lituanistų kongresas Vroclave.

2013 m., liepa
Vasaros etninės kultūros mokykla. „Lietuvių kultūros atradimai“

2013 m., vasaris
Konferencija "Baltistikos Centrai ir Lietuva: Baltistika Pasaulio Kontekste".

2012 m., gruodis
Lietuvių-Lenkų Seminarija „Niekończąca się (Re)Konstrukcja Narodów w Przestrzeni Wielkiego Księstwa Litewskiego” Kaune.

2011 – 2012 m.
Kazimiero Būgos stipendija.

2009 m. rugsėjis – 2010 m. sausis
Semestras Vilniaus universitete pagal „Erasmus“ programą.

2007 m. liepa–rugsėjis
Lietuvių kalbos vasaros kursų kitakalbiams programa Klaipėdos universitete

Kalbos

Gimtoji kalba – lenkų
Verčia iš lietuvių į lenkų kalbą

Darbinė veikla

2010 m. – Jogailos universitetas; polonistika; Lietuvių literatūros istorijos paskaitos.
2011 m. – Jogailos universitetas; polonistika; Poetikos kursas.

2016 m. – Julijaus Bardacho apdovanojimas už daktaro disertaciją

Kontaktai

kamil.pecela@gmail.com

https://www.facebook.com/kulturalitwy

Išverstos knygos

Mindaugo Kvietkausko knygos pirmas skyrius: Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915, [Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904–1915], Kraków: Universitas 2012.

Herkaus Kunčiaus ir Leonido Donskio tekstai knygoje: Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, Rozmowa Polaka z Litwinem, Wrocław: KEW, 2015.

Tomo Venclovos tekstai knygoje: Tomas Venclova, Leonidas Donskis, W poszukiwaniu optymizmu w wieku pesymizmu, Wrocław: KEW, 2015.

Kristupo Saboliaus knygos antroji pusė: Proteusz i radykalna wyobrażeniowość, [Protėjas ir radikalioji įsivaizduojamybė], Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 2015.

Rasos Žukienės ir Vidos Mažrimienės straipsniai knygoje: M. K. Čiurlionis. Litewska opowieść, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.

Giedrė Milerytė-Japertienė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990, [Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje, 1945-1990 m.], Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2017.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

Publikacijos periodikoje

Donatas Puslys, Strach reżymu, [Černobylio tragedija atskleidė režimo baimę], „Znak”, nr 731, Kraków 2016.

Tomas Venclovos straipsnis Nie potrzeba nam zajazdów na Litwie, [JUZEFAS PILSUDSKIS LIETUVIŲ AKIMIS: NUO MITO IKI APGALVOTO ĮVERTINIMO]„Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny”, 24-25 II 2018.