Lietuvos Kultūros Institutas
Paremti vertimai

Sinfonía de primavera. Antología de poesía lituana del siglo XX

Lietuvos kultūros institutas

Antologijos autoriai – Maironis, Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Antanas Miškinis, Bernardas Brazdžionis, Henrikas Radauskas, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas, Alfonsas Nyka-Nyliūnas, Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis, Jonas Mekas, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, Algimantas Mackus, Janina Degutytė, Algimantas Baltakis, Justinas Marcinkevičius, Jonas Juškaitis, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Vytautas P. Bložė, Jonas Strielkūnas, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Sigitas Parulskis

Antraštė:

Sinfonía de primavera. Antología de poesía lituana del siglo XX

Antraštė (originalo kalba):

-

Autoriai:

Maironis, Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kt.

Kalba:

Ispanų k.

Vertėjai:

Carmen Caro Dugo

Žanras:

Antologija

Leidykla:

Renacimiento

Leidimo metai:

2019

Apimtis:

272 psl.