Dramaturgija, Lietuvos kultūros gidas

Teklė Kavtaradzė

Fotografija Tomo Kaunecko

Teklė Kavtaradzė (g. 1990) kino ir teatro dramaturgė, baigusi studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dar mokantis mokykloje buvo išleista autorės prozos knyga, o pirmoji užbaigta jos pjesė ,,Namisėda, arba Kambarys pilnas personažų“ 2011-aisiais laimėjo „Versmės“ konkursą ir buvo pastatyta Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (2012 m., rež. G. Tuminaitė). Autorei artimos paauglystės temos, jaunatviško maišto dvasia, savęs ieškantys, besiformuojantys personažai. Nuo 2017 m. dirbo su jaunais Lietuvos teatro režisieriais: kartu su Olga Lapina kūrė dramaturgiją spektakliui „Apie baimes“ (Valstybinis jaunimo teatras), su Šarūnu Dateniu į šiuolaikinę teatro kalbą „išvertė“ Carlo Collodi „Pinokio nuotykius (spektaklis „Pinokis“, Vilniaus teatras „Lėlė“) bei Danguolės Kandrotienės „Spintos istorijas“ (spektaklis „Kaime nėra WI-FI“, Vilniaus teatras „Lėlė“), o su Kamile Gudmonaite kaip dramaturgė kūrė spektaklį „Sapnavau sapnavau“, kuriuo gilinosi į kalinių gyvenimus. 

2013 m. „Versmės“ konkursui parašyta pjesė Keletas pokalbių apie (Kristų) – antras dramaturgės kūrinys teatrui, pristatytas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Tik iš dialogų ir monologų sudarytoje pjesėje gilinamasi į šiandienos jaunų žmonių santykius, jų bandymą suartėti. Pjesės personažai pasiklydę tarp žinojimo ir nežinojimo, tikėjimo ir netikėjimo, ilgesio ir artumo… Spektaklis „Keletas pokalbių apie (Kristų)“ (rež. Tadas Montrimas) ilgą laiką buvo rodomas Lietuvos nacionalinio dramos teatro repertuare.