Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos sezono Prancūzijoje kvietimai

Kvietimas siūlyti idėjas Lietuvos sezonui Prancūzijoje 2024 m.

Lietuvos kultūros institutas
Projekto vinjetė

(Vaizdo įrašas iš Idėjų konkurso pristatymo renginio):

Kvietimas siūlyti idėjas Lietuvos sezonui Prancūzijoje 2024 m.

Lietuvos kultūros institutas kviečia Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas siūlyti idėjas Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. programai. Programos renginiai vyks 2024 m. rugsėjo 12 – gruodžio 12 dienomis, tad kviečiame pristatyti išimtinai šiuo laikotarpiu Prancūzijoje planuojamus projektus. Individualiems menininkams paraiškas rekomenduojame teikti per organizacijas. Dėl galimų išimčių susisiekite konsultacijai su Lietuvos kultūros institutu.

Siūlomos idėjos turi atitikti Koncepcijos aprašymą (pagrindinį dokumentą, aprašantį kultūros sezoną) ir žemiau pateiktus kriterijus. Projekto idėjos aprašyme paminėkite instituciją (-as) partnerę (-es) Prancūzijoje arba įvardykite, kokioje meno ar veiklos srityje, su kokio tipo organizacijomis siektumėte bendradarbiavimo.

Kiekvienai siūlomai projekto idėjai pildykite atskirą paraišką. Vienai organizacijai rekomenduojame pateikti ne daugiau kaip tris paraiškas.

Siūlomos idėjos turi atitikti bent vieną koncepcijos aprašyme pateikiamą temą (Globalios kaimynystės, Įgalintos tapatybės ir Išlaisvinta vaizduotė).

Taip pat – bent tris iš penkių žemiau pateikiamų kriterijų:

 1. didinti šiuolaikinės Lietuvos ir lietuvių kultūros matomumą ir žinomumą Prancūzijoje;
 2. išgryninti, sustiprinti ir pagyvinti dabar ir ateityje svarbias europietiškas vertybes: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, žmogaus teises ir reakciją į klimato krizę;
 3. kartu su partneriu (-iais) Prancūzijoje imtis projektų, kalbančių apie bendrą Lietuvos ir Prancūzijos istoriją, kultūrą ir vertybes;
 4. siekti ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Prancūzijos kultūros organizacijų ir specialistų;
 5. sudominti ir įtraukti kuo įvairesnes auditorijas, ypač jaunimą.

 

Projekto idėjos pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. balandžio 10 d. Projekto idėjos pasiūlymo formoje turi būti nurodyta:

– organizacijos pavadinimas;

– trumpas organizacijos pristatymas (+ kontaktiniai duomenys);

– organizacijos partnerės Prancūzijoje pavadinimas (+ kontaktiniai duomenys) arba, jei bendradarbiavimas dar nėra patvirtintas, su kokios srities ar tipo organizacija būtų siekiama dirbti;

– Prancūzijos miestas/regionas, kuriame planuojamas projektas;

– projekto pavadinimas;

– pagrindinė projekto sritis;

– kitos sritys, kurias apima projektas;

– projekto įgyvendinimo datos (veiklos turi vykti tarp 2024 m. rugsėjo 12 d. ir gruodžio 12 d.);

– projekto idėjos aprašymas;

– projekto idėjos sąsajos su sezono koncepcija ir kriterijais;

– projekto eigos aprašymas (pasirengimas, įgyvendinimas, reikalingos paslaugos, pagrindiniai dalyvaujantys menininkai ir kitų sričių specialistai, bendras dalyvių skaičius, įranga, specifiniai techniniai parametrai ir kt.);

– planuojamas projekto biudžetas: a) iki 20 tūkst. Eur; b) iki 50 tūkst. Eur.; c) iki 100 tūkst. Eur.; d) kita.

Pildyti projekto idėjos pasiūlymo formą 

Dažniausiai užduodami klausimai

Idėjų konkurso kvietimą Prancūzijos kultūros organizacijoms skelbia Prancūzų institutas.

 

Remiantis šia informacija ir tuo atveju, jei siūloma idėja atitiks aukščiau nurodytus kriterijus, Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. komisarė susisieks su atrinktų idėjų autoriais ir pakvies oficialiai pateikti detalią projekto paraišką internetu nuo 2023 m. gegužės vidurio. Antrajame etape bus prašoma pateikti išsamų projekto aprašymą, preliminarų projekto biudžetą, nurodant numatomas išlaidas ir pajamas, projekto viešinimo auditorijai strategiją bei komunikacijos planą. Tuomet jūsų projektas bus pristatytas vieno iš Jungtinės atrankos komisijos posėdžių metu (prašome žiūrėti žemiau pateiktą tvarkaraštį), kuri priims sprendimą dėl projekto įtraukimo į programą. Antrojo etapo sąlygos detaliau bus pateiktos Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projektų valstybinio finansavimo taisyklėse.

 

PRELIMINARUS TVARKARAŠTIS (2023-2024 m.)

 • 2023 m. vasario 10 d. – balandžio 10 d.
  Kvietimas siūlyti idėjas
 • Iki 2023 m. gegužės vidurio
  Pradinė pateiktų projektų idėjų atranka
 • 2023 m. gegužės vidurys
  Atrinktoms idėjoms atveriama detalių projekto paraiškų teikimo platforma
 • 2023 m. gegužės pabaiga – rugsėjo pradžia
  Projekto paraiškų teikimas
 • 2023 m. spalis
  Jungtinės atrankos komisijos sprendimai
 • 2023 m. lapkritis
  Įtraukimas į programą (teisės naudoti Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklą suteikimas)
  Pranešimas apie paskirtą finansavimą
 • 2023 m. gruodis – 2024 m. sausis
  Sutarčių sudarymas
 • 2024 m. sausis – rugpjūtis
  Projekto parengiamieji darbai (pvz., tekstų rengimas ir komunikacijos koordinavimas), bendradarbiaujant su Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. komisare
 • 2024 m. kovas
  Antrasis Jungtinės atrankos komisijos posėdis (jei reikės), projektų akreditavimas
  Galutinis programos patvirtinimas
 • 2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d.
  Projekto programos įgyvendinimas

 

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad pildyti detalią projektų pateikimo paraišką Lietuvos kultūros institutas pakvies tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo teikti projekto idėjas terminui jūsų siūloma idėja bus atrinkta.

Prancūzų institutas Paryžiuje taip pat pakvies jūsų partnerį (-us) Prancūzijoje pateikti dalyvavimo prašymą toje pačioje internetinėje platformoje.

 

Kontaktai

Norėdami pasikonsultuoti administraciniais ar turinio klausimais susisiekite su Lietuvos kultūros institutu: sezonas2024@lithuanianculture.lt

Arba telefonu: +370 659 93 829