Lietuvos Kultūros Institutas

Teatras

  • Teatras

    Teatras

    Teatras Lietuvoje žinomas nuo XVI a., kai dvaruose ir Vilniaus universitete pradėta rodyti vaidinimus. Tačiau lietuvišką teatrą pradėta kurti tik XIX a. pabaigoje. Carinei Rusijai tuo metu priklausiusiose Lietuvos teritorijose, dar galiojant lietuvių kalbos ir rašto lotyniškais rašmenimis draudimui, imta organizuoti „Lietuviškuosius vakarus“.

  • Dramaturgija

    Dramaturgija

    Pirmosios dramos Lietuvoje buvo sukurtos Jėzuitų mokyklinio teatro vaidinimams XVI-XVIII amžiuje. Lotyniškai parašytos dramos atspindėjo Baroko epochos kultūrai ir visuomenės ugdymui svarbias vertybes: tarp jų – kuo giliau pažinti valstybės istoriją, įprasminti aktualijas.