Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Proza

Vytautas Martinkus

Vlado Braziūno fotografija

Vytautas Martinkus (g. 1943) atstovauja tų Lietuvos rašytojų kartai, kurių biografijos atspindi sudėtingus laikus ir sumišusias ištikimybes. Septintajame dešimtmetyje pradėjęs mokytis inžinerijos, pradėjo rašyti ir apsakymus (pirmasis jų rinkinysėjo 1969 m.). Pasukęs į filosofiją, daug labiau politizuotą sritį, 1981-aisiais apsigynė daktaro laipsnį. Vėliau dėstė filosofiją,  1977 m. įstojo į Komunistų partiją. Sovietmečiu ėjo įvairias vadovaujančias pareigas Rašytojų sąjungoje, 19901991 m. –  didžiausių politinių sukrėtimų metais buvo jos pirmininku. Atkūrus nepriklausomybę, liko universiteto profesoriumi ir buvo apdovanotas didžiausiais ir sovietinės, ir nepriklausomos Lietuvos literatūros apdovanojimais (įskaitant ir Nacionalinę kultūros ir meno premiją 2018 metais) 

Filosofija ir istorija, kiek mažiau inžinerija, buvo svarbiausios jo kūrybos temos, nors vienas iš parašytų romanų pasakoja išgalvotą Lietuvos aviacijos tėvo Aleksandro Griškevičiaus biografiją 

Tavo bažnyčios rūsys (The Crypt of Your Church). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018, 512 p. 

500 romano puslapių aprėpia 500 Lietuvos istorijos metų ir nutikimų, kuris – du žiedai su brangakmeniais, vienas jų senovinis ir karališkasis, kitas – padirbtas talentingo alchemiko. Žiedus perduoda iš kartos į kartą, dovanoja kaip piršlybų dovaną, praranda ar pavagia, o jų besikeičiantys savininkai atspindi ištisą įvairiausių visuomenės sluoksnių ir istorinių laikų personažų galeriją. Knygą sudaro keturios dalys, reprezentuojančios keturis alcheminius elementus, atitinkamai jų pasakotojai kalba skirtingais balsais, ir tai yra viena stipriųjų romano pusių, kurią giria visi recenzentai. Galima būtų teigti, kad lietuviškos tapatybės konceptas yra pernelyg romantizuojamas, galbūt senamadiškas, vis dėlto mitologinės, religinės, archetipinės dimensijos, kaip ir istoriniai tyrimai, neabejotinai suteikia turiningą skaitymo patirtį.