Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Menininkai

Nomeda ir Gediminas Urbonai

Futurity Island. Nomeda & Gediminas Urbonas in collaboration with Indrė Umbrasaitė, Nicole L’Huillier, Tobias Putrih, 2019.

Nomeda ir Gediminas Urbonai (g. 1968 ir 1966) yra menininkai, edukatoriai, tyrėjai ir „US: Urbonas Studio“ tarpdisciplininės tyrimų praktikos įkūrėjai. Ši praktika įgalina mainus tarp įvairių žinių kūrimo ir meninės praktikos formų. Jungdami urbanistiką, naujas medijų priemones, socialinius mokslus ir pedagogiką, jų projektai kritiškai sprendžia pilietinės erdvės ir ekologijos pokyčių klausimus, skatina kolektyvinę vaizduotę. 

N. ir G. Urbonai  už socialiai interaktyvias ir tarpdisciplinines praktikas tiriant konfliktus bei prieštaringumus, kuriuos iškelia ekonominės, socialinės ir politinės sąlygos valstybėse, patiriančiose pereinamąjį laikotarpį pelnė tarptautinį pripažinimą. Dažnai pradėdami savo darbus nuo archyvinio tyrimo, vėliau juos išplėtoja į sudėtinius, įvairias disciplinas įtraukiančius projektus, kuriuose tiriama miesto aplinka, architektūros raida, kultūrinis bei technologinis paveldas, aplinkodaira ir ekosisteminiai ryšiai. Jie braižo socialinės ir meninės praktikos modelius, siekdami sukurti save organizuojančias struktūras, kurios kvestionuotų laisvės reliatyvumą; dažnai meno platformą naudoja tam, kad viešąsias erdves padarytų tinkamas įvairių socialininų grupių įsitraukimui. Jų kūryboje derinami naujųjų ir tradicinių medijų įrankiai, dažnai – ir kolektyvinė veikla, pavyzdžiui, dirbtuvės, paskaitos, diskusijos, televizijos programos, interneto pokalbių svetainės ir vieši protestai; visa tai atsiduria meno, technologijų ir socialinės kritikos sankirtoje.

N. ir G. Urbonai savo darbus eksponavo San Paulo, Berlyno, Maskvos, Liono, Gvangdžu Busano ir Taipėjaus meno bienalėse, Folkstono trienalėje, Venecijos architektūros bienalėje, taip pat daugelyje tarptautinių meno renginių, tarp jų – „Manifesta“ ir „documenta“, taip pat atstovavo Lietuvai Venecijos bienalėje bei surengė personalinę parodą „MACBA“ Šiuolaikinio meno muziejuje Barselonoje. Jų kūryba įvertinta daugeliu aukšto rango stipendijų bei apdovanojimų, tarp jų Lietuvos nacionaline premija (2007), Montalvo meno centro Kalifornijoje stipendija (2008), geriausio tarptautinio menininko prizu Gvangdžu bienalėje (2006) ir specialiuoju Venecijos bienalės prizu už geriausią nacionalinį paviljoną (2007). 1993 m. N. G. Urbonai įkūrė pirmąją nepriklausomą tarpdisciplininio meno instituciją „Jutempus“, 2000 m. inicijavo „VILMA“ (Vilnius Interdisciplinary Lab for Media Arts) medijų meno platformos veiklą, leido internetinį medijų meno žurnalą „Balsas“.   

Jų darbai apie meninį tyrimą kaip intervenciją į socialinę ir politinę krizę buvo publikuoti knygose „Villa Lituania“ („Sternberg Press“, 2008) ir „Devices for Action“ („MACBA Press“, 2008). G. Urbonas redagavo rinktinę Public Space? Lost & Found (MIT Press, 2017), suvienijusią menininkus, planuotojus, teoretikus ir meno istorikus, jiems nagrinėjant sudėtingus viešosios erdvės kūrimo ir panaudojimo bei vaidmenų, kuriuos joje vaidina menas, tarpusavio ryšius. Jų redaguotą knygą „Pelkės ir Naujasis Įsivaizdavimas: apie meno, architektūros ir filosofijos bendrabūvį“ 2020 m. išleis „Sternberg Press“ ir „MIT Press“. 

N. ir G. Urbonų yra įtraukti į šiuolaikinio meno kolekcijas MACBA – Barselonos šiuolaikinio meno muziejuje, FRAC „Nord-Pas de CalaisDunkerke, Helsinkio dailės muziejuje, „Kiasma“ šiuolaikinio meno muziejuje Helsinkyje, Šverino valstybiniame dailės muziejuje Vokietijoje, Luigi Pecci šiuolaikinio meno centre Italijoje, Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje.

N. ir G. Urbonai dėsto ir skaito paskaitas tarptautiniu mastu. N. ir G. Urbonai Norvegijos mokslo ir technologijos universitete ėjo nuolatinių dėstytojų pareigas (2005-2009). Šiuo metu jie dirba kviestiniais profesoriais Vytauto Didžiojo universitete Kaune, CAFA Centrinėje dailės akademijoje Pekine ir NABA Naujojoje vizualiųjų menų akademijoje Milane.

G. Urbonas – MIT meno, kultūros ir technologijų studijų programos profesorius (Kembridžas, JAV), N Urbonienė – MIT tyrėja ir Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto doktorantė (Trondheimas, Norvegija). Menininkai gyvena ir dirba Kembridže (JAV) ir Vilniuje.

  

http://www.nugu.lt/us