Lietuvos Kultūros Institutas
Lietuvos kultūros gidas, Poezija

Kornelijus Platelis

Algimanto Aleksandravičiaus fotografija

Kornelijus Platelis (g. 1951) – poetas, vertėjas, eseistas. Baigęs Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dirbo įvairiose statybos organizacijose. Buvęs kultūros ir švietimo viceministras, Druskininkų meras, švietimo ir mokslo ministras. Nuo 2001 m. dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju redaktoriumi. K. Platelis yra Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos PEN centro narys, 19911995 m. jo pirmininkas. Nuo 1990 m. „Poetinio Druskininkų rudens valdybos pirmininkas. 

Platelis yra aštuonių poezijos knygų autorius, pats į lietuvių kalbą išvertė nemažai Amerikos ir Europos poetų kūrybos. Jo bibliografijoje daugybė įvairių literatūrinių ir kultūrinių esė rinkinių. K. Platelio kūryba, analizuojanti asmens ir sociumo išsilaisvinimo bei laisvės galimybes, individualios ir kolektyvinės etikos raidą istorijos ir mitų labirintuose, išversta į 24 Europos ir Azijos kalbas ir yra pelniusi daugybę apdovanojimų bei prizų, įskaitant visus reikšmingiausius lietuvių literatūros apdovanojimus. 

Naujausiame eilėraščių rinkinyje „Įtrūkusios mėnesienos“ (2018) poetas meistriškai kaitalioja poetinius registrus ir kaukes. Pirmuosiuose dviejuose skyriuose vyrauja išpažintiniai eilėraščiai. Pagrindinės temos – senatvė, vidinio pasaulio kaip mechanizmo (tokią metaforą Platelis pasitelkia subjekto psichikai nusakyti) veikimo principai, sąveikos su kitais (ne)galimybė, nykimo ir mirties paslaptis. Vienu svarbiausių įvaizdžių tampa stiklo ar plastiko pertvara, perteikianti buvimo pasaulyje būseną – eilėraščių kalbantysis tuo pat metu yra su kitais, greta kitų, tačiau nematoma siena nuo visų atskirtas. Antrojoje rinkinio dalyje, pasitelkiant Antikos, rytų poezijos įvaizdžius, kuriamas erotinis mitas. Erosas K. Platelio eilėraščiuose – tai anapusybės, šventumo prieiga. Paskutinysis skyrius skirtas šiandienos pasaulio realijoms, kurios perteikiamos grakščiose humoreskose.