Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Briuselyje ekspertai diskutavo apie meno ir kultūros integravimą į sveikatos ir socialinės rūpybos sistemas

Lietuvos kultūros institutas
Renginio dalyviai

Gegužės 23 dieną Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, „Culture Action Europe“ ir tarptautinė organizacija „Red Noses“ surengė renginį „Kultūra ir psichikos sveikata – praktika ir politika“ Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Briuselyje.

Virš 100 klausytojų auditoriją pritraukęs renginys buvo ES projektų „CultureForHealth“ ir „Clowning Connects Us“ dalis. Renginio tikslas buvo parodyti, kaip menas ir kultūra prisideda prie sveikatos ir gerovės bei aptarti, kaip šiuos metodus galima integruoti į sveikatos ir socialinės rūpybos sistemą.

Renginys prasidėjo J. E. Arnoldo Pranckevičiaus, ambasadoriaus, Lietuvos nuolatinio atstovo ES, sveikinimo kalba, po kurios buvo parodytas lietuvių autorių NARA dokumentinis filmas, sukurtas pagal projektą „Clowning Connects Us”. Filme užfiksuotos ryšio akimirkos tarp klounų artistų ir jų žiūrovų, tarp kurių – ir demencija sergantys pagyvenę žmonės ir autizmu sergantys vaikai.

Indrė Juodikė, tarptautinio projekto CREATIVE HOME(less) vadovė, renginyje kalbėjo apie tai, kaip minimaliomis biudžeto lėšomis paremtas bendradarbiavimas su vizualiojo meno terapeutu suteikė benamių prieglaudos gyventojams vilties ir paskatino juos imtis transformuojančių, gyvenimą keičiančių veiksmų. Roma Survilienė, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro vadovė, pristatė Lietuvos atvejų tyrimus apie kultūrinės veiklos naudą psichikos sveikatai.

Renginys baigėsi politine diskusija su ES institucijų sprendimų priėmėjais iš sveikatos, socialinės ir kultūros sričių. Diskusijoje dalyvavo Dr. Nils Fietje, PSO Europos regioninio biuro elgesio ir kultūros įžvalgų skyriaus darbuotojas. Jis diskusijoje nagrinėjo kultūros indėlio į sveikatą įrodymus, ypač poveikį psichikos sveikatai, skatino pereiti nuo atskirų projektų įgyvendinimo prie politika grindžiamo požiūrio į kultūros poveikį sveikatai.

Pernille Weiss, Europos Parlamento narė, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narė aptarė kaip Europos Parlamentas ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas gali atkreipti dėmesį į meno įtaką sveikatai ir kokiomis strategijomis galima gerinti sveikatos politikos formuotojų žinias šioje srityje.

Georg Haeusler, Europos Komisijos švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato direktorius kalbėjo apie tai ar ES lygmeniu skatinamas kultūros poveikis sveikatai ir kokių veiksmų gali imtis Europos Komisija.

Roma Survilienė rekomendavo gerinti bendradarbiavimą, užtikrinti finansavimą, skatinti moksliniais tyrimais pagrįstą praktiką ir propaguoti politinę paramą siekiant padidinti kultūros indėlį į sveikatą ir gerovę, remiantis jos įgyvendintu projektu „Menas žmogaus gerovei“.

Diskusiją moderavo Larsas Ebertas, organizacijos „Culture Action Europe” generalinis sekretorius.

Projektą finansavo Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“, Austrijos Federacinė ministerija,  Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje, Lietuvos kultūros institutas.