Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Projekto JONAS MEKAS 100! naujienos, Susijusios naujienos

Hanoveryje ir kituose miestuose – Jono Meko 100-mečio retrospektyvos

Lietuvos kultūros institutas
Renginio reklama

Lapkričio 25-26 dienomis „Kino im Sprengel” Hanoveryje rengiamos kelios Jonui Mekui skirtos filmų peržiūros. Pirmąjį vakarą bus rodomi keturi trumpo metro filmai: dokumentinis „Kalbėti į pačią širdį” (Bytautė Pajėdienė, Petras Abukevičius, Kornelijus Matuzevičius, 1976), kuriame užfiksuotas ilgesiu gimtinei persmelktas pirmasis Jono ir Adolfo Mekų apsilankymas Lietuvoje 1971 m.; „Savojo aš beieškant” (Rimtautas Šilinis, 1977) – darbinė filmo medžiaga, nepatekusi į filmą; Roberto Verbos „J. Mekas” (1980), kuriame Jonas Mekas kalba apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą dailininko namuose-muziejuje Druskininkuose.

Trumpametražių filmų vakarą užbaigs paties J. Meko filmas „Zefiro Torna, arba Scenos iš George Maciuno gyvenimo” (1992), kuriame jis skaito savo dienoraščius ir pasakoja apie Mačiūno mylimą kompozitorių Claudio Monteverdi, kurio madrigalas „Zefiro Torna” ir nuskamba filmo finale.

Antrąjį vakarą bus rodomas J. Meko filmas „Judėdamas pirmyn aš retkarčiais pastebėdavau grožį” (As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2000 m.).

https://www.kino-im-sprengel.de/

Visi filmai Lietuvos kino centro ir Lietuvos kultūros instituto dėka išversti ir subtitruoti vokiečių kalba. Tai antroji J. Meko 100-mečiui skirta programa Hanoveryje – „Sprengel” muziejuje pavasarį prasidėjusioje jubiliejinėje renginių programoje buvo parodyti keturi filmai bei pristatytas Niujorko dienoraščių antrasis tomas, išleistas „Spector Books” leidyklos Leipcige.

Po Hanoverio Jono Meko filmų peržiūros gruodį persikels į Frankfurto kino muziejų, Bilefeldą, Heidelbergą ir Diuseldorfą. Jono Meko programas inicijavo Lietuvos kultūros atašė Vokietijoje Rasa Balčikonytė, finansavo Lietuvos kino centras ir Lietuvos kultūros institutas. Jono Meko šimtmečiui skirta programa Vokietijoje baigsis tarptautiniu savaitės trukmės renginiu Berlyno „Arsenale” sausio 18-25.

Daugiau nei iš 50 įvairių renginių sudarytą tarptautinę Jono Meko 100-mečio programą organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kultūros atašė ir Jono Meko fondas (Estate of Jonas Mekas). Kino peržiūros, parodos, videoinstaliacijos, koncertai, poezijos skaitymai, diskusijų ir teminių rezidencijų programos, kūrybinės poezijos vertimų dirbtuvės, leidybiniai sumanymai ir kitos iniciatyvos vyksta solidžiose, gerai žinomose kultūros institucijose keliolikoje pasaulio šalių. Programą iš dalies finansuoja LR kultūros ministerija. „Jonas Mekas 100!“ programa pateikiama tinklalapyje www.jonasmekas100.com.