Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos

Lietuvos poetės tarptautiniame festivalyje Vienoje ir Miunchene

Lietuvos kultūros institutas
Du žmonės scenoje

Corelius Hellis ir Agnė Žagrakalytė

Spalio pabaigoje Vienoje jau šeštą kartą atidaryta tarptautinė poečių bienalė SHAMROCK, trukusi iki lapkričio 7 dienos. Šiais metais bienalės motto skambėjo Davido Bowie žodžiais – „Where are we now?“. Bienalės organizatoriai kvietė svarstyti, kaip ir kiek šiandien girdimas poečių balsas įvairiuose šalyse ir visuomenėse, ką pavyko dėl to padaryti ir ko toliau siekiama. Poezija jaudina, sukrečia, guodžia, žadina ir aštrina suvokimą, kartais ir skatina veikti. Šešiasdešimt poečių iš dvidešimties šalių su kolegėmis iš Vokietijos ir Austrijos skaitymais, performansais ir diskusijomis kvietė šioms temoms skirtam meniniam ir socialiniam dialogui.

Šiais metais viešniomis festivalis pasirinko keletą šalių, tarp jų ir Lietuvą, kuriai atidaryme Vienos literatūros namuose spalio 28 d. atstovavo Jurgita Jasponytė.

Du žmonės skaito eilėraščius scenoje

Cornelius Hellis ir Daiva Čepuskaitė

Lapkričio 4 d. į Miuncheną persikėlusį festivalį pradėjo taip pat Lietuvos poetės Agnė Žagrakalytė ir Daiva Čepauskaitė, perskaičiusios ir dalyvauti negalėjusios Vaivos Grainytės naujai išverstą kūrybą.

Visus festivalyje skambėjusius eilėraščius į vokiečių kalbą vertė ir Lietuvos skaitymus vedė literatūrologas ir vertėjas Cornelijus Hellis.

Lietuvos poečių dalyvavimą bendradarbiaudami su festivaliu organizavo kultūros atašė Vokietijoje, Lietuvos ambasada Austrijoje ir Lietuvos kultūros institutas.