Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos

„Galinių fasadų modernumas. Foto-esė” Balstogėje ir kiti „Kaunui – Europos kultūros sostinei 2022“ skirti renginiai Lenkijoje

Lietuvos kultūros institutas
Kauno pastatų fotografijos

Eduardo Mazulo nuotrauka

Sausio ir vasario mėnesiais Lenkijos miestuose įvyko „Kaunui – Europos kultūros sostinei 2022“ skirti renginiai, praneša LR kultūros atašė Lenkijoje Rasa Rimickaitė.

Balstogės Politechnikos instituto Architektūros fakulteto meno galerijoje atidaryta Gintaro Česonio fotografijų paroda  „Galinių fasadų modernumas. Foto-esė”.

Parodos atidaryme dalyvavo Balstogės Politechnikos universiteto rektorė, mokslininkai, architektai, kultūros, meno ir verslo atstovai, studentai, Lenkijos lietuvių bendruomenės nariai. Parodos kuratorė meno istorikė ir kritikė Eulalia Domanowska pasidžiaugė, kad Kaunui tapus Europos kultūros sostine, galime pristatyti vieną išskirtiniausių Kauno miesto vertybių – jo moderniąją architektūrą.

Parodos autorius Gintaras Česonis pabrėžė, kad vienas svarbiausių kaunietiškosios architektūros bruožų – tai savita tradicijos ir naujumo sąveika, kurią itin išraiškingai atskleidžia semantiniai paradinio ir galinio fasado skirtumai. „Paradoksalu, bet būtent galinės namų erdvės, kuriuose dominuoja pragmatiškas utilitarizmas, šiandiena mums atsiskleidžia kaip autentiškas modernizmo estetikos liudijimas. Modernistinis miesto veidas žvelgiant iš kiemo pusės atsiskleidžia kur kas išraiškingiau nei galime pastebėti eidami gatve. Šiame paradokse slypi vienas iš ryškesnių Kauno genius loci bruožų“, pristatydamas pastatų kiemo fasadų fotografijas kalbėjo menininkas.

Prieš parodos atidarymą įvyko lenkų kalba išleistos knygos „Kaunas 1918-2015 m. architektūros gidas“ (lenk. „Kowno XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny“) pristatymas ir diskusija, kurioje dalyvavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prof. dr. Marija Drėmaitė, KTU ASI Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas dr. Vaidas Petrulis ir lenkų architektūros istorikas, Kauno architektūros gido lenkų kalba mokslinis redaktorius Grzegorz Piątek. Finansiškai parodą ir knygos vertimą ir jos pristatymą rėmė Lietuvos kultūros institutas ir Lietuvos garbės konsulas Balstogėje.

Parodos fragmentas

Balstogės miesto savivaldybės nuotrauka

Dėmesys Kaunui tuo nesibaigė. Pagrindinėje Balstogės miesto Tado Kosčiuškos aikštėje eksponuojama paroda „Kaunas – Europos kultūros sotinė 2022“, kurioje pristatomos dešimt lietuvių, lenkų, anglų ir baltarusių kalbomis parengtų skaidrių, informuojančių apie šių metų Europos kultūros sostinės – Kauno – renginius. Parodą drauge su LR Ambasada ir LR kultūros atašė Lenkijos Respublikoje suorganizavo Balstogės miestas, tapęs Kauno miesto partneriu dar 1994 m. Paroda taip pat yra pristatoma ir skaitmeniniu formatu Balstogės miesto tinklalapyje, anonsuojama vietos žiniasklaidoje, kurios straipsniuose Balstogės gyventojai yra skatinami aplankyti Kauną ir dalyvauti „Kauno – Europos kultūros sotinės 2022“ renginiuose.

„Kaunui – Europos kultūros sostinei 2022“ skirta paroda buvo pristatyta taip pat ir Torūnės gyventojams ir svečiams. Torūnė ir Kaunas aktyviai bendradarbiauja nuo 2018 m.

Bendradarbiaujant su Gdansko miesto savivaldybe, verslo partneriais „Olivia Business Center“ (liet. – Olivijos verslo centras) ir Lietuvos garbės konsulu Gdanske, itin prisidedančiu prie Lietuvos kultūros, meno ir verslo populiarinimo Lenkijos Pajūrio vaivadijoje, Kaunui kaip Europos kultūros sostinei skirtos parodos atidarytos taip pat Gdanske ir Oliwoje.

Prieš parodų įvyko susitikimas su Gdansko miesto mere Aleksandra Dulkiewicz, kuri metu aptarti kultūrinio bendradarbiavimo planai ir galimybės Gdanske pristatyti Kauno menininkų kūrybą, minėti. Vilniaus, iš kurio į Gdanską po II Pasaulinio karo persikėlė daug Vilniaus gyventojų, 700-ąjį įkūrimo jubiliejų 2023 m. Gdansko miesto merė taip pat pasveikino Vilnių tapus UNESCO literatūros miestu ir išreiškė viltį, kad Vilnius aktyviai rems Gdansko siekį taip pat pelnyti šį titulą.

Kaunui skirtų parodų Gdanske ir Oliwoje eksponavimo metu taip pat bus pristatyta knyga „Kaunas 1918-2015 m. architektūros gidas“ bei įvyks M. Drėmaitės ir G. Piąteko diskusija apie Kauną ir jo architektūrą.

Į parodų atidarymus Balstogėje, Torūnėje, Gdanske ir Oliwoje buvo pakviesti vietos gyventojai, kultūros, verslo ir žiniasklaidos atstovai, Lenkijos lietuvių bendruomenių nariai, kuriems parodų atidarymo metu buvo pristatyta ir „Kauno – Europos kultūros sotinės 2022“ renginių programa kviečiant visus, kuriems artima kultūra ir menas, atvykti į Kauną ir aktyviai dalyvauti Europos kultūros sostinės renginiuose. Parodas ketinama atidaryti taip pat ir kituose Lenkijos miestuose.

„Kauno – Europos kultūros sotinės 2022“ programa yra plačiai pristatoma ir Lenkijos žiniasklaidoje. Apie ją rašo Lenkijos tinklaraštininkai ir nuomonės formuotojai (influenceriai):

Parodų eksponavimo partneris – Lietuvos kultūros institutas, finansiniai rėmėjai: LR ambasada Lenkijoje, Lietuvos garbės konsulai Balstogėje, Torūnėje, Gdanske, privatūs asmenys.