Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Projekto VKM naujienos

STABDOMAS: Atviras kvietimas siūlyti idėjas kūrybinėms dirbtuvėms ir nuotoliniams renginiams Vilniaus knygų mugėje 2021

Lietuvos kultūros institutas

DĖL VILNIAUS KNYGŲ MUGĖS ATIDĖJIMO KVIETIMAS YRA LAIKINAI STABDOMAS.

Daugiau informacijos – netrukus.

 

Kreipiamės į organizacijas ir kūrėjus su pasiūlymu bendradarbiauti kuriant Vilniaus knygų mugės 2021 Jaunųjų skaitytojų salės kultūrinę programą.

Atviras kvietimas siūlyti idėjas kūrybinėms dirbtuvėms (gyvų susitikimų formatas)

Kviečiame organizacijas ir kūrėjus teikti paraiškas rengti kūrybines dirbtuves vaikams ir  jaunimui, susijusias su skaitymo skatinimu ir knygos kultūra, Vilniaus knygų mugėje 2021 m. vasario 25-28 dienomis, Litexpo parodų ir kongresų centre. 

 Reikalavimai kūrybinėms dirbtuvėms: 

 • minimali vieno užsiėmimo trukmė – 1 val.; 
 • kūrybines dirbtuves įgyvendinanti organizacija arba kūrėjas turi turėti dirbtuvių organizavimo ir vedimo patirties; 
 • kūrybinės dirbtuvės bus įgyvendinamos atsižvelgiant į Covid-19 prevencijai taikomus aktualius reikalavimus (mugės organizatoriai vykdys dalyvių registracijąužtikrins ne mažesnio kaip 1 m atstumo išlaikymą tarp sėdimų vietųDirbtuvių organizatoriai atsako už asmens apsaugos priemonių naudojimą ir dirbtuvėse naudojamų priemon saugumą ir (-ar) dezinfekciją), arba papildomus reikalavimus, jei tokie bus taikomi mugės metu. 

 Kūrybinėms dirbtuvėms bus suteikta: 

 • erdvė dirbtuvėms su stalais ir kėdėmis Jaunųjų skaitytojų salėje (4 salė); 
 • finansavimas (žr. paraiškos formą); 
 • viešinimas Vilniaus knygų mugės informaciniuose leidiniuose ir kitais sklaidos kanalais. 

 Paraiškos formą galite atsisiųsti čia

 

Atviras kvietimas siūlyti idėjas nuotoliniams renginiams 

 Kviečiame organizacijas ir kūrėjus teikti paraiškas nuotoliniams renginiams vaikams ir jaunimui iš Vilniaus knygų mugės Jaunųjų skaitytojų salės 2021 m. vasario 25-28 dienomis, Litexpo parodų ir kongresų centre. Nuotolinės renginių programos dėmesio centre  naujų formatų, kūrybiški ir įtraukiantys virtualūs renginiai, orientuoti į vizualinį pasakojimą ir skaitymo skatinimą. 

 Reikalavimai nuotoliniam renginiui: 

 • maksimali vienos transliacijos trukmė  1 val.; 
 • nuotolinis renginys turi būti orientuotas į plačią jaunųjų dalyvių auditoriją, būti edukacinio ir pramoginio pobūdžio* 
 • pirmenybė teikiama idėjoms, kurios skatina dalyvių įsitraukimą (per ZOOM ar kt. platformą). 

Nuotoliniam renginiui įgyvendinti bus suteikta: 

 • nuotolinėms transliacijoms parengta ir apipavidalinta erdvė su filmavimo įranga ir techniniu jos aptarnavimu; 
 • renginio transliavimas Vilniaus knygų mugės Facebook paskyroje, Youtube kanale; 
 • finansavimas (žr. paraiškos formą); 
 • viešinimas Vilniaus knygų mugės informaciniuose leidiniuose ir kitais sklaidos kanalais.

Paraiškos formą galite atsisiųsti čia

Svarbu: Jaunųjų skaitytojų salėje planuojami renginiai nėra skirti tiesioginei knygų ar kitų produktų reklamai. 

 

Kviečiame teikti pasiūlymus ir užpildytą paraiškos formą iki lapkričio 27 d. atsiųsti Ignei Alėbaitei, el. paštuigne.alebaite@lithuanianculture.lt. 

Su atrinktais pareiškėjais susisieksime iki gruodžio 11 d.