Lietuvos Kultūros Institutas
Instituto veikla, Kultūros atašė veikla, Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Ukrainoje išleistas specialus Lietuvos fotografijai skirtas leidinys

Lietuvos kultūros institutas

Prasidėjusius Lietuvos fotografijos mėnesio Kijeve renginius papildė specialaus žurnalo „Antikvar“ numerio pristatymas. Šis meno ir kolekcionavimo temas gvildenantis leidinys naują numerį skyrė Lietuvos fotografijai.

Žurnale pasakojama apie Lietuvos fotografijos mokyklos formavimąsi, jos tradicijas  ir raidą. Pristatomos pagrindinės Lietuvos fotografijos vystymosi kryptys, ryškiausi jų atstovai. Plačiau aprašomi Lietuvos fotografijos mėnesio Kijeve parodų autoriai, jų kūrybos kontekstas. Atskiri straipsniai skirti įvairių fotografų kartų kūrybai apžvelgti: nuo klasikų iki jaunųjų fotomenininkų, neaplenkiant ir žymiausio Lietuvos išeivijos menininko – kino avangardisto Jono Meko.

Ryšiai tarp Lietuvos ir Ukrainos fotomenininkų visada buvo ypatingi. Sunku rasti kitą tokią meno sritį, kur būtų taip ryškiai išreikštas abiejų šalių atstovų kūrybinių idėjų bendrumas. Tai nenuostabu – daugelį vyresnės kartos Ukrainos ir Lietuvos fotomenininkų sieja ilgametė draugystė ir kūrybinis bendradarbiavimas. Rinkdami medžiagą žurnalo rengėjai netikėtai atrado Jurijaus Rupino dienoraščiuose, kurių fragmentai spausdinami, aprašytų  kolegų fotografų nuotykius Viniuje iliustruojančius unikalius kadrus (fotografijų autoriai Jurijus Rupinas, Borisas Michailovas, Vitas Luckus). Spausdinami ir itin reti Vito Luckaus fotoportretai (autoriai Oleg Maliovanyj, Jurij Rupin) iš ukrainiečių kolekcionieriaus Boriso Griniovo bei Charkovo fotografijos mokyklos muziejus kolekcijų.

Gražios bendradarbiavimo tradicijos išliko – naujoji karta randa naujas formas sau aktualioms užduotims spręsti. Nuo 2019 metų pradėjusioje veikti Klaipėdos fotografijos rezidencijoje jau apsilankė nemaža ukrainiečių fotografų ir fotografiją tyrinėjančių menotyrininkų grupė. Žurnale pasakojama ir apie šią iniciatyvą.

Leidinio tekstų autoriai – Tomas Pabedinskas, Agnė Narušytė, Virginijus Kinčinaitis, Danguolė Ruškienė, Galina Gleba. Čia taip pat publikuojami ir Ukrainos menotyrinininkių Anastasijos Leonovos ir Galinos Glebos interviu su Aleksandru Macijausku, Rimaldu Vikšraičiu, Agne Narušyte. Ir, žinoma, tekstus lydi įspūdingos fotografijos.

Leidybinio projekto iniciatorius – Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, partneriai – Lietuvos kultūros institutas, Charkovo fotografijos mokyklos muziejus. Leidinio sudarytojas – Darius Vaičekauskas.