Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimai!

Lietuvos kultūros institutas

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimai (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards) – svarbiausias įvertinimas Europos Sąjungoje už pasikeimus kultūros paveldo srityje. Šiais apdovanojimais pagerbiami išskirtiniai paveldo išsaugojimo projektai, novatoriški moksliniai tyrimai, ypatingi pavienių asmenų ar jų grupių nuopelnai paveldo išsaugojimo srityje, švietimo, mokymo ir visuomenės informavimo iniciatyvos.

2020 m. ir 2021 m. apdovanojimuose iš pateiktų paraiškų bus atrinkti ir du pasiūlymai, kuriems bus skirti naujai įsteigti ILUCIDARE specialieji prizai už geriausias kultūros paveldo inovacijos ir diplomatijos praktikas.

ILUCIDARE yra projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“, siekiant sukurti tarptautinį tinklą, skatinantį paveldą kaip inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo šaltinį.

Europos Komisija ES kultūros paveldo ir tinklo „Europa Nostra“ apdovanojimus pagal Europos Sąjungos programą „Kultūra“ remia nuo 2002 m. Teikiant šį apdovanojimą taip pat siekiama remti aukštus standartus ir kompetenciją paveldo išsaugojimo srityje, skatinti tarpvalstybinį paveldo specialistų judumą ir įgyvendinti su paveldu susijusius projektus visoje Europoje.

Skirti apdovanojimai jau davė naudos nugalėtojams – pagerėjo jų žinomumas, padidėjo lankytojų skaičius ir tolesnis finansavimas. Apdovanojimų schemą remia Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“.

ILUCIDARE specialiuosius prizus remia Europos Sąjungos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų programa pagal dotacijos sutartį Nr. 821394.

 

Kas gali dalyvauti ir kiti praktiniai atsakymai

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-398_lt.htm

Pateikti paraišką – www.europeanheritageawards.eu/apply

Terminas – 2019 spalio 1 d.

 

Susipažinkite su informaciniu klipu.

 

Daugiau informacijos rasite:

europeanheritageawards.eu

ilucidare.eu