Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Laukiame pasiūlymų plakatų parodai!

Lietuvos kultūros institutas

Europos Sąjungos kultūros institutų tinklo klasteris Latvijoje (EUNIC Latvia) kviečia jaunus Lietuvos menininkus teikti pasiūlymus tarptautinei plakatų parodai „Ateities paveldas šiandien“.

 

PLAKATŲ PARODOS TEMA

Parodos tema – šiuolaikinė kultūra kaip Europos paveldas po 100 metų. Parodos tikslas – pažvelgti į šiuolaikines Europos kultūros ir visuomenės vertybes, vertes ir išskirtinius bruožus, kurie ateityje galėtų tapti materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu.

Plakatų parodos temą įkvėpė 2018 metais minimi Europos valstybių nepriklausomybės šimtmečiai ir kartu su jais švenčiamas valstybingumas, demokratija ir pilietiškumas. Tai galingas paveldas, kurio tęstinumą užtikrina kiekvienos kartos mintys, veiksmai ir patirtys. Šimtmetis – tai simboliškas riboženklis, leidžiantis pažvelgti ne tik į nueitą kelią, bet ir į ateitį bei į šiandienos ženklus, kurie po 100 metų taps tyrimų ir apmąstymų objektais.

 

KAS GALI TEIKTI PASIŪLYMUS PARODAI

Teikti pasiūlymus parodai gali visi 18-26 metų amžiaus jaunieji menininkai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę.

Parodoje bus eksponuojami plakatai, sukurti jaunų menininkų iš Austrijos, Danijos, Čekijos, Estijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos ir Vokietijos. Kiekvienai valstybei atstovaus po vieną plakatą.

 

APDOVANOJIMAS

Lietuvos kultūros institutas atrinktojo plakato autoriui skirs 250,00 Eur (neįskaitant mokesčių) autorinį atlygį. Taip pat apmokės kelionę į/iš parodos atidarymą Rygoje ir apgyvendinimą.

 

REIKALAVIMAI SIŪLOMAM PLAKATUI

Atrankai pateiktas plakatas:

  1. turi atitikti temą – šiuolaikinė kultūra kaip Europos paveldas po 100 metų;
  2. turi turėti pavadinimą (jei menininkas pageidauja, gali pateikti ir nedidelės apimties tekstą, paaiškinantį plakato idėją). Plakato pavadinimas ir paaiškinantis tekstas (jei būtų pridedamas) turi būti pateikiami atskiru .pdf formato dokumentu;
  3. turi būti pateikiamas skaitmeniniu formatu (atskiru .pdf formato dokumentu);
  4. turi būti pateiktas anonimiškai, t. y. negali būti pasirašytas menininko;
  5. plakatas turi būti ne mažesnės nei 72 ppi raiškos.

 

Plakatus atrankai prašome pateikti iki 2018 m. spalio 10 dienos imtinai el. pašto adresu ruta.kaucikiene@lithuanianculture.lt. Siunčiant plakatą prašome nurodyti ir telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti su atrinktojo plakato autoriumi.

Iš atrinktojo plakato autoriaus bus prašoma per 5 dienas pateikti plakato skaitmeninį failą, atitinkantį žemiau nurodytus reikalavimus:

  1. dydis – A0 vertikalus (portretinis) formatas (84,1 cm pločio x 118,9 cm aukščio);
  2. raiška – 300 ppi;
  3. formatas – PDF;
  4. spalvos – CMYK;
  5. plakatas gali būti autoriaus pasirašytas.

Parodai atrinktas plakatas bus spausdinamas Rygoje. Prie kiekvieno plakato bus nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, šalies pavadinimas.

Paaiškinamojo teksto (jei toks būtų pateiktas) vertimu į užsienio kalbą (kalbas) pasirūpins Lietuvos kultūros institutas.

 

PLAKATŲ ATRANKA

Plakatą, įvertinę jo meniškumą, originalumą ir atitikimą temai, atrinks dailininkė Ieva Babilaitė, knygų dailininkas Jokūbas Jacovskis, iliustruotojas Kęstutis Kasparavičius, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas Gediminas Lašas.

.

Atrinktojo plakato autorius bus informuojamas asmeniškai.

Visi plakatai, pasiūlyti atrankai, bus skelbiami Lietuvos kultūros instituto paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

 

PLAKATŲ PARODA IR SUSIJĘ RENGINIAI

Atrinktojo plakato autorius bus pakviestas dalyvauti plakatų parodos atidaryme 2018 m. lapkričio 22 d. ir su parodos tema susijusioje diskusijoje lapkričio 23 d. Organizatoriai pageidauja, kad autoriai dalyvautų abejuose renginiuose.

Paroda bus eksponuojama Rygos senamiestyje įsikūrusiame prekybos centre „Galerija Centrs“. Planuojama, kad šaltuoju metų laiku gausiai lankomoje erdvėje, plakatus bus galima apžiūrėti iki žiemos pabaigos. 2019 m. ketinama parodą eksponuoti Taline ir Vilniuje.

Lietuvos kultūros institutas pasirūpins atrinktojo plakato autoriaus kelione ir apgyvendinimu Rygoje renginių metu (lapkričio 22-23 d.).

Daugiau informacijos rasite –> pridėtame dokumente. Taip pat galite kreiptis į Lietuvos kultūros instituto Žinių ir komunikacijos projektų vadovę Rūtą Statulevičiūtę-Kaučikienę tel.: 8 (5) 261 66 87, 8 (640) 320 33 arba el. paštu ruta.kaucikiene@lithuanianculture.lt .