Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Susijusios naujienos

Paryžiuje – knygos „Irena Veisaitė. Tolerancija ir veikla“ pristatymas

Lietuvos kultūros institutas

Spalio 3 d. Lietuvos ambasadoje Paryžiuje buvo surengtas prancūzų autoriaus Yves’o Plasseraud knygos „Irena Veisaitė. Tolerance and involvement“ (liet. „Irena Veisaitė. Tolerancija ir veikla“) pristatymas.  Knygą 2015 metais išleido „Brill“ leidykla.

Gausiai susirinkusią publiką pasveikinęs Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis pasidžiaugė galimybe pristatyti prancūzų autoriaus anglų kalba parašytą knygą apie iškilią Lietuvos asmenybę, įkvepiantį tolerancijos pavyzdį ir aktyvią europinių vertybių puoselėtoją Ireną Veisaitę.

Vėliau vyko diskusija su knygos autoriumi, akademiku ir teisininku Yves’u Plasseraud bei vakaro viešnia – literatūrologijos profesore, teatro kritike, žmogaus teisių aktyviste Irena Veisaite, kurią moderavo istorikas, politologas, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas, Politologijos katedros profesorius Šarūnas Liekis. Renginyje dalyvavo ir profesorės Irenos Veisaitės dukra Alina su sūnumi bei bičiuliai.

Irena Veisaitė (g. 1928 m. Kaune) – gerai žinoma Lietuvos visuomenės veikėja, teatrologė ir literatūrologė, viena iš Atviros Lietuvos fondo steigėjų, nuo 1999 m. iki 2007 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė, įvairių tarptautinių ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų narė, apdovanota daugeliu garbingų Lietuvos ir kitų šalių apdovanojimų.

Knygos autorius su Irena Veisaite susipažino  prieš 25 metus, dalyvaudamas Atviros Lietuvos fondo veikloje. Ši pažintis iš profesinės peraugo į asmeninę. I. Veisaitės inteligencija ir vertybės įkvėpė autorių parašyti jo pirmąją biografinę knygą, aprėpiančią laikotarpį nuo 19 a. antros pusės iki šių dienų. Irenos Veisaitės gyvenimo ir šeimos istorija buvo pažymėta sudėtingų istorinių lūžių. Yves Plasseraud rašo, kad ši knyga buvo bandymas susieti sudėtingą jos nepaprasto gyvenimo kelionę su Lietuvos ir litvakų istorija. Irena Veisaitė savo veikloje visuomet iškelia dialogo, tolerancijos būtinybę net pačiose sudėtingiausiose gyvenimo situacijose. Šios niekuomet neprarandančios savo aktualumo vertybės įkvepia daugelį.

Prancūzų teisininkas, istorikas, Baltijos valstybių ekspertas Yves’as Plasseraud parengė daugelį straipsnių ir išleido ne vieną knygą intelektinės nuosavybės, tautinių mažumų, tapatybės, rasizmo, prietarų, žydų kultūros ir bendrai šio regiono klausimais („Lietuvos Žydai, 1918-1940, Prarasto pasaulio aidas“, ALK/Baltos Lankos, Vilnius, 2000; „Mažumos. Tautinių ir etninių mažumų studijų įvadas“, Apostrofa, Vilnius, 2006;  „La Lituanie juive, Messages d’un monde englouti“, In collaboration with Henri Minczeles, Autrement, 2006 (Réédition); „Les Litvaks“, in collaboration with Henri Minczeles et Suzanne Pourchier, La Découverte, 2008; „Histoire de la Lituanie, un millénaire“ (Ed.), Crozon, Armeline, 2009).

Lietuvoje autorius pirmą kartą apsilankė 1968 m., o nuo 1978 m. Lietuvoje lankosi reguliariai. Yves’as Plasseraud skaitė paskaitas teisiniais klausimais įvairiuose universitetuose: Alikantėje, Berlyne, Bordo, Minske, Paryžiuje, Strasbūre ir Lietuvoje:  Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Lietuvoje autorius bendradarbiauja su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi, Prancūzijoje leidžiamu žurnalu, skirtu Lietuvos kultūrai, „Les cahiers lituaniens“, kitomis organizacijomis.

Už indėlį į šią knygą autorius dėkingas Irenai Veisaitei, jos dukrai Alinai, filosofui Leonidui Donskiui, norvegų architektui ir žurnalistui Aage Myhre, žmonai Suzanne Pourchier-Plasseraud, leidyklai „Brill Rodopi“ ir daugeliui kitų:   Jack Brauns, Solly Ganor, Arūnui Gelūnui, Aleksandrai Jacovskytei, Caroline Paliulis, Vytautui Toleikiui, Ursula Phillips.

Renginys buvo organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu.